גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איגרות חוב מיועדות: רשת הביטחון של המדינה לחוסכים לפנסיה

בכירי בית ההשקעות מיטב דש, המנהל בין השאר קרנות פנסיה, בוחנים את אפיק ההשקעה של אג"ח מיועדות ואת השפעתו על תשואות החוסכים בקרנות המקיפות ● הקצאת האג"ח לחוסכים צפויה להשתנות בהתאם לגילם החל משנת 2024

קשישים  בחוף אשקלון. האג"ח המיועדות הן עוגן חזק בקרנות הפנסיה / צילום: Shutterstock
קשישים בחוף אשקלון. האג"ח המיועדות הן עוגן חזק בקרנות הפנסיה / צילום: Shutterstock

קופות הגמל וקרנות הפנסיה הן מכשירי חיסכון של הציבור לטווח ארוך. בטור זה נפנה זרקור לאפיק השקעה ספציפי, זה של "איגרות חוב מיועדות", אשר נמצא בקרנות הפנסיה המקיפות בלבד. נסביר מהו, מה תפקידו וכיצד הוא משפיע על התשואות של החוסכים.

אג"ח מיועדות הן מכשיר פיננסי לא סחיר, שמלווה את תעשיית החיסכון ארוך הטווח יותר מ-60 שנה, אלא שכיום הן לא ניתנות לקופות הגמל, והן כן ניתנות לקרנות הפנסיה החדשות בהיקף של עד 30% מסך הצבירה השוטפת שלהן. יש כאן אפליה בין מכשירי החיסכון לטווח ארוך - קרנות פנסיה מול קופות גמל, שהיא ביטוי להעדפה שהמדינה נותנת לקרנות הפנסיה - העדפה שגם עמדה במבחן בג"ץ.

האג"ח המיועדות, צריך לומר, הן עוגן חזק בקרנות הפנסיה, אבל לא בכל מצב. זה נכון, למשל, כאשר שוק המניות יורד ובחוזקה, ואז הן מהוות בלם זעזועים שמייצב את תיק ההשקעות. ואולם, זה לא נכון כששוק המניות עולה בחוזקה, ואז החלק של האג"ח המיועדות יכול להוות משקולת על התשואה. זה גם יכול להיות לא נכון (במידה מוגבלת) בשנים של אינפלציה שלילית, ואז התשואה הנומינלית שלהן היא 4.86% בניכוי האינפלציה השלילית, שכן הן צמודות למדד המחירים לצרכן.

ההבדל בין תשואות הגמל והפנסיה

ננתח את ההבדל בין תשואות קופות הגמל (שבהן אין אג"ח ממשלתיות סוג "ערד", המוכרות בשם "ערדים") לבין אלה של קרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה (יש "ערדים"). נציין כי השפעה דומה ניתן לראות גם במסלולים הנוספים (לבני 50-60 ולבני 60 ומעלה).

 

אם נבחן את שנת 2018, שבמהלכה השוק ירד, ניתן לראות שהעמיתים בקופות הגמל הפסידו כסף, ולעומתם, העמיתים בפנסיה דווקא הרוויחו (ראו תרשים). עיקר ההבדל בהחזקות בין הגמל והפנסיה הוא בהחזקה באג"ח הממשלתיות ובאג"ח הקונצרניות. ב-2018 מדד האג"ח הממשלתי הכללי הסחיר ירד ב-1.3% ומדד האג"ח הקונצרני הכללי ירד 1.8%.

בקופות הגמל קיימת החזקה גבוהה יותר, של כ-10%, באג"ח קונצרניות, שמסבירה הבדל בתשואה של כ-0.2%, וכן החזקה גבוהה יותר של כ-15% באג"ח ממשלתיות (ללא ה"ערדים"), שמסבירה עוד כ-0.2% בתשואה. כלומר, ביחד הפרש של כ-0.4%. ה"ערדים" תרמו לפנסיה כ-1.5% (30% מתוך 4.86%), ואז ניתן להסביר את מרבית התשואה העודפת לפנסיה של כ-1.9%. נוסף על כך, צריך להביא בחשבון שה"ערדים" צמודי מדד. ב-2018 מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8%.

כדי לבחון לעומק את ההבדל בהחזקה באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, יש לפלח את ההחזקות גם לפי סוג הצמדה, צמודות או שאינן צמודות.

כמובן שכאשר השוק עולה, ה"ערדים" תורמים פחות, אבל אם נסתכל על הנתונים המצטברים, בתקופה החל ב-2017 רואים שבעליות ה"ערדים" תרמו פחות, אבל לא מזהים הבדלים מהותיים. לעומת זאת, בירידות הם תרמו מאוד, ובהבדלים ניכרים (עוגן משמעותי). כך שבכל התקופה, במצטבר, הפנסיות המקיפות השיגו תשואה עודפת משמעותית על פני הגמל.

