פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-12/11/2018
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ה 13.12 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
---
27,558
10/18
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
---
16,575
10/18
נמוך
גירעון בחשבון השוטף מל' $
גירעון בחשבון השוטף
---
795
Q2/18
בינוני
מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
---
1,533
9/18
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
---
2,956
9/18
גבוה
ו 14.12 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
---
0.30
10/18
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
0.12
8/18
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.2511/18 0.1010/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 115,05611/18 113,91110/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -0.1211/18 -0.8910/18
גביית המסים i מלר₪ 24.711/18 28.110/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % --- 0.3010/18
מדד מחירי הדירות i % --- 0.128/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 2.3Q3/18 1.2Q2/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ --- 27,55810/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ --- 16,57510/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ --- 795Q2/18
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 2069/18 6188/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 6479/18 7048/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 410/18 4.19/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,3959/18 10,5798/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 11,228Q2/18 9,945Q1/18
גמר בנייה i יח 12,788Q2/18 11,514Q1/18
מכירות דירות חדשות i יח --- 1,5339/18
ביקוש לדירות חדשות i יח --- 2,9569/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.2810/18 0.259/18