גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ישראל מודה: משבר הקורונה חמור יותר מתרחישי הקיצון שאליהם נערכנו

בדוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של השנה מזהיר הבנק כי רמת הסיכון ליציבות המשק כתוצאה ממשבר הקורונה בינונית עד גבוהה. הפעילות הכלכלית, שוק האשראי ומחירי הנכסים חשופים במיוחד לפגיעה ובשוק ההון היקף החוב הקונצרני שעשוי לעמוד בסיכון מגיע ל-50 מיליארד שקל

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ
נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון / צילום: רפי קוץ

יומיים לאחר פרסום הודעה מפתיעה, ובו הזהיר מפני ההשלכות הכלכליות של בחירות נוספות, מטיל נגיד בנק ישראל פרופ’ אמיר ירון פצצה נוספת: דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2020 מצייר תמונה מבהילה של חומרת משבר הקורונה. הדוח כלל גם קביעות שהרתיחו את הממשלה, והובילו את בכירי האוצר להתקפה פרועה על בנק ישראל. בשלב זה השאלה האם הדוח נועד לשרת את הקו המתריע מפני בחירות נותרה פתוחה.

הדוח שפרסם בנק ישראל, המשתרע על כ-100 עמודים, נועד להציג את ההחרפה בסיכונים למשק בעקבות משבר הקורונה. למרות שבדוח לא נמתחת ביקורת ישירה על מדיניות הממשלה, קשה להתעלם מהטון הקודר של הכותבים ומאמירות כמו זו שהשפעות המשבר חריפות אף מאלה שהופיעו בתרחישי הקיצון שתורגלו על-ידי המערכת הבנקאית בשנים האחרונות. מה שהפריע במיוחד למשרד האוצר הייתה גרף שפורסם בעמוד 18 לדוח, המציגה את הצעדים הפיסקליים שנקטו ממשלות שונות בעולם.

כך עלתה רמת הפגיעות של הערוצים השונים בעקבות הקורונה

המצב יותר קיצוני ממה שנחזה

בדוח עצמו שפרסם בנק ישראל נקבע שמשבר הקורונה מציב סיכון ברמה בינונית עד גבוהה ליציבות המשק. הבנק מתריע בו על רמת פגיעות גבוהה בתחומי המקרו-כלכלה, שוק האשראי ומחירי הנכסים. "מגפת הקורונה ותוצאותיה מציבים אתגרים ללא תקדים באספקטים של התמיכה בפעילות המשקית (הכלכלה הריאלית) ושמירת היציבות של המערכת הפיננסית", נכתב.

למעשה מודים בבנק המרכזי כי מגפת הקורונה, "אתגרה את המערכת הפיננסית באופן אשר נראה מחמיר אף יותר מתרחישי הקיצון שנבחנו במשך שנים במערכת הבנקאית". בין היתר מזהירים בבנק ישראל מפגיעה ניכרת ברווחיות הבנקים כתוצאה מהפסדי אשראי ומציינים כי 50 מיליארד שקל של חוב פיננסי שייכים לחברות שצפויות להתקל בקשיי נזילות בתרחיש של החמרה נוספת במגפה ובכלכלה.

המשק נכנס למשבר הקורונה במצב טוב יחסית, שהתבטא בשיעורי אבטלה נמוכים היסטורית ושיעורי צמיחה גבוהים יחסית, אולם הפגיעה בפעילות הכלכלית במשק ניכרת וצפויה להביא להתכווצות התוצר בכ-6.8% ב-2020 ובשיעורי אבטלה דו-ספרתיים שעשויים לנוע בין 10% ל-15%.

