אופציות בולטות

הטובותשינוי יומי
רציו אפ 1715.38%
סלקום אפ 19.11%
רציו פטרול אפ 17.75%
גו.די.אם אפ3-ש7.14%
רציו פטרול אפ 26.58%
פטרוטקס אפ 86.06%
רציו אפ 183.08%
סלקום אפ 21.64%
טוגדר אפ 50.75%
טוגדר אפ 40.59%
הגרועותשינוי יומי
אפולו אפ 3-41.93%
אליום מדיקל אפ7-8.93%
חלל תקש אפ 7-8.31%
חלל תקש אפ 8-8.06%
מדיוי אפ 4-8.00%
טוגדר אפ 6-5.75%
ג’וסט איט-4.80%
מיקרומדיק אפ 21-1.09%
דיסק השק אפ 6-0.88%
מדיוי אפ 50.35%

דירוגים נוספים