פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-15/08/2018
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ב 13.8 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
27,015
7/18
24,046
6/18
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
15,180
7/18
15,935
6/18
נמוך
מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
1,814
6/18
1,940
5/18
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
2,966
6/18
3,195
5/18
גבוה
ד 15.8 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
---
0.10
6/18
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
0.05
4/18
בינוני
ה 16.8 תמ"ג %
תמ"ג
---
4.71
Q1/18
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.107/18 0.105/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 115,7827/18 114,8326/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -3.47/18 -5.56/18
גביית המסים i מלר₪ 287/18 246/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % --- 0.106/18
מדד מחירי הדירות i % --- 0.054/18
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 4.7Q1/18
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 27,0157/18 24,0466/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 15,1807/18 15,9356/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 1,881Q1/18 2,292Q4/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 8516/18 4265/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 3886/18 6665/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.96/18 3.95/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,1415/18 10,3814/18
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 9,290Q1/18 10,879Q4/17
גמר בנייה i יח 10,981Q1/18 11,256Q4/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,8146/18 1,9405/18
ביקוש לדירות חדשות i יח 2,9666/18 3,1955/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.356/18 0.325/18