פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד מספר מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
 
אג"ח כללי 601 00:00 351.22 0.02% 0.83% 0.83% 0.81%
אג"ח לא-ממשלתיות 603 00:00 326.43 0.21% 0.72% 0.72% 0.71%
אג"ח מדדיות 604 00:00 349.40 0.00% 0.87% 0.87% 0.86%
אג"ח מטחיות 626 00:00 249.65 0.19% 0.25% 0.25% 0.24%
אג"ח ממשלתי כללי 602 00:00 353.33 -0.12% 0.91% 0.91% 0.89%
מדד מעורב -- 00:00 292.61 0.19% 0.40% 0.40% 0.39%
מדד מק"מ 800 00:00 277.94 0.02% 0.06% 0.06% 0.05%
מדד תל בונד 20 707 סגירהנעילה 344.14 0.13% 0.82% 0.82% 0.80%
מדד תל בונד 40 708 סגירהנעילה 322.48 0.12% 0.64% 0.64% 0.62%
מדד תל בונד 60 709 סגירהנעילה 334.28 0.13% 0.73% 0.73% 0.72%
מדדיות לא-ממשלתיות 606 00:00 365.29 0.13% 0.80% 0.80% 0.79%
מט"חיות לא-ממשלתיות 628 00:00 241.47 0.19% 0.25% 0.25% 0.24%
ממשלתי לא צמוד 690 00:00 412.90 -0.11% 0.88% 0.88% 0.87%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 704 00:00 630.29 -0.23% 1.66% 1.66% 1.64%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 702 00:00 325.23 -0.01% 0.09% 0.09% 0.08%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 703 00:00 433.98 -0.04% 0.74% 0.74% 0.72%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 658 00:00 354.84 -0.14% 1.49% 1.49% 1.47%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 637 00:00 238.56 0.01% -0.06% -0.06% -0.07%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 646 00:00 275.40 -0.06% 0.65% 0.65% 0.63%
ממשלתי צמוד 696 00:00 344.45 -0.12% 0.95% 0.95% 0.93%
ממשלתי צמוד מדד 605 00:00 342.23 -0.12% 0.95% 0.95% 0.93%
ממשלתי ריבית משתנה 701 00:00 282.80 -0.03% -0.08% -0.08% -0.10%
ממשלתי ריבית קבועה 700 00:00 473.98 -0.12% 1.03% 1.03% 1.02%
סה"כ צמוד 695 00:00 335.96 0.01% 0.85% 0.85% 0.83%
צמודות למדד ריבית קבועה 698 00:00 338.41 -0.12% 0.95% 0.95% 0.93%
קונצרני צמוד 697 00:00 328.37 0.14% 0.76% 0.76% 0.74%
תל בונד - גלובל 719 סגירהנעילה 319.66 1.16% -2.72% -2.72% -2.74%
תל בונד - צמודות 0-3 721 סגירהנעילה 336.84 0.07% 0.25% 0.25% 0.23%
תל בונד - צמודות 3-5 722 סגירהנעילה 336.00 0.16% 0.65% 0.65% 0.63%
תל בונד - צמודות 5-15 723 סגירהנעילה 334.01 0.18% 1.25% 1.25% 1.24%
תל בונד - שקלי 0-3 724 סגירהנעילה 368.73 0.23% 0.04% 0.04% 0.02%
תל בונד - שקלי 3-5 725 סגירהנעילה 366.70 0.41% 0.16% 0.16% 0.15%
תל בונד - שקלי 50 720 סגירהנעילה 373.50 0.08% 1.37% 1.37% 1.35%
תל בונד - שקלי 5-15 726 סגירהנעילה 360.90 0.29% 0.96% 0.96% 0.94%
תל בונד - תשואות 714 סגירהנעילה 342.68 0.40% -0.36% -0.36% -0.38%
תל בונד צמודות 711 סגירהנעילה 335.66 0.12% 0.75% 0.75% 0.73%
תל בונד צמודות - בנקים 713 סגירהנעילה 321.59 0.04% 0.48% 0.48% 0.46%
תל בונד צמודות - יתר 712 סגירהנעילה 339.95 0.11% 0.77% 0.77% 0.76%
תל בונד שקלי בריבית קבועה 710 סגירהנעילה 364.52 0.31% 0.52% 0.52% 0.50%
תל בונד-דולר 739 סגירהנעילה 352.16 0.22% 6.81% 6.81% 6.79%
תל בונד-לא צמודות 717 סגירהנעילה 340.21 0.29% 0.40% 0.40% 0.38%
תל בונד-מאגר 715 סגירהנעילה 338.75 0.24% 0.54% 0.54% 0.52%
תל בונד-ריבית משתנה 716 סגירהנעילה 334.09 0.03% -0.21% -0.21% -0.23%
תל-בונד תשואות שקלי 718 סגירהנעילה 332.48 0.98% -0.08% -0.08% -0.10%