גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מגדל עברה לרווח ברבעון השלישי ותשוב לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי

בצל המאבק על מקומם של היו"ר ניר גלעד ובעל השליטה שלמה אליהו בקבוצה, מציגה מגדל הפסד של 14.5 מיליון שקל מתחילת שנה וקיטון של 5% בפרמיות ודמי הגמולים שגבתה מלקוחותיה ● גידול ברווחי מגדל שוקי הון ברבעון ומתחילת שנה

רן עוז, מנכ"ל מגדל / צילום: רמי זרנגר
רן עוז, מנכ"ל מגדל / צילום: רמי זרנגר

בצל המאבק החריף והארוך על עתידו של יו"ר מגדל חברה לביטוח ניר גלעד ולהזזתו של בעל השליטה שלמה אליהו מתפקיד רשמי בחברת הביטוח שהוא מחזיק בכ-69% ממנה, מדווחת היום מגדל כי עברה לרווח ברבעון השלישי השנה. המעבר של מגדל לרווח כולל רבעוני של 46.8 מיליון שקל מהפסד של 82.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019 קורה על רקע גאות בשוקי ההון שסחפה מעלה את ההכנסות מהשקעות של הקבוצה, כחלק ממגמה שצפויה לאפיין את כל דוחות קבוצות הביטוח הגדולות.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2020 רשמה מגדל, שבניהול רן עוז, הפסד בשורה התחתונה, עם הפסד כולל של כ-14.5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-570.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שקדמה. לצד זאת מגדל מדווחת על רווחי נוסטרו לאחרונה, באופן שלפי שעה יביא לכך שהיא תחזור לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי השנה. לדבר זה חשיבות עבור מגדל, שיש לה את תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים הגדול בשוק, ושדמי הניהול המשתנים שבו מהווים רכיב חשוב ברווחיה, ומזרימים לה הכנסות של מאות מיליוני שקלים בתקופות של תשואות חיוביות. בשלושת הרבעונים הראשונים לא גבתה מגדל דמי ניהול משתנים בשל תשואות שליליות למבוטחים, אשר התאפסו והפכו לחיוביות ברבעון הרביעי, כאמור.

נציין כי ברבעון השלישי רשמה מגדל מעבר לרווח מעסקי ביטוחי החיים והחיסכון לטווח ארוך, קיטון בהפסד בביטוחי הבריאות, גידול ברווח בענפי הביטוח הכללי (ביטוחי חבויות ורכוש) ועליה ברווח מפעילות השירותים הפיננסיים, שנעשים דרך בית ההשקעות מגדל שוקי הון.

מתחילת השנה רשם מגדל שוקי הון גידול של כ-5% בהכנסות, שהסתכמו בכ-130.6 מיליון שקל. בשורה התחתונה הרווח לפני מס של מגדל שוקי הון עמד על 21.6 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים השנה, גידול של 38% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, מתחילת השנה הניב תחום ביטוחי החיים והחיסכון לטווח ארוך של הקבוצה הפסד של 305 מיליון שקל, כשתחום הבריאות עבר מהפסד בתקופה זו ב-2019 לרווח לפני מס של 208 מיליון שקל, בעוד שהביטוחים הכלליים הציגו קיטון ברווח, שהסתכם בכ-99 מיליון שקל, לפני מס.

ומה עם השורה העליונה של קבוצת מגדל? נכון לסוף ספטמבר ניהלה מגדל נכסים בהיקף כולל של כ-295 מיליארד שקל, שגדול בכ-3 מיליארד שקל ממה שהיה תחת ניהולה בתחילת השנה, קודם למשבר הקורונה. בצל הגאות האדירה בשוקי ההון בימים אלה עומד היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה על 308 מיליארד שקל. ואולם, למול הגידול בנכסים, בצל הגאות בשווקים, מגדל גם מציגה קיטון ניכר של כ-5% בפרמיות ובדמי הגמולים שגבתה ממבוטחיה ועמיתיה מתחילת השנה, לסך של כ-17 מיליארד שקל. בתקופה המקבילה ב-2019 דובר על סך של כ-17.9 מיליארד שקל.

עם פרסום הדוחות מסר המנכ"ל עוז כי "בחודשים האחרונים האצנו תהליכים הקשורים בחדשנות, הן בתחומי ההשקעות והן בתחומי הדיגיטציה" תוך שהדגיש את מחויבות החברה לניהול השקעות "לפי תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית), מדיניות השקעות אשר אנו מאמינים שתהפוך להיות סטנדרט להשקעות אחראיות בעולם ובמשק הישראלי".

