מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
180,099.07
2
152,598.57
3
119,701.55
4
100,972.84

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות