גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > אופציות > בורסת ת"א - כתבי אופציה
הנתונים בהשהייה של 15 דקות

בורסת ת"א - כתבי אופציה

שם עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי ב-% נפח מסחר
(בא' ₪)
יומי גבוה יומי נמוך שווי BS מנוף פרמיה  לתיק   למעקב 
               
אוגווינד אפ10 סגירהנעילה 8,135.00 31.00 0.38% - 8,177.00 8,046.00 7,576.00 1.06% -          
איי ארגנטו אפ 1 סגירהנעילה 51.00 0.00 0.00% - 51.00 51.00 0.00 15.27% -          
אייס קמעונ אפ 1 סגירהנעילה 202.20 -7.00 -3.35% - 125.00 125.00 0.00 8.41% -          
אל על אפ 2 סגירהנעילה 28.00 0.00 0.00% 110.5 28.20 27.70 29.36 2.08% -          
אלומיי אפ 1 סגירהנעילה 2,034.00 18.00 0.89% - 2,136.00 1,907.00 1,704.56 5.07% -          
אלמדה אפ 1 סגירהנעילה 51.60 -2.20 -4.09% - 66.00 51.60 22.07 13.51% -          
אלמדה אפ 2 סגירהנעילה 144.20 -10.90 -7.03% - 148.90 114.40 66.56 4.84% -          
אלקטריאון אפ 2 סגירהנעילה 23,580.00 0.00 0.00% - 23,580.00 23,580.00 21,511.00 0.95% -          
אפסלון אפ 5 סגירהנעילה 6.70 0.00 0.00% - 6.70 6.70 43.30 43.09% -          
אפסלון אפ 6 סגירהנעילה 197.30 -1.70 -0.85% - 205.00 190.00 182.22 1.46% -          
אפסלון אפ 7 סגירהנעילה 174.00 -0.90 -0.51% - 174.00 174.00 150.70 1.66% -          
אקופיה אפ 1 סגירהנעילה 135.00 0.20 0.15% - 139.90 139.90 4.68 5.93% -          
אקסיליון אפ 4 סגירהנעילה 1,760.00 0.00 0.00% - 1,847.00 1,736.00 1,789.74 1.16% -          
אקסל אפ 10 סגירהנעילה 110.00 1.70 1.57% - 110.00 110.00 60.40 2.26% -          
אקסל אפ 9 סגירהנעילה 191.00 3.30 1.76% - 191.00 191.00 170.94 1.30% -          
ביג אפ 5 סגירהנעילה 8,890.00 534.00 6.39% - 8,999.00 8,850.00 8,703.41 4.09% -          
ביג אפ 6 סגירהנעילה 6,493.00 -206.00 -3.08% - 7,000.00 6,002.00 2,666.74 5.60% -          
ביג-טק 50 אפ 1 סגירהנעילה 430.10 0.20 0.05% - 445.00 445.00 0.00 2.83% -          
ביומילק אפ2 סגירהנעילה 325.00 -11.60 -3.45% - 370.00 324.90 343.23 1.82% -          
ביומילק אפ3 סגירהנעילה 319.00 0.00 0.00% - 319.00 319.00 295.66 1.86% -          
בלנדר אפ 1 סגירהנעילה 420.00 0.00 0.00% - 420.00 420.00 0.00 8.72% -          
בלנדר אפ 2 סגירהנעילה 450.00 -50.00 -10.00% - 450.00 450.00 0.00 8.14% -          
ברנמילר אפ 2 סגירהנעילה 161.00 13.40 9.08% 0.3 162.00 161.00 15.60 7.45% -          
ברנמילר אפ 3 סגירהנעילה 251.40 -3.20 -1.26% - 253.10 250.00 89.65 4.77% -          
גבעות אפ 15 הפסקההפסקת מסחר 1.40 0.00 0.00% - 2.30 1.10 5.53 85.36% -          
גבעות אפ 16 סגירהנעילה 28.70 0.30 1.06% 57.6 30.40 22.90 2.66 4.16% -          
גלוב אקספ אפ 20 סגירהנעילה 15.00 0.00 0.00% - 19.00 19.00 0.22 4.85% -          
