פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,0773.5%
חיפושי נפט וגז91462975,87121,04010.5%
השקעה ואחזקות2013225580,04522,19811.1%
תעשיה3521965123,77934,32617.2%
נדלן ובינוי612325109106,69729,58914.8%
מסחר ושרותים3427157688,37124,50712.2%
ביטוח3220717,8574,9522.5%
בנקים72009203,59456,46028.2%
סה"כ מניות והמירים169105610884949,794263,393100.0%