בהיבט התקציבי מדובר על ירידה של 24 מיליארד שקל בהכנסות המדינה ממסים במחצית הראשונה של השנה. ובגירעון צפוי להגיע, להערכת הבנק לכ-13% תוצר בסוף השנה. בבנק מגלים כי כדי לממן את העלייה החריגה של ההוצאות בחודשים מרץ-יולי גייסה הממשלה עד כה כ-42 מיליארדי שקל בישראל וכ-46 מיליארדי שקל בחו"ל. בבנק מציינים כי בינתיים גיוסי החוב האלה עברו בשלום: השוק המקומי "סופג היטב את העלייה בגיוס הממשלתי" ולגבי חברות דירוג האשראי כותבים בבנק ישראל, כי "מאחר שמדובר במשבר עולמי, העלייה החדה של חוב הממשלה ביחס לתוצר אינה ייחודית לישראל, ולכן נראה כי עלייה זו מתקבלת בסלחנות יחסית על ידי חברות הדירוג והשווקים".

חששות לדירוג של מדינת ישראל

בבנק מעירים עם זאת כי חברת הדירוג מודי’ס הורידה באפריל את אופק הדירוג מ"חיובי" ל"נייטרלי". "מה שהטריד במיוחד את חברת הדירוג הוא, כנראה, ביצועי התקציב של הממשלה, ובתוכם הגירעון, שהגיע ל-4%.

בהודעתה ציינה החברה כי מדיניות התקציב של ישראל אינה מאופיינת בעמידות הנדרשת ממדינות בדירוג דומה". גם פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שהיא משתקפת בחוזי הביטוח מפני חדלות פירעון (CDS) ל-5 שנים, עלתה בעקבות משבר הקורונה, אך עלייה בפרמיה נרשמה בכל המדינות שבקבוצת הייחוס של ישראל מבחינת דירוג האשראי.

התרחיש הפסימי שאליו מתכוון הבנק הוא של התמשכות תקופת השיבוש (disruption) בפעילות של השווקים. להערכת הבנק, תרחיש כזה עלול "לגרום מצוקה במוסדות הפיננסיים, להגביר את הסיכוי למשבר אשראי, ובכך לפעול להחרפה של הירידות בשווקים ובפעילות הריאלית ולעיכוב משמעותי של ההתאוששות. תרחיש הסיכון העיקרי והממשי הוא התגברות התחלואה, מגבלות תנועה וסגר ועמם החמרה נוספת של הפגיעה בפעילות הכלכלית. עם תוצאותיו של תרחיש זה נמנות פגיעה ביכולת ההחזר של הלווים, ובפרט של הלוואות שהחזריהן נדחו, צורך בגל תמריצים נוסף מצד הממשלה, שיישומו יוביל להחמרת התמונה הפיסקלית, עלייה נוספת באי הוודאות וגל חדש של ירידות במחירי הנכסים".

לגבי המערכת הבנקאית מציינים בבנק ישראל כי "משבר הקורונה מגדיל את ההסתברות להתממשות סיכון השוק וסיכון האשראי, שמשמעותו פגיעה ניכרת ברווחיות הבנקים ועלייה של ההוצאות להפסדי אשראי. עם זאת, רמת הנזילות של הבנקים הישראליים גבוהה, ונשענת על פיקדונות קמעוניים יציבים ומבוזרים".

לגבי הפגיעה עד כה במערכת מציינים בבנק כי "בשל הירידה החדה בפעילות העסקית ובתעסוקה בגלל משבר הקורונה עלה הסיכון באשראי העסקי הלא פיננסי ובאשראי של משקי הבית. העלייה של הסיכון באשראי העסקי עיקרה במגזרים החשופים יותר למשבר, ובתוכם חברות בתחום הנדל"ן, שחלקן באשראי העסקי גבוה. בבנק מציינים כי בדוחות הרבעון הראשון הגדילו הבנקים את ההפרשה להפסדי אשראי לשיעורים של עד 1.42% מתיקי האשראי.