מגדל נסחרת לפי שווי חברה של כ-3.3 מיליארד שקל כשלאחר פרסום הדוחות היא נסחרה בירידות שבשיא השפל הגיעו לירידה של 5.7%. בהמשך היום הירידות התמתנו לירידה נוכחית של 3.5% לערך. ירידות אלה בולטות ביחס למגמה במניות חברות הביטוח הגדולות, כשהיא חדה בהרבה מירידות שנרשמו לפני שעה קלה במניות כלל ביטוח (שיורדת בשעה זו כ-1.5%), למול יציבות במניית הראל ולמול עליות במניות מנורה מבטחים והפניקס, שפרסמה אתמול דוחות חזקים יותר מאלה של מגדל. בין היתר דוחות הפניקס המחישו את הייחודיות החיובית של הפניקס כחברה עם מקורות הרווח הכי מגוונים בענף.

"חשיפה לסיכוני הונאה ביטוח בעסקים במשבר"

התוצאות של מגדל מושפעות מאוד לא רק מהתשואות בשווקים אלא גם, ובמידה רבה בעיקר, מ"תנודתיות של עקום הריבית". בהקשר זה מציינים בחברה כי "בהמשך לירידה ניכרת של עקום הריבית שאפיינה את שנת 2019 ,בתקופה המדווחת חלה ירידה נוספת של עקום הריבית. לשיעורי הריבית הנמוכים השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות הקבוצה והן על רווחי הקבוצה, וכן על גובה ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה. השפעת הירידה של עקום הריבית כאמור, הביאה בסיכומה של התקופה המדווחת (שלושת הרבעונים הראשונים השנה, ר"ש) לגידול בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-245 מיליון שקל וברבעון המדווח (הרבעון השלישי ב-2020, ר"ש) לכ-2 מיליון שקל, במקביל לקיטון ברווח לפני מס".

עוד מציינת מגדל כי "בביטוח סיעודי בתקופה המדווחת, קטנה ההפרשה ל-LAT בסך של כ-151 מיליון שקל לפני מס" ושב"ביטוח כללי בתקופה המדווחת חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-45 מיליון שקל בשייר לפני מס. בנוסף, בעקבות ישום הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - פרמיית אי נזילות חל קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-11 מיליון שקל".

במגדל מציינים בעניין זה כי "ברבעון המדווח חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-10 מיליון שקל בשייר (לאחר חלקן של מבטחות המשנה הזרות, ר"ש) לפני מס".

בהסתכלות על השלכות משבר הקורונה על הפעילות הביטוחית מגלה מגדל כי "בתחום ביטוח כללי לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות ישירות מהותיות במצב של מגיפה" כשבתחומי החיסכון לטווח ארוך וביטוחי הבריאות "לא התממשו חשיפות ביטוחיות, בנוגע לתחלואה ותמותה, בהקשר הישיר של נגיף הקורונה". עם זאת, במגדל מציינים חשש שנובע מכך ש"קיימת חשיפה שלא ניתן להעריכה לעלייה בסיכוני הונאות ביטוח בעסקים במשבר".

עוד כתבות

איתי בן זאב / צילום: תמר מצפי

התוכנית של בורסת ת"א להגברת התחרות בבנקים באמצעות בתי ההשקעות

הבורסה תאפשר לחבריה שאינם בנקים להעמיד הלוואות ללקוחות, לא רק למטרות מסחר, וגם להנפיק כרטיסי אשראי ● רוצה לצרף כחברים גם חברות ביטוח וכרטיסי אשראי

ראש פינה. עקפה את עכו / צילום: Shutterstock

לשמור לאחרי הקורונה: אלו הערים המובילות בהכנסת אורחים

וגם: פייבר מארחת את יוצרת הסדרה "חזרות" נועה קולר, מינויים חדשים וקצת חדשות טובות בלב המגפה

אבו דאבי, עיר הבירה של איחוד האמירויות הערביות / צילום: שאטרסטוק

משרד ההשקעות באבו דאבי יקים משרד חדש בתל אביב

במסגרת הידוק היחסים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האמירויות, משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO) מקים שמונה משרדים חדשים בעולם ובהם אחד בתל אביב ● המשרדים הנוספים יוקמו בניו יורק, סן פרנסיסקו, פרנקפורט, לונדון, פריז, בייג'ינג וסיאול

