גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קבוצת דלק הרוויחה 149 מיליון שקל ברבעון; המניה מזנקת בכ-10%

גם לדוחות הרבעון השלישי הצמידו רואי החשבון של קבוצת דלק אזהרת "עסק חי" ● מניית קבוצת דלק מגיבה לדוחות בעלייה חדה ומשלימה התקדמות של 54% בחודש האחרון

עידן וולס  / צילום: רון קדמי
עידן וולס / צילום: רון קדמי

 

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה סיימה את הרבעון השלישי של 2020 עם רווח נקי לבעלי המניות של 149 מיליון שקל. למרות זאת, בתשעת החודשים הראשונים של השנה עדיין מציגה החברה הפסד עתק של 2.94 מיליארד שקל לבעלי המניות, וזאת לאחר שב-2019 כולה הציגה רווח נקי לבעלי המניות של 234 מיליון שקל.

גם לדוחות הרבעון השלישי הצמידו רואי החשבון של קבוצת דלק אזהרת "עסק חי", וזאת לאור המצב המורכב בו היא נמצאת גם לאחר מימושי הנכסים הרבים שבוצעו השנה. נכון לסוף ספטמבר מציגה החברה הון עצמי חיובי של 1.49 מיליארד שקל, אולם בפניה עומדים אתגרים תזרימיים משמעותיים גם בשנים 2021-2022.

לדברי החברה, ברבעון הרביעי של 2020 מתוכנן פירעון חובות (קרן וריבית) למחזיקי האג"ח לבנקים בהיקף כולל של 1.44 מיליארד שקל, כאשר 1.02 מיליארד שקל מתוכם כבר נפרעו מאז תחילת אוקטובר. כך, שאת 2020 אמורה החברה לסיים כשבקופתה מזומנים בשווי של 378 מיליון שקל.

פירעונות של יותר מ-3 מיליארד שקל עד סוף 2022

ב-2021 יעמדו בפני קבוצת דלק פירעונות חוב (בעיקר למחזיקי האג"ח) של 1.2 מיליארד שקל ושל 1.97 מיליארד שקל ב-2022. לצורך פירעון סכומי עתק אלו מתכננת החברה מספר מהלכים, כשהגדול בהם הוא מכירת חלק ממניות איתקה באמצעות הכנסת שותף, או מיזוג של איתקה אל תוך חברה אחרת או אפילו הנפקה של איתקה בבורסה בחו"ל.

פעולה הונית זו באיתקה אמורה להניב ב-2021 סכום של 1.38 מיליארד שקל, כאשר לצדה מתוכננת קבלת הלוואה של כ-690 מיליון שקל מבנק בחו"ל, שתובטח בשעבוד על מניות איתקה שיוותרו בידי קבוצת דלק. כמו-כן מתכננת החברה מהלך משולב בהיקף של 600 מיליון שקל, שיכלול גיוס (בחלקים שווים) של הון ושל חוב מובטח בשעבוד על יחידות השתתפות חופשיות של דלק קידוחים.

התזרים החזוי ל-2021 כולל גם כמה רכיבים נוספים ובהם קבלת דיבידנדים מחברות בנות ומוחזקות בהיקף של 357 מיליון שקל, קבלת תמורות נוספות של 112 מיליון שקל ממכירת מניות דלק ישראל (כולל מימוש אופציה לעוד 5% מהחברה), מימוש נכס נדל"ן בעכו תמורת 101 מיליון שקל, וכן גיוס הון של 50 מיליון שקל בהתאם להתחייבות למחזיקי האג"ח. הצלחה בביצוע תוכניות אלו תותיר את קבוצת דלק עם 2.25 מיליארד שקל בקופה בסוף 2021 וסכום זה יאפשר לה לצלוח בהצלחה גם את 2022.

קבוצת דלק מכרה באחרונה את מניות השליטה (70%) בחברת דלק ישראל תמורת 525 מיליון שקל, כך שפעילותה כולל כיום שתי החזקות מהותיות. הראשונה היא בעלות מלאה על חברת איתקה, שעוסקת בהפקת נפט וגז בים הצפוני, ואילו השניה היא החזקה ב-55% מיחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים, שמחזיקה במאגרי הגז לוויתן ותמר.