מבנה התיקים השתנה לאורך השנים, אבל ננסה באופן גס לחשב את הפערים על פי ההחזקות הקיימות כיום. על פי אותה שיטת תחשיב שבהסבר הקודם, בתקופה שבין ינואר 2017 לנובמבר 2020 עלה מדד האג"ח הממשלתי הכללי 12.2% ומדד האג"ח הקונצרני הכללי עלה 12.8%.

בקופות הגמל קיימת החזקה גבוהה יותר של כ-10% בקונצרני, שמסבירה הבדל בתשואה של כ-1.3%, וכן החזקה גבוהה יותר של כ-15% בממשלתי (ללא ה"ערדים"), שמסבירה עוד כ-1.8% בתשואה. כלומר, האג"ח הממשלתי והקונצרני תרמו יחד תשואה עודפת של כ-3.1% לטובת הגמל.

מנגד, ה"ערדים" תרמו לפנסיה כ-5.7% (בחישוב של 30% מתוך תרומה של 4.86% בשנה, לאורך כמעט ארבע שנים), ואז ניתן להסביר באופן פשטני את התשואה העודפת לפנסיה. כפי שציינו בדוגמה הקודמת, צריך גם לבחון את השפעת האינפלציה. כך ניתן לראות שרשת הביטחון שמעניקה המדינה לקרנות הפנסיה, היא אמיתית ומשמעותית ומספקת יתרון משמעותי לחוסכים במכשיר זה.

עלויות כבדות של סבסוד הריבית

נציין כי בעבר, גם הקרוב, עלו הצעות לבטל את איגרות החוב המיועדות. כחלופה להן עלו, בין השאר, הצעות להעניק רשת ביטחון באמצעות ערבות של המדינה, שתבטיח תשואה מינימלית לחוסכים בשיעור דומה וזאת במקום ההקצאה הפיזית ברמה החודשית של הערדים.

הצעות אלה עלו מאחר שמבחינה תקציבית מדובר בעלויות כבדות משקל בגין הסבסוד השוטף של הריבית הגבוהה ב"ערדים" - ריבית שנתית ריאלית של 4.86% על תיק נכסים של כ-430 מיליארד שקל, שגדל והולך בכל שנה לאור הצבירות והתשואות. מדובר בסבסוד שעולה למשרד האוצר כ-6 מיליארד שקל בשנה, לא כולל השפעת האינפלציה, שגם אותה צריך להביא בחשבון (נציין כי קיימת רצפת מדד למכשיר, שכן בעת ירידת המדד מתחת למדד הבסיס, הסבסוד לא יקטן).

מכיוון שהסבסוד גדל כל שנה, לאור הגידול בתיק הנכסים, משקלן של האג"ח המיועדות גדל מתוך כלל החוב של המדינה - דבר שמכביד על תקציב המדינה ושעלול להשפיע בעתיד על דירוג החוב הכולל של ישראל.

ההצעות לשינוי נשארו בגדר הצעות, ועד היום ה"ערדים" עדיין חיים ובועטים, אבל חל שינוי באופן הקצאתם לחוסכים בתוכנית הפנסיה המקיפה. בעוד שעד 2017 כל החוסכים, ולא משנה מה היה גילם, קיבלו באופן זהה את אותה הקצאה של "ערדים", הרי שהחל בשנת 2024 תחול הפרדה בין הפנסיונרים, שנהנים מהקצאה של 60% משווי נכסי החיסכון שלהם כבר כיום, ובני 50 ומעלה, שייהנו אז מהקצאת 30%, לבין צעירים יותר - שייאלצו להסתפק בפחות.

ככל שעם השנים יתרבו הפורשים, וזאת גם נוכח העלייה בתוחלת החיים, הרי שלפי הערכות, בעוד כ-30 שנה תתאפס לחלוטין ההקצאה לצעירים. כלומר, אם הנחת האוצר תתממש, בעוד 30 שנה כל החיסכון של החוסכים הצעירים - אלה שיהיו מתחת לגיל 50 - יושקע בשוק ההון, לטוב או לרע.

הכותבים הם צבי סטפק, מבעלי בית ההשקעות מיטב דש, ואבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי גמל ופנסיה במיטב דש. אין לראות בטור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

עוד כתבות

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

מה למדתי השבוע? שפשוט אי אפשר לקבל כאן כמה דקות רגועות

שלושה אירועים התרחשו סביבי כמעט במקביל: רכב החלל "התמדה" נחת על המאדים, שנמצא במערכת השמש שלי; גופת לווייתן מצוי נסחפה לחוף ניצנים, שנמצא במדינה שלי; ושלט על פרויקט פינוי-בינוי מתקרב הוצב בכניסה לבית שלי

פרויקט של דניה סיבוס / צילום: איל יצהר

דניה סיבוס גייסה 146 מיליון שקל ומצטרפת לבורסה בת"א

ההנפקה כללה גיוס הון והצעת מכר בהיקף כולל של 360 מיליון שקל ולפי שווי של 1.8 מיליארד שקל אחרי הכסף

נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס אהרן ברק / צילום: שלומי יוסף

על מה מבוססות הכרעותיהם של שופטי העליון?