פאנלים סולאריים בישראל/ צילום: Shutterstock

עוד אנרגיה ירוקה לבורסה: סולאיר הגישה תשקיף לגיוס של כ-150 מיליון שקל

חברת האנרגיה הסולארית המפסידה של בני הזוג אלון ופאולה שגב פועלת בישראל ובאירופה ● מכוונת לשווי של עד 600 מיליון שקל בהנפקה

גרמניה - ברלין / צילום: שרון בק

במקום לצאת מהסגר כמתוכנן: באירופה מחמירים את ההגבלות

ברוב מדינות היבשת, הסגרים ההדוקים יחסית שהוטלו בחודשים האחרונים לא הצליחו להפחית את התחלואה כמו סגרי האביב בתחילת המגפה ● כעת, מול האיום במוטציות חדשות, ממשלות היבשת בוחנות צעדים נוספים

ויטליק בוטרין, מייסד את'ריום / צילום: Ethereum Foundation

את'ריום חוצה את רף ה-1,400 דולר: המתחרה של ביטקוין בשיא כל הזמנים

מחירו של את'ר, המטבע השני בגודלו בשוק הקריפטו אחרי ביטקוין, זינק יותר מ-12% ביממה האחרונה ● אחר הצהריים נסחר במחיר ממוצע של עד 1,430 דולר - רק 2 דולר פחות ממחיר השיא שקבע לפני שלוש שנים

קוואלי / צילום: Quali

הסטארט-אפ קוואלי מפתח תקווה שפעיל בתחום הענן גייס 54 מיליון דולר

רשימת הלקוחות של החברה כוללת את מיקרוסופט, דל ומשרד ההגנה האמריקאי ● המנכ"ל ליאור קוריאט: "אם נצליח בתוכניות שלנו חברה של מיליארד דולר זה משהו שאנחנו רואים"

השופטת דפנה ברק-ארז / צילום: תמר מצפי

השופטת דפנה ברק-ארז: "אנחנו כאן כדי להבטיח שכל אסיר שמעוניין יקבל חיסון"

שופטי בג"ץ דנו היום בעתירה נגד החלטת השר לביטחון הפנים אוחנה שלא לחסן אסירים נגד קורונה בשלב הראשון ● שב"ס החל אתמול לחסן אסירים, כך שהסעד האופרטיבי שהתבקש בעתירה התייתר, אך היועמ"ש מנדלבליט ביקש לקבל החלטה עקרונית כי אוחנה פעל בהיעדר סמכות

פרמדיקים מכניסים חולה קורונה לביה"ח, בירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

האוני' העברית: השפעת החיסון לקורונה עדיין לא ניכרת, קצב התמותה מאיץ

צוות החוקרים מעריך כי ישנם סימנים ראשונים לבלימה בעליית התחלואה, אך טרם נצפתה השפעה ישירה של החיסונים לקורונה ● עם זאת, מתגלה מתאם בערים בין אחוז חיסון גבוה לתחלואה נמוכה ● החוקרים ממליצים להמשיך את הסגר לעוד שבוע לפחות, לצד הגדרת תהליך יציאה מסודר

תור לסופר בדיסלדורף, גרמניה / צילום: Shutterstock

הנדל"ן המבוקש ביותר בימי הקורונה נמצא במחסור

משקיעי נדל"ן רוצים לקנות חנויות מזון וסופרמרקטים, אך עשויים להתקשות לשכנע את רשתות המזון למכור את הנכסים

העיתונאי בן כספית. לא מתחרט / צילום: רמי זרנגר

גרסטל הוקלטה ללא ידיעתה: בן כספית כמשל ליחסי עיתונאים ומשטרה

חשיפת גלובס על הפיכתו של העיתונאי בן כספית למקור סדרתי של המשטרה מעלה שאלות בנוגע לחיסיון העיתונאי, ליחסי עיתונות ומשטרה ולהשפעה העתידית של המידע שנחשף על ההכרעה בכתבי האישום נגד ראש הממשלה