ברבעון השלישי תרמה איתקה הכנסות של 830 מיליון שקל, לעומת 350 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. לזינוק החד אחראית רכישת הפעילות מחברת שברון האמריקאית בנובמבר 2019. הרווח הנקי לקבוצת דלק מפעילות האנרגיה בים הצפוני עמד על 55 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

התפוקה היומית הממוצעת של איתקה ברבעון השלישי עמדה על 59 אלף שווה ערך חבית נפט ליום (boed), לעומת כ-15.7 אלף ברבעון המקביל. הגידול נובע בעיקר מעליה בכמות הנפט והגז שהופקה על ידי איתקה כתוצאה מהצטרפות נכסי נפט מפיקים חדשים במסגרת רכישת נכסי שברון .

ההפקה ברבעון הייתה נמוכה מעט מהממוצע בתשעת החודשים האחרונים שעמד על 68 אלף boed מדי יום, בעיקר עקב עבודות תחזוקה מתוכננות שבוצעו בקיץ. החברה מעריכה כי ההפקה היומית הממוצעת בשנה כולה תעמוד על 68 אלף boed - בטווח הגבוה של תחזית החברה לשנת 2020, כאשר עלות ההפקה הממוצעת תעמוד על 15 דולר לחבית. עסקאות הגידור שביצעה החברה תרמו 86 מיליון דולר להכנסות ולרווח ברבעון.

התזרים מפעילות ברבעון השלישי גדל ביותר מפי 5 לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב- 148 מיליון דולר. התזרים החזק אפשר לאיתקה להמשיך ולהפחית את החוב הפיננסי במהלך הרבעון ב- 100 מיליון דולר נוספים, והוא עומד על כ- 1.2 מיליארד דולר נכון לסוף ספטמבר 2020. סה"כ הפחיתה איתקה את החוב הפיננסי נטו ב 330 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

התזרים החזק תמך גם בחלוקת דיבידנד של 100 מיליון דולר לקבוצת דלק בתחילת נובמבר, גבוה ביותר מפי 3 מהדיבידנד שהעריכה קבוצת דלק בתזרים המזומנים החזוי שפרסמה בסוף אוגוסט. איתקה ממשיכה לשמור על נזילות גבוהה עם יתרת RBL (Reserve Base Lending Facility) לא מנוצלת בהיקף כולל של 380 מיליון דולר (לפני חלוקת הדיבידנד). יחס החוב נטו ל EBITDA עומד על 1.5.

קבוצת דלק ממשיכה לפעול לביצוע עסקה הונית באיתקה ובין היתר בוחנת עסקאות מיזוג עם חברות בינ"ל מתחום האנרגיה, הכנסת שותף, הנפקה או שילוב בין המתווים האמורים מתוך כוונה להוציא לפועל עסקה במהלך החציון הראשון של שנת 2021.

דלק קידוחים הציגה רבעון שיא אשר נתמך בביקושים חזקים בשוק המקומי ובשוקי הייצוא. כמויות המכירה עמדו על 4.6 BCM לעומת 2.8 BCM ברבעון המקביל ולעומת 2.9 BCM ברבעון השני. המכירות מלווייתן ברבעון השלישי עמדו על 2.2 BCM לעומת 1.5 BCM ברבעון השני השנה.

ההכנסות מתחום הפקת הגז בים התיכון עמדו על 810 מיליון שקל ברבעון השלישי, עלייה של 130% לעומת הרבעון המקביל וה- EBITDA צמח ב 178% ל- 718 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות הקבוצה עמד על 127 מיליון שקל לעומת 139 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעיקר עקב עלייה בהוצאות המימון כתוצאה מהתחלת ההפקה במאגר לווייתן והפסקת ההיוון של הוצאות אלה.

במהלך הרבעון השלימה דלק קידוחים מימון מחדש לפרויקט לווייתן על ידי הנפקת אגרות חוב "לוויתן בונד" בהיקף כולל של 2.25 מיליארד דולר. ההנפקה המוצלחת זכתה לביקושים של כ 7 מיליארד דולר ונסגרה בריביות נמוכות מהצפוי.

הביצועים החזקים במהלך הרבעון והצלחת המימון מחדש, אפשרו לדלק קידוחים לבצע חלוקת רווחים בהיקף של 65 מיליון דולר (כ- 216 מיליון שקל), מתוכם חלקה של קבוצת דלק, 120 מיליון שקל. הדיבידנד ישולם בתחילת דצמבר 2020.

