פורטל פיננסי > אג"ח > ריכוז תוצאות המסחר באג"ח

ריכוז תוצאות המסחר באג"ח

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
אג"ח (ללא מק"מ)2013321336663,510,957982,636100.0%
  אג"ח ממשלתיות4251302,737,793766,24580.9%
    ממשלתיות לא צמודות3151191,925,772538,97956.9%
      ריבית קבועה1150161,892,268529,60255.9%
      ריבית משתנה201333,5049,3771.0%
    ממשלתיות צמודות מדד110011812,021227,26624.0%
  אג"ח קונצרניות197307132636645,208180,57919.1%
    קונצרניות צמודות מדד7514853276351,68198,42710.4%
    קונצרניות צמודות מט"ח81412325,1487,0380.7%
    תעודות סל אג"ח5610322037991,77125,6852.7%
    אחרות11414578337268,37975,1137.9%
מק"מ44412121,91934,122---

דירוגים נוספים