בפרק השני של הסדרה "שופטים בשר ודם" עומדים שופטי העליון על כך שאין קשר בין העמדות האידאולוגיות שלהם לפסיקה שיוצאת תחת ידם ● לא רק שהטענה הזו מנוגדת לאינטואיציה של רובנו, היא נבחנה בעבר בקרב שופטים אמריקאים ונמצאה שגויה. האם המקרה הישראלי שונה?

האדריכל אלון שיקאר עם הדמייה של מיזם החלל D-MARS / צילום: ניר לנגר. הדמיה: אלון שיקאר

האדריכל מראשון לציון, המבנה במצפה רמון, המטרה: מאדים

"אנחנו מתכננים את מבנה ההייטק הכי מטורף - ובסופו של דבר עוטפים אותו בבוץ" ● הכירו את האדריכל מראשל"צ שהקים במצפה רמון את מיזם החלל D-MARS, ובונה באשקלון מבני מגורים - שמיועדים למאדים

קים ג'ונג און ואישתו, רי סול ג'ו, מברכים את הקהל בטקס בפיונגיאנג / צילום: Reuters, KCNA

רי סול ג'ו: מה אנחנו יודעים על אשתו של קים ג'ונג און

"הגברת הראשונה המכובדת" של צפון קוריאה הופיעה בשבוע שעבר לאחר שלא נראתה במשך יותר משנה

פועלי בנין - ברזל / צילום: תמר מצפי

משנכנס אדר מרבים בהשקעות אג"ח? עדיף להתמקד בסחורות

האם יש הצדקה לשינוי הטון בשיח הכלכלי בשבוע החולף לאור עליית תשואות האג"ח הממשלתיות? ומהי ההשפעה על השווקים הפיננסיים ככל שמתקרבים לסיכום הרבעון הראשון של השנה השנייה למגפת הקורונה

אמיר גיא / צילום: איליה מלינקוב

אמיר גיא וחברת פייבר רוצים לשנות את המודל הכלכלי של תעשיית הפרסום

אמיר גיא, מנכ"ל משותף ומבעלי משרד הפרסום אדלר חומסקי, הודיע כי הוא עוזב, ומקים יחד עם חברת פייבר פלטפורמה לענף הפרסום ● האם היא תשפיע על הענף כפי שהושפע עולם העיצוב? ואיך יישמר הקשר הבינאישי, שלו השפעה מכרעת על התהליך היצירתי?

שוטר מפקח על עמידה בתקנות הקרורונה במחסום משטרתי / צילום: דוברות משטרת ישראל

ישראל נכנסת לסגר לילי: כל מה שצריך לדעת

בניסיון למנוע את עליית התחלואה בחג הפורים, ישראל נכנסת לעוצר לילי החל מיום חמישי ועד שבת, מהשעה 20:30 ועד 5:00 בבוקר שלמחרת ● מה אסור ומה בכל זאת יהיה פתוח? ● גלובס עושה סדר

מתוך קמפיין החיסונים במקורות / צילום: חברת מקורות

כ-96% עובדים מחוסנים: כך ניהלה מקורות קמפיין הסברה שאפתני

וגם: חיליק שריר מונה למשנה למנכ"ל קשת 12 אבי ניר ● אירועים ומינויים

סופר פארם גאלרי / צילום: שני מוזס

סופר-פארם פותחת לראשונה תת רשת חדשה: הצצה בלעדית לאיך זה נראה מבפנים

עיצוב של כלבו אירופאי ועמדות של מניקור ואיפור - כך רשת הפארם הגדולה בישראל מנסה להמציא את עצמה מחדש בסניף הראשון של תת הרשת החדשה שלה, גאלרי, שנפתחה השבוע במתחם G בראשון לציון

פרופ’ קרין נהון. נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי / צילום: עדי כהן צדק

"ידעתי שאתלכלך בפוליטיקה, אך האמנתי שנרוץ עד הסוף. החלטתי לקפוץ פנימה"

פרופ' קרין נהון, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי: "ביום שבו חולדאי הודיע על פרישה, הלכתי לים והייתי שלמה עם עצמי. שלושה ימים אחר כך כבר הייתי עמוק בהקמת החטיבה לדאטה, ממשל ודמוקרטיה בבינתחומי"

