מגבלות נוספות או סגר? הקבינט התכנס לדון בתוכניות גמזו והמל"ל

קבינט הקורונה דון היום במגבלות נוספות על המשק עד כדי סגר אם לא תופחת רמת התחלואה • זאת, בנוסף לדיון בפתיחת שנת הלימודים, תוכנית הרמזור של גמזו לניהול עירוני של התחלואה • המל"ל מבקש לנקוט בצעדים מהירים להורדת התחלואה לכדי 200 נדבקים חדשים ביום

ראש המל"ל מאיר בן שבת / צילום: איל יצהר, גלובס
ראש המל"ל מאיר בן שבת / צילום: איל יצהר, גלובס

הקבינט דן היום בהתפשטות תחלואת הקורונה בישראל, ובצעדים האפשריים לצמצומה. בפני הקבינט הובאו עמדות המל"ל ודרכי הפעולה אשר לשיטתו יש לנהוג, וכן עמדתו של פרוייקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו. בין היתר, דן הקבינט בשלושה נושאים מהותיים: פתיחת שנת הלימודים בעוד כשבוע וחצי, תקופת החגים שבפתח והסיכונים האפשריים העולים מניהול חופשות וערבי החג לצד התפשטות הקורונה, ומעבר לניהול עירוני של התפשטות הקורונה (מודל ה"רמזור" של פרוייקטור הקורונה, פרופ' רוני גמזו).

הקבינט נדרש לדון בתרחישי ייחוס שונים וכך גם באפשרות של הטלת סגר או מגבלות באופן מצומצם או רחב. העמדות של המל"ל ושל פרופ' רוני גמזו אינן זהות, ומציאת נקודת האיזון בין שני הגורמים עלולה להיות מורכבת. גישתו של גמזו הנה לאפשר פתיחה של כמה שיותר ענפי משק, תוך ניהול נקודתי של התחלואה, ואילו במל"ל סבורים כי לא ניתן לעבור למודלים של ניהול נקודתי לפני הורדה משמעותית של מספר הנדבקים היומי.

לפי פרופ' וקסמן, שייצג בדיון את עמדת המל"ל, לא ניתן להוריד כעת את רמות התחלואה בהתבסס על פרקטיקות הניהול הנוכחיות של המשבר, וגם מעבר למודל הרמזור או הפעלת מערך קטיעת שרשראות ההדבקה - לא יסייעו בכך, שכן לא תהיה בהם תועלת מבלי הפחתה של רמות התחלואה לכדי כ-200 חולים חדשים ביום. לדברי וקסמן, "בלימת התפרצות המגפה ע"י הפעלת צעדי ריחוק חברתי הסירה את האיום המידי על מערכת האשפוז, אבל זו אינה מטרתנו העיקרית. המטרה המרכזית היא שחרור המשק והחברה, שאינו אפשרי עם ההתייצבות על רמת התחלואה הגבוהה הנוכחית. היא אינה מאפשרת להתחיל ולהחזיר לעבודה את מאות אלפי המובטלים ולהחזיר את המשק לפסים של צמיחה".

עוד לפי וקסמן, "רמת תחלואה זו גוזרת על הציבור תשלום של מחיר חברתי כבד. הסרת המגבלות, החזרת המשק לצמיחה, והחזרת הפעילות החברתית לתיקנה מחייבות צמצום דרסטי בהיקף התחלואה, לקצב של כ-200 חולים חדשים ביום, שיאפשר שליטה בתחלואה באמצעות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, תוך הקפדה על התנהגות בהתאם לעקרונות התו הסגול וללא צורך בצעדי הריחוק החברתי המופעלים כיום (או חמורים מהם)".

למרות רמות התחלואה הגבוהות, במלל לא צפויים להמליץ היום על סגר, אלא ככל הנראה על מעבר ל"מצב כתום", כפי שהוגדר בהצעת המל"ל בחודש מאי. במודל זה, יוטלו צעדים ארציים שפגיעתם המשקית נמוכה; השאיפה היא לשמור על מרבית המשק פתוח - תעשיה, בניה, חקלאות, משרדים ללא קבלת קהל המונית. מסחר בחנויות יוסיף להתקיים, לפי תו סגול. יחד עם זאת, הקניונים והשווקים ייסגרו, וכך גם מסעדות, ענף האירועים וכן אירועי תרבות. כך גם תוטל מגבלה על מפגשים חברתיים וספורט שלא מבוצע בקבוצות קטנות באוויר הפתוח. הגדרה זו תואמת את מצב התחלואה כפי שהוגדר בתוכנית המל"ל להפעלת כלים מדינתיים בכפוף למצב התחלואה; התפשטות איטית של המגפה ברחבי הארץ, זמן הכפלה ארוך משבוע.

במל"ל רוצים להחמיר את המגבלות משמעותית

המל"ל מציג עמדה החותרת להחמרת המגבלות הנוכחיות לשם הפחתה חדה ומהירה במספר הנדבקים. בזמן שבמל"ל מדברים על כ-200 חולים חדשים ביום, פרופ' גמזו מציג עמדה אחרת, שהעיקרון הבסיסי שלה הוא חזרה לנורמליזציה וניהול שלה. בסוף השבוע האחרון, טען גמזו כי בשבועות הקרובים יש לשאוף לכדי הורדה של מספר הנדבקים מתחת לרף של 1000 חולים חדשים ביום, מבלי להחמיר את המגבלות המוטלות על המשק או על מרקם החיים החברתיים. גמזו איננו תומך נלהב של סגרים, מקומיים או כללים. להשקפתו, יש לשאוף למציאת האיזון בין רמת התחלואה לבין סגר, כך שסגר יהווה מוצא אחרון באין ברירה בלבד.

