פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
אג"ח כללי 20/09/2018 353.35 -0.07% -0.23% -0.04% -1.04%
אג"ח לא-ממשלתיות 20/09/2018 331.53 -0.03% -0.13% 0.65% -0.35%
אג"ח מדדיות 20/09/2018 352.62 -0.05% -0.48% 0.70% -0.30%
אג"ח מטחיות 20/09/2018 246.58 -0.11% -0.36% 4.27% 3.23%
אג"ח ממשלתי כללי 20/09/2018 353.12 -0.10% -0.31% -0.53% -1.52%
מדד מעורב 17/09/2018 296.60 0.19% 0.54% 1.38% 0.37%
מדד מק"מ 20/09/2018 277.79 0.00% 0.00% 0.05% -0.94%
מדד תל בונד 20 סגירהנעילה 348.18 -0.05% -0.37% 1.03% 0.02%
מדד תל בונד 40 סגירהנעילה 325.25 -0.07% -0.28% 1.18% 0.17%
מדד תל בונד 60 סגירהנעילה 337.66 -0.06% -0.34% 1.10% 0.10%
מדדיות לא-ממשלתיות 20/09/2018 370.34 -0.04% -0.30% 1.50% 0.49%
מט"חיות לא-ממשלתיות 20/09/2018 238.50 -0.11% -0.37% 4.27% 3.23%
ממשלתי לא צמוד 20/09/2018 411.13 -0.13% -0.07% -0.82% -1.81%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 20/09/2018 626.25 -0.23% -0.20% -1.86% -2.84%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 20/09/2018 325.18 -0.04% 0.02% 0.06% -0.94%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 20/09/2018 431.73 -0.10% -0.00% -0.95% -1.94%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 20/09/2018 353.34 -0.03% -0.78% -0.31% -1.30%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 20/09/2018 239.52 0.03% -0.19% 0.88% -0.12%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 20/09/2018 275.05 -0.04% -0.43% 0.70% -0.30%
ממשלתי צמוד 20/09/2018 346.08 -0.06% -0.65% -0.10% -1.10%
ממשלתי צמוד מדד 20/09/2018 343.84 -0.06% -0.66% -0.11% -1.10%
ממשלתי ריבית משתנה 20/09/2018 282.69 0.01% 0.01% 0.28% -0.72%
ממשלתי ריבית קבועה 20/09/2018 471.66 -0.15% -0.08% -0.98% -1.96%
סה"כ צמוד 20/09/2018 338.78 -0.05% -0.47% 0.86% -0.14%
צמודות למדד ריבית קבועה 20/09/2018 339.99 -0.06% -0.65% -0.11% -1.10%
קונצרני צמוד 20/09/2018 332.28 -0.04% -0.31% 1.75% 0.73%
תל בונד - גלובל סגירהנעילה 362.26 -0.09% 0.79% -2.66% -3.63%
תל בונד - צמודות 0-3 סגירהנעילה 339.47 -0.04% -0.14% 2.02% 1.01%
תל בונד - צמודות 3-5 סגירהנעילה 339.73 -0.05% -0.33% 1.48% 0.47%
תל בונד - צמודות 5-15 סגירהנעילה 338.45 -0.07% -0.52% 0.20% -0.80%
תל בונד - שקלי 0-3 סגירהנעילה 381.54 -0.03% 0.29% 1.01% 0.00%
תל בונד - שקלי 3-5 סגירהנעילה 376.76 -0.05% 0.46% -0.40% -1.39%
תל בונד - שקלי 50 סגירהנעילה 371.80 -0.04% 0.04% -1.16% -2.15%
תל בונד - שקלי 5-15 סגירהנעילה 366.55 -0.03% 0.02% -3.11% -4.07%
תל בונד - תשואות סגירהנעילה 357.25 -0.04% -0.08% -0.54% -1.53%
תל בונד צמודות סגירהנעילה 339.09 -0.05% -0.34% 1.19% 0.18%
תל בונד צמודות - בנקים סגירהנעילה 322.89 -0.02% -0.30% 1.57% 0.56%
תל בונד צמודות - יתר סגירהנעילה 343.42 -0.03% -0.36% 1.43% 0.42%
תל בונד שקלי בריבית קבועה סגירהנעילה 372.44 -0.03% 0.20% -1.45% -2.43%
תל בונד-לא צמודות סגירהנעילה 347.57 -0.03% 0.20% -1.08% -2.07%
תל בונד-מאגר סגירהנעילה 344.62 -0.04% -0.09% 0.26% -0.74%
תל בונד-ריבית משתנה סגירהנעילה 335.96 0.00% 0.10% 1.18% 0.17%
תל-בונד תשואות שקלי סגירהנעילה 358.14 0.02% 0.56% -2.43% -3.40%