אמיר בלכר, מנכ"ל חברת BY / צילום: דורון גולן

הפתרון שמצאה חברת הפקת אירועים וכנסים לימי הקורונה

אמיר בלכר, מנכ"ל חברת B.Y GROUP: "היום רוב הלקוחות מעדיפים אירועים וירטואליים - השבוע אנחנו עושים אירועי פורים. נפתח בפנינו עולם תוכן, שימשיך ללוות אותנו עוד הרבה זמן"

הרמטכ"ל אביב כוכבי / צילום: דובר צה"ל

משרד הביטחון וצה"ל בחרו: זה מסוק התובלה החדש של חיל האוויר

גנץ קיבל היום את המלצת הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון לבחור במסוק CH53K מתוצרת "לוקהיד מרטין" ● המסוק החדש יחליף את מסוקי היסעור שמשמשים את חיל האוויר מאז סוף שנות ה-60 ● שווי עסקת הרכישה של יותר מ-20 מסוקים חדשים יגיע לכשני מיליארד דולר

אסון הזפת ליד קיסריה / צילום: שאול גולדשטיין, רשות הטבע והגנים, עידו פרי

למה הפוליטיקאים הישראלים לא מתעניינים באקלים וסביבה?

בניגוד למקובל באירופה ובארה"ב, בישראל המפלגות לא נוהגות להציב את נושא האקלים בראש סדר היום, גם אם הוא מוזכר במצע שלהן ● פחות מחודש לבחירות, גלובס בודק מה מציעים הפוליטיקאים, ומציג סקר חדש המגלה עד כמה המצביעים שלהם באמת מתעניינים בנושא האקולוגי

מרבדי כלניות. דרום אדום / צילום: יגאל סלבין

נגב אקשן: הנגב המערבי מציע פתרון מושלם לשבת אביבית

לא רק כלניות: סעודה מפנקת לצד נחל גועש, קטיף קולורבי או סדנת יצירה הם רק חלק ממה שמציע הנגב המערבי בשבתות האביביות שהתברכנו בהן עם תום הסגר

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

אדום בוול סטריט: עליית התשואות על האג"ח הממשלתיות הפילה את המדדים

הנאסד"ק צנח ב-3.5%, הדאו ג'ונס איבד 1.75%, מדד S&P 500 צנח 2.5%  ● התשואה על האג"ח ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב חצתה את הרמה של 1.5% ● הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב בשפל של 3 חודשים ● מכירות הבתים שבהמתנה בארה"ב נפלו במפתיע בינואר

ביל גייטס אוחז בחיסון נגד דלקת קרום המוח במסיבת עיתונאים בשווייץ / צילום: Associated Press, Anja Niedringhaus

זו ההחלטה הטובה ביותר שביל גייטס עשה אי פעם

הפילנתרופ, מייסד שותף של מיקרוסופט ומחבר הספר "איך להימנע מאסון האקלים" מדבר בראיון עם וול סטריט ג'ורנל על הכישרון היחיד שהוא נבוך שאין לו, הספר היחיד שכולם צריכים לקרוא, מה היה עושה לו היה הולך שוב ללמוד במכללה ועוד

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מיכל רז חיימוביץ'

ישראלים שמתגוררים בחו"ל יוכלו לצאת מהארץ בכפוף להצהרה כי לא ישובו במשך 60 ימים

צוואר הבקבוק בנתב"ג ישוחרר: אזרחים שמבקשים לצאת מן הארץ למקום מגורים קבוע בחו"ל יוכלו לצאת מישראל מבלי לקבל אישור של ועדת חריגים בכפוף להצהרה כי הם מתחייבים שלא לשוב לישראל בפרק זמן של 60 ימים

מתחסנת נגד קורונה במתחם חיסונים בהרצליה / צילום: Reuters, Amir Cohen

נתוני כללית: הווריאנט הבריטי החמיר את התחלואה הקשה בקרב לא מחוסנים

החוקרים בחנו 50,000 מאומתים לא מחוסנים בגל ינואר פברואר מול 60,000 מאומתים בגלים קודמים ● לחולים בגל הנוכחי, שלא היו מחוסנים, היה סיכוי גבוה ב-70% להתדרדר לתחלואה קשה

מתי נקבל את החיים שלנו בחזרה?

עכשיו בקלאבהאוס: כל מה שרציתם לדעת על חיסונים והפוליטיקה שמאחוריהם

האם אנחנו בדרך לשגרה או לגל רביעי? מה יהיה עם תחלואת הילדים? ולמה דווקא נושא החיסונים מייצר כל כך הרבה פייק ניוז? ● כתבת המדע של גלובס גלי וינרב והכתב הפוליטי דני זקן נפגשים לשיחה באפליקציה הכי לוהטת, ומוכנים לענות על כל מה שמטריד אתכם ● עכשיו, רק בקלאבהאוס