הפקת לקחים בבנקים המסחריים

בהמשך הדוח מציינים בבנק כי "הרגולטורים על מערכת הבנקאות אמנם הפיקו לקחים מהמשבר הפיננסי, והצעדים שננקטו אחריו הביאו למערכת בטוחה יותר, שעזרה לה לעבור את המשבר הנוכחי למרות הלחצים הכבדים בשווקים; אולם הפסדי האשראי החזויים שיפגעו בהון של המערכת הבנקאית, וסביבת הריבית, שצפויה להישאר נמוכה מאוד גם בשנים הקרובות ובכך לשחוק את שולי הרווח של הבנקים המסחריים, צפויים להביא לרווחיות נמוכה של הבנקים ולקשיים בגיוס ההון. כל זה עלול לפגוע בכריות ההון של הבנקים ולהשית סיכון על המערכת הבנקאית בטווח הבינוני".

לגבי שווקי ההון מציינים בבנק כי "בשיא המשבר שיקפו מחירי האג"ח הערכה פסימית, שלפיה כרבע מכלל החברות לא יוכלו להחזיר את חובותיהן בהתאם לתנאי האיגרת וייקלעו לכשל. ואולם לאחר הודעת בנק ישראל ב-6 ליולי כי ירכוש אג"ח קונצרניות בשוק המשני בסכום של 15 מיליארדי שקל - הגיב השוק הקונצרני בעליות חדות".

למרות זאת מזהירים בבנק כי לחברות שצפויות להיתקל בקשיי נזילות או בפגיעה משמעותית בהונן בתרחיש המחמיר יש חוב פיננסי בסכום של כ-50 מיליארד שקל, אך יחד עם זאת להערכת הבנק, כ-70% מתוך 286 ההחברות הציבוריות שנותחו, לא צפויות להיתקל בקושי בתזרים ו/או פגיעה משמעותית בהונן בשנת 2020 גם בתרחיש של חזרה לרמת המגבלות המחמירות ששררו במשק בתחילת המגפה". 

עוד כתבות

תחנת דלק של דלק וסניף מנטה. מהגדולות בתחום / צילום: Amir Cohen, רויטרס

כך התפוגגה העסקה של רמי לוי ואבי לוי לרכישת השליטה בדלק ישראל

מבנה העסקה, הדמות המובילה או עבודה בשבת? • למרות הטיוטות המתקדמות ורוח גבית מהבנקים, הקבוצה של אבי לוי ורמי לוי לא הצליחה לרכוש את דלק ישראל • דלק העדיפה עסקה אחת ביד מאשר שתיים על העץ

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: איל יצהר

ספטמבר המר: בורסת ת"א איבדה כ-8% בחודש - וכמעט רבע מתחילת השנה

מדדי המניות המובילים בארה"ב נחלשו בספטמבר ב-3%-6%, ובבורסות המובילות באירופה בכ-2% בלבד ● המסחר הסוער בשוק המניות המקומי ממשיך לייצר מחזורי מסחר גדולים - כ-1.8 מיליארד שקל ביום בממוצע

חייל ארמני באזור המלחמה בין אזרבייג'ן וארמניה / צילום: Sipan Gyulumyan/Armenian Defense Ministry, Associated Press

טילים של התעשיה האווירית משמשים את אזרבייג'ן במלחמה נגד ארמניה

יועצו המדיני של נשיא אזרבייג'ן, חיכמת חאג'ייב, שיבח בראיון את הטילים המשוטטים מדגם הארופ של תע"א כ"יעילים מאוד"

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

אחרי הבנקים: גם חברות כרטיסי האשראי רוקמות עם בנק ישראל מתווה לדחיית החזרי הלוואות צרכניות

אצל חברות כרטיסי האשראי מדובר ככל הנראה בתקופת דחייה של 3 חודשים, כשלחברות תינתן הזכות להחליט פרטנית אם הן מאריכות בעוד 3 חודשים

כך יראה המבנה החדש של אינטל במתחם מת"ם בחיפה / הדמיה: אלדר מושלי אדריכלים

אינטל מקדמת בניית מבנה חדש בגודל 90 אלף מ"ר במתחם מת"ם בחיפה

המבנה החדש ישתרע על שטח כולל של כ-90 אלף מ"ר ● במרכז החדש יועסקו למעלה משלושת אלפים עובדים