לאור דרישת הממשלה ורמות התחלואה המוסיפות להיות גבוהות, יציג היום גמזו מתווה של "ריסון מהודק", בו אין כוונה לסגר כללי, אלא לצעדים נוספים אפשריים לביצוע ברמה מקומית או ארצית. המתווה של הריסון המהודק איננו סגר, אך הוא אכן מגביל יותר את המצב הקיים, ומתייחס למודל הרמזור ולערים אדומות, במקביל למגבלות שיוטלו על כלל האוכלוסייה בישראל, לפי מצב התחלואה.

לשיטתו של גמזו, הצעדים בפועל ייגזרו בכל נקודת זמן לפי מצב התחלואה. לא יהיה סגר בלי התייחסות למצב התחלואה ויכולת הספיגה של מערכת הבריאות ובתי החולים, כפי שהוגדר על ידי צוות הברומטר של גמזו, הבוחן מדי שבוע את מצב התחלואה בישראל ואת ספיקת מערכות האישפוז.

גמזו לא מוצא לנכון בשלב זה לבלום את החזרה ללימודים, לכל הפחות של השכבות הנמוכות - כך שלא יווצר מצב שבו ההורים נדרשים לעבוד, ואילו ילדיהם (הדורשים השגחה צמודה) נדרשים להישאר בבית. באשר לסגר לקראת החגים, המטרה היא לקבוע מגבלות שיוטלו להחלטת השרים באם מצב התחלואה יחמיר, או לכל הפחות לא ישתפר. נזכיר כי ההחלטה הסופית הינה בידי הממשלה, והיא רשאית לקבל החלטות בניגוד לדעתו של גמזו, שכן הוא נחשב ליועץ חיצוני נטול סמכויות מעשיות.

הקבינט נדרש לאשר מודל הרמזור, עליו עמל גמזו יחד עם צוותים וגורמים שונים מאז נכנס לתפקידו. המודל נדון לאחרונה בהרחבה, ועיקרו - העברת ניהול הקורונה לשלטון המקומי, כך שכל עיר תהיה אחראית לגורלה, ומגבלות יוטלו באופן נקודתי. הרעיון הוא לייצר שותפות ואחריות מקומית, ולתמרץ את התושבים וראשי הערים להוריד את התחלואה ולגלות ערבות הדדית לסביבתם הקרובה. ערים ייצבעו באדום, כתום, צהוב, ירוק או לבן, לפי פרמטרים שונים הנוגעים לרמת התחלואה בעיר (קצב ההכפלה, אחוז החולים החיוביים מסך הבדיקות, שיעור החולים החדשים), וכך תקבענה ההגבלות או ההקלות בשטחן.

מודל הרמזור ייכנס לפעולה בתחילת ספטמבר

לפי תוכנית גמזו, עד ה-18.9 ימשיך המאמץ להקמת תשתית וצמצום התחלואה. מודל הרמזור ייכנס לפעולה ב-1 בספטמבר, ובניית המערך לקטיעת שרשראות הדבקה תיכנס לשלב מתקדם. יומלץ לסגור את מערכת החינוך בערים אדומות (למעט ישיבות ומוסדות במתכונת פנימיה). גמזו שואף להגביל את הטיסות לאומן, ולהפעיל מתווה תפילה בימי הסליחות והחגים, תוך הקפדה על מתווה הישיבות. לקראת סיום שלב א', ייבחנו ממדי התחלואה. אם התחלואה תהיה דומה למצב הנוכחי או אם בתי החולים יתקרבו למצב של אי ספיקה, יתבצע מעבר לשלב ב' בתוכנית.

שלב ב' מתייחס להפעלת מגבלות בתקופת החגים, אם לא תופחת התחלואה. בערים אדומות תוגבל התנועה בשכונה/ יישוב, ויופעל מתווה תפילות מיוחד המעודד תפילה בחוץ. בנוסף, ייבחרו ימים לסגירת מסחר, קניונים, שווקים, מסעדות, בתי קפה, ויותרו שירותי משלוחים בלבד. מערכת החינוך תסגר לחלוטין, וכך גם מקומות עבודה מקבלי קהל. המגזר הציבורי יעבוד במתכונת חירום, ומפעלים/משרדים יפעלו עם מינימום הכרחי של עובדים, עד 30%. ענפי משק פרטניים יוגבלו, "תוך בחינת פיצוי הולם". בימי ראש השנה וכיפור, לפי מתווה זה, תוגבל התנועה לכדי 500 מטרים מהבית לכלל הציבור, ובדומה לפסח - החגים יתקיימו במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד.

מתווה "ריסון מהודק" הנו כאמור תוכנית גמזו להתמודדות עם עלייה בתחלואה, והוא יובא לכדי יישום בכפוף להחלטת הפוליטיקאים, אם לא יפחת מספר החולים מתוספת של 400 ליום בתוך ארבעה שבועות. לפי המתווה, עסקים יעבדו תחת התו הסגול, לרבות קבלת קהל. קניונים, שווקים, מופעי תרבות, תיירות ואירועים ייסגרו, ומערכת החינוך תפעל רק בכבות הנמוכות. תותר פעילות פנאי ונופש במרחב הפתוח, לרבות ים ופארקים. בהתאם לבקשת הממשלה, יעבוד המגזר הציבורי והפרטי במתכונת חירום של 30%. בישובים האדומים תוגבל התנועה ל-500 מטרים, ומקומות העבודה יוגבלו ל-30% פעילות. מסחר ומשרדים עם קבלת קהל יוגבלו למזון ודלק בלבד, ואילו מערכת החינוך לא תפעל, למעט החינוך המיוחד. גם התחבורה הציבורית תופסק, למעט קווים נבחרים.

צרו איתנו קשר *5988