תוצאות הרבעון השלישי של דלק ישראל מצביעות על שיפור משמעותי לעומת הרבעון השני שהושפע ממדיניות הסגרים בעקבות התפשטות הקורונה ומהפסדי מלאי. הרווח הנקי מפעילות נמשכת עמד על 26 מיליון שקל לעומת 23 מיליון שקלים ברבעון המקביל, ולעומת הפסד של 17 מיליון שקל מפעילות נמשכת שנרשם ברבעון השני לשנת 2020.

המניה זינקה ביותר מ-50% בחודש האחרון

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר כי "השנה הנוכחית הציבה לקבוצת דלק אתגרים עסקיים וניהוליים, אולם לאורך כל הדרך ביקשנו להיבחן על פי התוצאות והשורה התחתונה. דוחות הרבעון השלישי שפרסמנו הבוקר מהווים אינדיקציה חזקה לאיכותם של נכסי הליבה שלנו ולערך שהם מייצרים עבורנו. למרות משבר הקורונה והתנודתיות בשווקים, הצלחנו להוציא לפועל עסקאות מורכבות, בתנאים טובים ובלוחות זמנים קצרים והתוצאות מביאות לידי ביטוי את הפירות שהניבו מאמצינו להגברת הנזילות בקבוצה לצד ירידה חדה בחוב הפיננסי.

"המשכנו לעמוד בכלל התחייבותנו למחזיקי האג"ח במועדן ובסדרן, ופרענו בפירעון מוקדם ובהתאם להתחייבויותינו למחזיקים את כלל התחייבותנו לבנקים המובטחים בסכום של למעלה מ-1.2 מיליארד שקל. הביצועים המוצלחים של נכסי הליבה שלנו יחד עם נתוני מאקרו כלכליים מעודדים שהתחילו להגיע בשבועיים האחרונים לנוכח ההתקדמות במאמצים למציאת חיסון לנגיף הקורונה והשפעתם החיובית על מחירי האנרגיה, נותנים רוח גבית להמשך מימוש האסטרטגיה של קבוצת דלק ולעליית שווי נכסי הליבה שלה".

קבוצת דלק נמצאת בשנה האחרונה במהלך אגרסיבי של מימוש נכסים, לצורך צמצום התחייבויותיה. בתשעת החודשי הראשונים של השנה השלימה החברה עסקאות שהניבו לה 3 מיליארד שקל, והובילו להפחתת החוב הפיננסי מ-9.3 מיליארד שקל בסוף 2019 ל-6.4 מיליארד שקל נכון להיום.

המהלכים שביצעה הקבוצה והביצועים של עסקי הליבה באים לידי ביטוי בירידה חדה בתשואות האג"ח, מרמה של מאות אחוזים לפני קצת יותר מחצי שנה, לטווח של 15%-45%, כאשר התשואה הנמוכה ביותר היא זו של סדרה ל"ד הארוכה ביותר, כמצופה במקרה של חברות בקשיים.

מניית קבוצת דלק מגיבה לדוחות בעלייה של כ-10% במחזור גבוה במהלך המסחר בבורסה ומשלימה התקדמות של 54% בחודש האחרון. עם זאת, מתחילת השנה צנחה המניה בכ-80% ושוויה של החברה הצטמק לכ-1.6 מיליארד שקל.

עוד כתבות

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

המסחר בתל אביב ננעל בעליות: מדד ת"א 35 עלה ב-0.6%

מדד ת"א 90 התחזק ב-0.2% ומדד ת"א 125 הוסיף 0.5% ● בונוס ביוגרופ הודיעה על תחילת ניסוי קליני בחולי קורונה ● ביג רוכשת את השליטה באפי נכסים ● סלקום תמחק את מניותיה מהמסחר בניו יורק

גרמניה - ברלין / צילום: שרון בק

במקום לצאת מהסגר כמתוכנן: באירופה מחמירים את ההגבלות

ברוב מדינות היבשת, הסגרים ההדוקים יחסית שהוטלו בחודשים האחרונים לא הצליחו להפחית את התחלואה כמו סגרי האביב בתחילת המגפה ● כעת, מול האיום במוטציות חדשות, ממשלות היבשת בוחנות צעדים נוספים