די.אן.איי אפ 1 סגירהנעילה 99.70 0.00 0.00% - 103.00 103.00 81.12 1.37% -          
דלק קבוצה אפ 11 סגירהנעילה 6,707.00 -243.00 -3.50% - 7,488.00 6,604.00 6,499.41 2.19% -          
דלק קבוצה אפ 12 סגירהנעילה 6,672.00 -386.00 -5.47% - 7,480.00 6,610.00 - 2.20% -          
דקמא קפיטל אפ 2 סגירהנעילה 8.20 -1.30 -13.68% - 10.00 7.10 2.83 7.56% -          
הולמס פלייס אפ1 סגירהנעילה 104.70 0.00 0.00% - 104.70 104.70 53.85 3.72% -          
הזדמנות אפ 9 סגירהנעילה 28.40 1.00 3.65% - 29.00 28.00 21.17 2.74% -          
וואליו קפ אפ 4 סגירהנעילה 100.10 1.90 1.93% 174.1 101.80 98.10 83.14 1.80% -          
וואליו קפ אפ 5 סגירהנעילה 99.90 4.00 4.17% - 99.90 98.00 79.47 1.80% -          
וויי בוקס אפ 2 סגירהנעילה 32.90 1.90 6.13% - 35.00 31.00 28.84 2.81% -          
ויקטורי אר 2 סגירהנעילה 1,668.00 -2.00 -0.12% 18.0 1,749.00 1,616.00 2,035.01 4.61% -          
טוגדר אפ 10 סגירהנעילה 23.40 0.00 0.00% - 23.40 23.40 20.26 7.64% -          
טכ גילויאש אפ 1 סגירהנעילה 14.90 -3.20 -17.68% - 21.70 11.30 1.89 58.32% -          
טכ גילויאש אפ 2 סגירהנעילה 44.50 -0.50 -1.11% - 49.90 33.00 16.99 19.53% -          
טכנופלס ונצ אפ2 סגירהנעילה 530.20 -45.50 -7.90% - 575.70 530.00 674.79 5.72% -          
טראקנט אפ 1 סגירהנעילה 287.40 0.00 0.00% - 287.40 287.40 0.00 3.63% -          
יוניקורן טכ אפ1 סגירהנעילה 22.20 -0.80 -3.48% - 22.20 22.20 0.23 6.78% -          
יוניקורן טכ אפ2 סגירהנעילה 32.00 0.00 0.00% - 32.00 31.90 1.87 4.70% -          
לוזון קב אפ 4 סגירהנעילה 37.60 -2.30 -5.76% 61.9 38.00 37.00 48.23 3.26% -          
מדיוי אפ 6 סגירהנעילה 1,748.00 0.00 0.00% - 1,748.00 1,748.00 1,483.08 1.14% -          
מוביל מקס אפ5-ש סגירהנעילה 415.00 0.00 0.00% - 415.00 415.00 424.35 1.93% -          
מודיעין אפ 17 סגירהנעילה 64.00 -2.60 -3.90% - 71.90 63.00 17.90 7.18% -          
מור השקעות אפ 1 סגירהנעילה 955.90 -21.10 -2.16% - 957.90 953.80 970.25 1.36% -          
מידאס אפ 5 סגירהנעילה 32.00 0.00 0.00% - 32.00 32.00 14.21 2.90% -          
מילניום פוד אפ1 סגירהנעילה 5.60 -0.20 -3.45% 4.5 6.20 5.20 0.19 18.41% -          
מימון ישיר אפ 1 סגירהנעילה 14,290.00 290.00 2.07% - 14,500.00 14,000.00 9,986.67 4.03% -          
מיקרונט אפ 1 סגירהנעילה 380.00 0.00 0.00% - 380.00 380.00 250.42 1.53% -          
מניבים ריט אפ 3 סגירהנעילה 30.30 0.60 2.02% 13.2 30.30 30.00 16.02 6.58% -          
מרחביה אפ 3 סגירהנעילה 55.80 0.00 0.00% - 58.00 58.00 35.26 1.45% -          
נורסטאר אפ 21 סגירהנעילה 954.50 0.00 0.00% - 956.00 952.00 758.48 2.54% -          
נקסטייג' אפ 25 סגירהנעילה 66.20 0.00 0.00% - 62.00 62.00 15.00 7.33% -          
