פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,3861.8%
חיפושי נפט וגז171163471,16820,5995.1%
השקעה ואחזקות1912134451,41014,8803.7%
תעשיה31171765139,56240,39410.0%
נדלן ובינוי612022103390,395112,99427.9%
מסחר ושרותים40241478141,01040,81310.1%
ביטוח5200729,2998,4802.1%
בנקים53008551,590159,65039.4%
סה"כ מניות והמירים178926038732,275,119658,500100.0%

דירוגים נוספים