קורונה - סגר  עסקים חנויות סגורים  רחובות ריקים / צילום: כדיה לוי

הלמ"ס: שיעור המשרות הפנויות במשק נחתך בשנה האחרונה ב-31%

מהנתונים שפרסמה הלמ"ס עולה כי ישראל לא חריגה במובן זה, אלא מדובר במגמה עולמית כתוצאה ממשבר הקורונה ● ענפי האירוח והאוכל וענפי הבידור והפנאי נפגעו בצורה הקשה ביותר

אביר קארה, מייסד "אני שולמן" בהפגנה של העצמאיים / צילום: שלומי יוסף

מייסד תנועת העצמאים "אני שולמן" אביר קארה הצטרף למפלגת ימינה

אביר קארה הודיע כי שוריינו ל"שולמנים" חמישה נציגים ברשימה של ימינה ● "נדאג שהממשלה תיתן את המענה הנכון. הגיע הזמן לרסק את הרגולציה" ● נפתלי בנט: "אנחנו הבית של חצי מיליון העצמאיים ובעלי העסקים בישראל"

חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

"כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס

פרופ' דרור מבורך, מנהל מחלקות הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם, מנהל "ברומטר" משלו לתחלואה הגוברת, ואומר: "הצוותים בבתי החולים גם מתייאשים מהניהול של המדינה" ● פרופ' צבי שמעוני, המנהל הרפואי של בית החולים לניאדו בנתניה: "יש אירוע דרמטי מתגלגל שאתה לא רואה את סופו"

חיסון לקורונה של פייזר במרפאה בירושלים / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

הניסוי של "כלכליסט": כמה פעמים אפשר לטעות בלי להתנצל, לתקן בלי להודות

האחריות של כלי תקשורת כלפי מידע מטעה שהוא מפיץ עמדה השבוע למבחן, כאשר ב"כלכליסט" פרסמו כותרת ממנה עלה כביכול כי ייתכן ופייזר עושה בישראל "ניסויים בבני אדם" • המידע התגלה כפייק ניוז וב"כלכליסט" שינו את הידיעה במחשכים פעם אחר פעם ● ביקורת תקשורת, מדור חדש

בנימין נתניהו חיסוני קורונה חברת פייזר / צילום: אמיל סלמן-הארץ

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת נתניהו: הסגר יוארך ב-10 ימים

נתניהו: "קורא למשטרה לנקוט יד ברזל נגד כל מפירי החוק" ● הסגר יוארך עד 31.1 בשעה חצות ● כל נוסע שנכנס לישראל יחוייב לעשות בדיקת קורונה 72 שעות לפני המראות לארץ

אלון בלוך, חברת K Health / צילום: תמונה פרטית

יוניקורן בבריאות הדיגיטלית: K Health גייסה 132 מיליון ד' לפי שווי של 1.4 מיליארד ד'

K Health פיתחה טכנולוגיה המאפשרת ליצור צ'אט מותאם אישית לאדם המעוניין בטיפול רפואי, במסגרתו הוא מקבל שירות רפואי ראשוני ואבחון עצמי ● החברה מספקת היום גם שירותי רפואה מרחוק ● אלון בלוך: "המערכת נועדה לעזור לאנשים להבין מה יש להם ולפתור את הבעיה, כשהאמביציה היא ללמד את המכונה את שפת הרפואה"

סקר הסקרים: הליכוד מוביל בפער, חולדאי על סף אחוז החסימה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בתוך שנתיים ● גלובס מביא את הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת ובודק מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● העמוד מתעדכן באופן שוטף עם כל סקר חדש שמתפרסם

פרטיות ברשת / צילום: שאטרסטוק

הביקורות על דרישות המידע הפולשני ממפעילי התקשורת הולכות ונערמות

עמותת פרטיות ישראל קוראת למשרד התקשורת לעצור השימוע בו הוא מבקש מידע אינטימי על הרגלי צריכה אינטימיים של לקוחות

אלי וורטמן / צילום: יח"צ  קרן פיקו

מרכבים משומשים לשוק ההלוואות: היזם אלי וורטמן חוזר עם סטארט-אפ חדש

אלי וורטמן ייסד והשקיע באפליקציית הרכבים המשומשים Vroom, שנסחרת כיום בשווי של 4.8 מיליארד דולר ● הסטארט-אפ החדש שלו פיוז, שמנסה לתקן את עולם הלוואות הרכב בארה"ב, עדיין קטן, אבל הוא בטוח שהפוטנציאל עצום ● הפעם הוא מקווה שהחברה תישאר בארץ