פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,4533.1%
חיפושי נפט וגז1610733156,72045,77119.2%
השקעה ואחזקות1713144455,95016,3416.8%
תעשיה2525156566,75419,4968.2%
נדלן ובינוי473223102128,68837,58415.7%
מסחר ושרותים3334107788,38025,81210.8%
ביטוח3400714,3464,1901.8%
בנקים08008281,19382,12434.4%
סה"כ מניות והמירים1411296008701,344,847392,771100.0%

דירוגים נוספים