מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
66,725.04
2
65,970.60
3
57,453.40
4
54,088.15

אופציות בולטות

הגרועות