פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל23193318534221,55759,62221.4%
חיפושי נפט וגז61742722,8836,1582.2%
השקעה ואחזקות535185837,0199,9623.6%
תעשיה651966108,99429,33110.5%
נדלן ובינוי8812010987,96123,6718.5%
מסחר ושרותים357167693,68725,2129.0%
ביטוח0700729,1447,8432.8%
בנקים09009435,783117,27242.0%
סה"כ מניות והמירים514503858861,293,905348,198100.0%

דירוגים נוספים