נקסטייג' אפ 26 סגירהנעילה 77.10 0.00 0.00% - 79.00 63.60 76.04 6.29% -          
נקסטפרם אפ 1 סגירהנעילה 203.20 4.60 2.32% 3.8 235.00 125.00 0.00 3.56% -          
סאטקום מער אפ 2 סגירהנעילה 8.00 0.10 1.27% - 9.80 9.80 0.61 13.13% -          
סייברוואן אפ 1 סגירהנעילה 597.10 0.00 0.00% - 598.00 539.90 103.26 4.51% -          
ערך פיננס אפ 9 סגירהנעילה 1,050.00 0.00 0.00% - 1,050.00 1,050.00 706.66 7.67% -          
פוטומיין אפ 1 סגירהנעילה 913.00 0.00 0.00% - 913.00 913.00 0.00 8.11% -          
פולירם אר 1 סגירהנעילה 127.00 0.00 0.00% - 127.00 127.00 19.87 7.65% -          
פוםוום אפ 1 סגירהנעילה 1,699.00 204.00 13.65% - 1,699.00 1,480.00 0.00 1.84% -          
פטרוטקס אפ 9 סגירהנעילה 1.00 0.00 0.00% - 1.00 1.00 0.00 115.50% -          
פליינג ספרק אפ1 סגירהנעילה 160.90 0.30 0.19% - 194.00 194.00 0.00 10.25% -          
פלנטארק אפ 1 סגירהנעילה 178.20 0.00 0.00% - 184.90 184.90 0.00 7.86% -          
פלסטו קרגל אפ 7 סגירהנעילה 45.00 15.00 50.00% - 45.00 45.00 53.33 8.48% -          
צ'קראטק אפ 1 סגירהנעילה 95.00 0.00 0.00% - 95.00 93.00 0.00 7.94% -          
צ'קראטק אפ 2 סגירהנעילה 83.00 2.00 2.47% 0.7 83.00 81.00 0.00 9.08% -          
קאנומד אפ 2 סגירהנעילה 1.20 -1.10 -47.83% - 1.80 1.00 0.03 63.75% -          
קאנומד אפ 3 סגירהנעילה 10.00 -1.00 -9.09% - 10.10 10.00 19.40 7.65% -          
קבסיר אפ 1 סגירהנעילה 316.00 0.00 0.00% - 316.00 316.00 0.00 13.25% -          
קדימהסטם אפ 5 סגירהנעילה 148.70 0.00 0.00% - 148.70 148.70 0.75 1.74% -          
קדימהסטם אפ 6 סגירהנעילה 21.90 0.00 0.00% - 22.00 21.90 1.40 11.82% -          
קוויקליזארד אפ1 סגירהנעילה 710.00 0.00 0.00% - 710.00 710.00 0.00 7.25% -          
קנאשור אפ 6 סגירהנעילה 6.60 0.00 0.00% - 8.00 8.00 0.00 12.92% -          
קנאשור אפ 7 סגירהנעילה 26.20 0.00 0.00% - 40.00 16.70 0.18 3.26% -          
קנאשור אפ 8 סגירהנעילה 12.00 -0.50 -4.00% - 13.00 12.00 2.05 7.11% -          
רבוע נדלן אפ 1 סגירהנעילה 1,034.00 19.00 1.87% 10.4 1,078.00 1,000.00 1,585.33 22.82% -          
רותם אנרגיה אפ1 סגירהנעילה 3.90 0.00 0.00% - 3.90 3.90 0.29 16.28% -          
רותם אנרגיה אפ2 סגירהנעילה 6.80 0.00 0.00% - 6.80 6.80 0.13 9.34% -          
רותם אנרגיה אפ3 סגירהנעילה 12.10 -0.30 -2.42% - 12.00 12.00 1.29 5.25% -          
רותם שני אפ 1 סגירהנעילה 340.80 2.40 0.71% 5.7 355.00 333.00 0.00 4.28% -          
רציו אפ 19 סגירהנעילה 5.60 -0.50 -8.20% 16.1 6.10 5.50 0.01 23.38% -          
שוהם ביזנס אפ 1 סגירהנעילה 584.40 -10.50 -1.77% - 600.00 582.00 535.60 1.62% -          
תיגי אפ 1 סגירהנעילה 600.00 0.00 0.00% - 600.00 600.00 0.00 5.50% -          
צרו איתנו קשר *5988