המתחם הסולארי באשלים / צילום: איל יצהר, גלובס

המדינה תחלק מענקים בהיקף 69 מיליון ש' לפרויקטים להפחתת זיהום

המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ומשרד האנרגיה השיקו את המקצה הרביעי של תוכנית המענקים להפחתת גזי חממה● מפעלי תעשייה, עסקים קטנים ובינוניים ורשויות מקומיות יזכו למענקים עבור השקעות לייעול צריכת האנרגיה שלהן

העימות הראשון בין ג'ו ביידן ודונלד טראמפ  / צילום: Patrick Semansky, AP

האם ביידן ינצח את טראמפ? הנתונים היבשים מדברים

נותרו עוד כ-6 שבועות לבחירות. האם טראמפ עדיין יכול לנצח? ● מנקודת מבט של חקר השיווק, נכון לרגע זה, זו תהיה משימה קשה במיוחד שתלויה בעיקר בשפנים שיוציא מהכובע

זהבית כהן / צילום: רמי זרנגר

קרן אייפקס ורמי לוי ברשימה: כל המתעניינים בהפרטת דואר ישראל

ל"גלובס" נודע כי באחרונה פנתה קרן אייפקס לרשות החברות וביקשה לקבל מידע על הפרטת דואר ישראל, גם שמו של איש העסקים רמי לוי מוזכר כמי שמגלה עניין ● מדינת ישראל דרך רשות החברות מציעה להפריט את דואר ישראל באמצעות מכירה של 20% ממניות החברה בשלב הראשון ולאחר מכן להפריט עוד 20% דרך הנפקה

טינה צ’ן, עורכת דין, ונשיאה ומנכ”לית של Time’s UP / צילום: אתר Times Up

"הקורונה מקשה על שמירת שוויון במקום העבודה": טינה צ'ן, ממובילות #metoo, על הטרדות גם בעבודה מרחוק

טינה צ'ן, אחד הקולות הבולטים של תנועת metoo# ומנכ"לית Time's Up, מדברת על הטרדה בעבודה מרחוק ועל הפגיעה של המגפה ברשת הביטחון של נשים • לדבריה, "יש לנו חשש שנשים חוששות עכשיו יותר לדבר על הבעיות. ראינו את זה לפני עשר שנים במשבר הפיננסי"

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

הבורסה בת"א ננעלה בעליות של 1%: שופרסל קפצה ב-5%, אופקו ב-7%

מדד ת"א 35 עלה ב-1%, מדד הבנקים טיפס ב-0.8% ות"א 90 הוסיף 1.2% לערכו ● מחזור המסחר הסתכם ב-1.54 מיליארד שקל

מפגינים בבלפור לאחר הגבלת ההפגנות על ידי הממשלה / צילום: בן כהן, יח"צ

מאות מוחים בבלפור ובת"א נגד נתניהו אחרי אישור החוק להגבלת הפגנות

אנשי המחאה נגד רה"מ התכנסו ליד מעון ראש הממשלה ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ ● החוק המאפשר להגביל הפגנות בזמן הסגר עבר הלילה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אך התקנות הקובעות זאת בפועל טרם אושרו: "כל זמן שנוכל, נתייצב מול המעון ונדרוש ממנו ללכת הביתה"

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מתן פורטנוי, גלובס

נוסעים ידרשו לחתום על הצהרה כי רכשו את כרטיס הטיסה בהתאם למתווה התעופה

בהתאם למתווה התעופה, נוסעים יכולים לעזוב את הארץ רק אם רכשו כרטיס עד ה-25 באוקטובר בשעה 14:00 ● לפי תקנות חדשות, נוסעים ידרשו למלא מסמך שהם אכן עשו זאת, ואם יתגלה כי שיקרו עובדי רשות שדות התעופה ידווחו עליהם למשטרה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; הנאסד"ק השלים זינוק של 11% ברבעון השלישי של השנה

בסיכום חודש ספטמבר מדד הנאסד"ק איבד 5.2% ● פגישה בת 90 דקות בין שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין לבין יו"ר בית הנבחרים פלוסי הסתיימה ללא תוצאות ● מכירות הבתים שבהמתנה בארה"ב זינקו ב-8.8% בחודש אוגוסט ● הכלכלה האמריקאית רשמה התכווצות של 31.4% בתוצר ברבעון השני

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת

האם גם הפרטת חברות ממשלתיות תהפוך למחלוקת בין הליכוד וכחול לבן?

