פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5196,9126.2%
חיפושי נפט וגז145113019,4805,2764.7%
השקעה ואחזקות2118205941,85211,33610.2%
תעשיה411676456,56615,32113.8%
נדלן ובינוי54253010949,48113,40212.0%
מסחר ושרותים4614167671,06519,24817.3%
ביטוח7000720,3015,4994.9%
בנקים71109126,73534,32730.8%
סה"כ מניות והמירים19082616888533,361144,464100.0%