פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-20/02/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 17.2 תמ"ג %
תמ"ג
---
3.14
Q4/18
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.251/19 0.2511/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 118,1511/19 115,27912/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -0.781/19 -14.112/18
גביית המסים i מלר₪ 29.81/19 25.612/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % -1.11/19 -0.3012/18
מדד מחירי הדירות i % 0.2211/18 -0.1210/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 3.1Q4/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 24,0441/19 25,17812/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,9591/19 16,12412/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 1,764Q3/18 1,788Q2/18
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 1,42512/18 33711/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 30612/18 52711/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.312/18 4.211/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,30310/18 10,3919/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 10,442Q3/18 11,967Q2/18
גמר בנייה i יח 11,740Q3/18 13,003Q2/18
מכירות דירות חדשות i יח 2,11012/18 2,11011/18
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,39112/18 2,85911/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.2412/18 0.2611/18