וועדת השרים להפרטה לא תדון מחר במתווה להפרטת התעשייה האווירית בגלל התנגדות שר הביטחון בני גנץ ● במקביל הודיע שר החקלאות אלון שוסטר על התנגדותו למכירת מקורות ייזום, חברת הבת של מקורות

בועז וטלי איתן, סורל מדיקל / צילום: איל יצהר, גלובס

סורל מדיקל של בועז וטלי איתן חתמה על הסכם שת"פ אסטרטגי עם חברת פארמה גדולה

החברות יפתחו יחד את מוצרי המשאבות-מדבקה הלבישות של סורל ● ד"ר אנדרי יוסף מנכ"ל סורל: "המשאבות הלבישות נותנות מענה למהפכת התרופות הביולוגיות. חולי סרטן לא יצטרכו לקבל טיפול בבית החולים, אלא כחלק מהחיים הרגילים"

הנפקת למונייד / צילום: באדיבות NYSE

כולל למונייד ו-JFrog: רבעון שיא של 20 שנה לשוק ההנפקות בוול סטריט

ברבעון השלישי בוצעו 81 הנפקות ראשוניות בהן גויס סכום כולל של 28.5 מיליארד דולר – גבוה ב-164% ביחס לרבעון המקביל ● שתי הנציגות הישראליות ברשימה הניבו תשואות גבוהות למשקיעים

אלדד פרי / צילום: איל יצהר

גל הדף נוסף בפרשת אלדד פרי: חשדות נגד חברה שנתנה הלוואות ל-169 רוכשים

משרד הבינוי והשיכון פתח בהליך מינהלי נגד חברת "בונוס" שהעניקה אשראי לפעילות של קבוצת רכישה בשם "פרי הורייזן" שארגנה קבוצת אלדד פרי בבת ים ● ההליך נפתח בחשד להפרות חוק המכר

גיא פרג / צילום: יחצ

המרוץ לרכישת השליטה בדסק"ש: גם אספן של רוני צארום בוחנת את העסקה

מניית דסק"ש זינקה 40% ביומיים על רקע מכירת השליטה הצפויה על ידי כונסי הנכסים שמונו בידי ביהמ"ש ● המכשול המרכזי ברכישת השליטה בחברה - חוק הריכוזיות

מכשיר ה-PCR הממוזער של חברת ויסבי (Visby Medical), של פרופ’ אדם דה לה זרדה (בעיגול) / צילום: רויטרס

הפרופ' הישראלי, בדיקת הקורונה המהירה ואישור ה-FDA: האיש מאחורי הפיתוח שיכול לשנות את כללי המשחק

הוא רק בן 36, ובשנים האחרונות ניסה לפתח מכשיר ביתי בגודל כף יד לגילוי מחלות מין • אבל אז הגיעה הקורונה ואיתה ההזדמנות הגדולה: מייסד Visby Medical אדם דה לה זרדה מספר ל"גלובס" על הפיתוח שכל העולם ממתין לו, ומה הסיכויים שהמוצר יגיע בקרוב לישראל

אייל שמיר, מנכ"ל אייסקיור / צילום: אייסקיור

אייסקיור מרחיבה את הסכם הפצה באסיה ל-20 מיליון דולר

החברה הודיעה על הרחבת הסכם ההפצה עם חברת טרומו, שכעת תפיץ את המוצר שלה גם בתאילנד ● אייסקיור פיתחה מכשיר לצריבה בהקפאה של גידולים סרטניים ושפירים