אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
צירון אפ 536.36%
רותם אנרגיה אפ220.00%
רותם אנרגיה אפ316.48%
רותם אנרגיה אפ115.94%
אופל בלאנס אפ 310.34%
קנאשור אפ 310.09%
טכנופלס ונצ אפ28.60%
פנטזי נטורק אפ37.22%
גו.די.אם אפ3-ש6.38%
אנלייט אנר אפ 24.17%
הגרועותשינוי יומי
סלקום אפ 2-34.80%
טוגדר אפ 5-20.50%
אליום מדיקל אפ9-10.00%
שוהם ביזנס אפ 1-9.09%
מיקרומדיק אפ 21-4.55%
אינטרקיור אפ 3-4.24%
רציו אפ 18-3.75%
פנטזי נטורק אפ2-0.75%
קנאשור אפ 2-0.62%
חלל תקש אפ 8-0.34%