פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל27673185534331,30792,72520.5%
חיפושי נפט וגז17442552,09814,5813.2%
השקעה ואחזקות3013165980,80122,6145.0%
תעשיה4414866348,39697,50821.5%
נדלן ובינוי563024110213,27359,69013.2%
מסחר ושרותים43211478118,60233,1947.3%
ביטוח5110753,86015,0743.3%
בנקים72009419,432117,38925.9%
סה"כ מניות והמירים4781582528882,178,282609,651100.0%

דירוגים נוספים