פרופ' איתן פרידמן, יו"ר "ועדת הלסינקי העליונה" / צילום: צילום מסך

והרי חדשות האמת: החיסון לקורונה הוא לא ניסוי בבני אדם

בניגוד לכותרות, ועדת הלסינקי – הוועדה שאחראית על אישור ניסויים בבני אדם – לא העלתה בשום שלב טענה שהחיסונים הם ניסוי בבני אדם ● מה באמת דרשו חברי הוועדה והאם הם בכלל מוסמכים לפסול את החיסון? ● המשרוקית של גלובס

קוואלי / צילום: Quali

הסטארט-אפ קוואלי מפתח תקווה שפעיל בתחום הענן גייס 54 מיליון דולר

רשימת הלקוחות של החברה כוללת את מיקרוסופט, דל ומשרד ההגנה האמריקאי ● המנכ"ל ליאור קוריאט: "אם נצליח בתוכניות שלנו חברה של מיליארד דולר זה משהו שאנחנו רואים"

פרטיות הלקוח / אילוסטרציה: Reuters, Monster Ztudio

מפעילי התקשורת נגד דרישת המשרד למידע פולשני על לקוחותיהם

"פגיעה קשה בפרטיות הלקוחות. מדוע המדינה צריכה לדעת איזו חבילת אינטרנט הלקוח צורך ומדוע היא צריכה את כתובתו?"

חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

"כרופא, מעולם לא ראיתי מצב כזה": בתי החולים קורסים תחת העומס

פרופ' דרור מבורך, מנהל מחלקות הקורונה בבית החולים הדסה עין כרם, מנהל "ברומטר" משלו לתחלואה הגוברת, ואומר: "הצוותים בבתי החולים גם מתייאשים מהניהול של המדינה" ● פרופ' צבי שמעוני, המנהל הרפואי של בית החולים לניאדו בנתניה: "יש אירוע דרמטי מתגלגל שאתה לא רואה את סופו"

אפליקציית ביט / צילום: Shutterstock

בהמשך לפרסום בגלובס: עיכוב בהשקת כרטיס האשראי של אפליקציית ביט

רגולטורים לשעבר וארגונים חברתיים התריעו נגד כוונת בנק הפועלים להשיק כרטיס אשראי חוץ-בנקאי למשתמשי אפליקציית ביט • השקת הביטכארד תעוכב בינתיים עד לבדיקת רשות התחרות • הפועלים: "ההכנות להשקת ארנק ביט ומועדון ביט קארד נמשכות"

אביר קארה, מייסד "אני שולמן" בהפגנה של העצמאיים / צילום: שלומי יוסף

מייסד תנועת העצמאים "אני שולמן" אביר קארה הצטרף למפלגת ימינה

אביר קארה הודיע כי שוריינו ל"שולמנים" חמישה נציגים ברשימה של ימינה ● "נדאג שהממשלה תיתן את המענה הנכון. הגיע הזמן לרסק את הרגולציה" ● נפתלי בנט: "אנחנו הבית של חצי מיליון העצמאיים ובעלי העסקים בישראל"

סקוט גאלוויי / צילום: ג'ים בלוק

הביטקוין יגיע ל-50 אלף דולר: גורו העסקים סקוט גאלווי מגיע לאירוע פתיחת השנה של גלובס - אלה התחזיות שלו

פרופ' סקוט גאלוויי הוא יזם סדרתי ומומחה לעסקים ושיווק ● לרגל אירוע פתיחת השנה של גלובס, שייערך הערב בשיתוף בנק הפועלים, ריכזנו טעימה מהתחזיות שלו לשנה הנכנסת

העיתונאי בן כספית. לא מתחרט / צילום: רמי זרנגר

גרסטל הוקלטה ללא ידיעתה: בן כספית כמשל ליחסי עיתונאים ומשטרה

חשיפת גלובס על הפיכתו של העיתונאי בן כספית למקור סדרתי של המשטרה מעלה שאלות בנוגע לחיסיון העיתונאי, ליחסי עיתונות ומשטרה ולהשפעה העתידית של המידע שנחשף על ההכרעה בכתבי האישום נגד ראש הממשלה

ביידן ואובמה. לא מתכוון להיות אובמה 0.2 / צילום: Associated Press, Andrew Harnik

קדנציה שלישית של ממשל אובמה? ג'ו ביידן רוצה הרבה יותר

המשבר הכלכלי בארה"ב, תוכניות הסיוע הגרנדיוזיות והרכב הסגל של הנשיא החדש – כל אלה מזכירים מאוד את תחילת הקדנציה של אובמה ב-2008, שהייתה בסימן גלי ההדף של משבר הסאב-פריים ● אלא שנראה שהדייר החדש בבית הלבן מתכוון להיות נועז הרבה יותר

פרמדיקים מכניסים חולה קורונה לביה"ח, בירושלים / צילום: Reuters, Ammar Awad

האוני' העברית: השפעת החיסון לקורונה עדיין לא ניכרת, קצב התמותה מאיץ

צוות החוקרים מעריך כי ישנם סימנים ראשונים לבלימה בעליית התחלואה, אך טרם נצפתה השפעה ישירה של החיסונים לקורונה ● עם זאת, מתגלה מתאם בערים בין אחוז חיסון גבוה לתחלואה נמוכה ● החוקרים ממליצים להמשיך את הסגר לעוד שבוע לפחות, לצד הגדרת תהליך יציאה מסודר

ויטליק בוטרין, מייסד את'ריום / צילום: Ethereum Foundation

את'ריום חוצה את רף ה-1,400 דולר: המתחרה של ביטקוין בשיא כל הזמנים

מחירו של את'ר, המטבע השני בגודלו בשוק הקריפטו אחרי ביטקוין, זינק יותר מ-12% ביממה האחרונה ● אחר הצהריים נסחר במחיר ממוצע של עד 1,430 דולר - רק 2 דולר פחות ממחיר השיא שקבע לפני שלוש שנים

תור לסופר בדיסלדורף, גרמניה / צילום: Shutterstock

הנדל"ן המבוקש ביותר בימי הקורונה נמצא במחסור

משקיעי נדל"ן רוצים לקנות חנויות מזון וסופרמרקטים, אך עשויים להתקשות לשכנע את רשתות המזון למכור את הנכסים

ניידת משטרה / צילום: יוסי כהן

מח"ש: להחמיר בעונשו של קצין משטרה שלקח שוחד מבתי בושת בתמורה לפרוטקשן

הפרקליטות ומח"ש הגישו לביהמ"ש העליון ערעור על קולת העונש שהוטל על גרי רבינוביץ', רכז מודיעין במשטרה, שהורשע כי לקח שוחד מבעלי בתי בושת בתמורה ל"הגנה משטרתית" שהעניק להם מפני פשיטות, ונידון ל-18 חודשי מאסר בלבד

איציק שמולי / צילום: שלומי יוסף

איציק שמולי: "לא אציג בבחירות הקרובות את מועמדותי לראשות העבודה"

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כתב כי החליט לא להתמודד על ראשות המפלגה לאחר שיוזמה לאיחוד מפלגות בשמאל נכשלה ● "הדבר החשוב ביותר בבחירות האלו הוא יצירת כוח משותף של מפלגות"

הטיפ השבועי

מי אתם? הכללים לכתיבת תקציר טוב בפרופיל לינקדאין

מה צריך לדעת על בניית פרופיל ברשת לינקדאין? ומה לא מומלץ לעשות? חלק רביעי בסדרה ● ניהול וקריירה

 

אבו דאבי, עיר הבירה של איחוד האמירויות הערביות / צילום: שאטרסטוק

משרד ההשקעות באבו דאבי יקים משרד חדש בתל אביב

במסגרת הידוק היחסים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האמירויות, משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO) מקים שמונה משרדים חדשים בעולם ובהם אחד בתל אביב ● המשרדים הנוספים יוקמו בניו יורק, סן פרנסיסקו, פרנקפורט, לונדון, פריז, בייג'ינג וסיאול

בריונות רשת / אילוסטרציה: שאטרסטוק

סקר: 82% מהציבור מעוניין בגוף שיחליש את עוצמת השיח האלים ברשתות

סקר חדש של איגוד האינטרנט מגלה כי חלק גדול מהציבור בישראל מוטרד מסגנון השיח ברשתות החברתיות ● 53% נמנעים מתגובות ברשת מחשש לתגובות אלימות ● 60% חשים שאין להם למי לפנות אם חוו פגיעה רגשית ברשת

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מיכל רז-חיימוביץ, גלובס

סגירת השמיים: הממשלה צפויה לאשר היום בדיקות קורונה לפני המראה לישראל והגבלת טיסות

שני המהלכים צפויים להיכנס לתוקף בימים הקרובים, ויש להניח כי הם גם יובילו לביטולי טיסות ע"י החברות שיעדיפו להפסיק להטיס מטוסים ריקים בקווים לישראל וממנה