משה ברקת | ניתוח

לא רק כלל ביטוח: הוצאת אליהו ממשרדי מגדל היא סמל לכל השוק

הממונה על רשות שוק ההון זעם על החלטת דירקטוריון מגדל אחזקות להדיח את יו”ר מגדל ביטוח, והורה לאליהו שייצא ממשרדי מגדל ושיוותר על אחד מתפקידיו בקבוצה

ניר גלעד, משה ברקת, שלמה אליהו / צילום: אלון רון, איל יצהר, תמר מצפי
ניר גלעד, משה ברקת, שלמה אליהו / צילום: אלון רון, איל יצהר, תמר מצפי

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת ממשיך ליזום שינויים במאזני הכוחות שהיו נהוגים שנים רבות בין חברות הביטוח לבין חברות ההחזקה שמחזיקות בהן. במקביל למהלכים שמוביל ברקת להפרדה בפועל בהתנהלות בין כלל ביטוח הפרטית לבין החברה האם הציבורית שלה כלל החזקות, הוא דורש משלמה אליהו, בעל השליטה בקבוצת הביטוח מגדל, להכריע בין תפקידיו הנוכחיים בקבוצה: יו"ר החברה האם מגדל אחזקות או דירקטור בחברה הבת הפרטית מגדל ביטוח. כמו כן, הממונה קורא לאליהו להפסיק ולעבוד מתוך משרדי קבוצת הביטוח שיושבת בפתח תקווה.

במכתב שנשלח ביום שלישי בלילה לחברי דירקטוריון מגדל, כתב ברקת כי "אליהו אינו רשאי להמשיך ולכהן במקביל כדירקטור בחברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח", תוך שהמשיך והבהיר כי מבחינתו "ככל שיבחר להמשיך ולכהן כדירקטור בחברת הביטוח, יהא על אליהו לקבוע את משרדיו מחוץ למשרדי חברת הביטוח".

המפקח לצד ההנהלות השכירות

בכך ממשיך המפקח במהלכיו לשינוי קשרי הגומלין בין חברות הביטוח לבין החברות האם שלהן, דרך שתי חברות הביטוח הגדולות בעבר - מגדל וכלל ביטוח, שהידרדרו ביחס למתחרות ונקלעו בצל כך למתיחויות ולמהלכים חריפים וחריגים שהביאו להתערבות הרגולטור, ולעמידתו לצד ההנהלות השכירות ומול גורמים שמחזיקים בזכויות בעלות בחברות הללו.

הגם שמדובר בשני מקרים פרטיים, עם נסיבות ייחודיות שמצריכות את ההתייחסות המיוחדת מצד הרגולטור, הרי שתוצאות המהלכים שמוביל הרגולטור בכלל ובמגדל עשויות להביא לשינוי בסטטוס קוו בעניינן של קבוצות ביטוח נוספות, בהקשר של היחסים היומיומיים בין בעלי השליטה לבין חברות הביטוח שלהם.

עם זאת, כאמור, בכלל ביטוח ובמגדל מדובר בנסיבות פרטניות ייחודיות שלא בהכרח ניתן להשליך מהן על יתר חברות הביטוח שהנהלותיהן זהות לאלה של החברות הציבוריות ששולטות בהן. אבל, מגדל וכלל ביטוח אינן החברות היחידות שהרגולטור מרשות שוק ההון פעל בהן על מנת לשנות בפועל את הממשק מול בעל השליטה - תוך הרחקתו בפועל מתפקידיו הביצועיים. זה קרה גם בקבוצת הביטוח איילון, עוד כשהייתה בשליטתו של לוי רחמני ז"ל, שלפני שנים אחדות נדרש לפנות את תפקידיו בקבוצה, כולל בחברת ההחזקות, בשל עימות עם המנהלים השכירים בקבוצה שייסד וששלט בה.

הטריגר: הניסיון להדחת ניר גלעד

בכל אופן, העימות הנוכחי בין ברקת לבין אליהו במגדל נסוב סביב המהלך להדחת מנכ"ל מגדל אחזקות ויו"ר מגדל חברה לביטוח ניר גלעד, שפרץ במלוא עוזו באפריל השנה. אז החליט דירקטוריון מגדל אחזקות שמחזיקה בבעלות במגדל חברה לביטוח על הדחת גלעד, ומינוי מוטי רוזן במקומו. ברקת חסם את המהלך והבהיר כי אינו מוכן שגלעד יוזז מתפקידו, תוך שהבהיר כי יבחן צעדים אחרים שביכולתו לנקוט כנגד אליהו ודירקטוריון מגדל אחזקות.

המהלך של ברקת במגדל, כמו גם זה שקורה בחודשים האחרונים בכלל ביטוח, מחדד מאבק בין שני חוקים - האחד הוא חוק החברות, שלפיו, כפי שכותב גם ברקת במכתבו לחברי דירקטוריון מגדל, פעל דירקטוריון מגדל אחזקות בבואו להדיח את גלעד, והשני הוא החוק שלפיו מוסדרות חברות הביטוח והשליטה בהן.

עוד עימות מול שלמה אליהו

עם זאת, בעוד שכלל ביטוח הציבורית היא חברה ללא גרעין שליטה, הרי שבמגדל מדובר בעימות אחד מתוך שרשרת עימותים בין הרגולטור לבעל השליטה שלמה אליהו.
זאת, מסביר ברקת במכתבו, בין היתר משום ש"מזה תקופה מאופיינת חברת הביטוח בחוסר יציבות משמעותי בשדרה הניהולית הבכירה שלה (בהקשר זה, נציין שבתקופה שמתחילת שנת 2013 ועד למועד מכתבנו זה, בחברת הביטוח הוחלפו, בין היתר, 5 מנכ"לים, 4 ויו"רים ונושאי משרה נוספים)". אך לא רק זאת, ברקת מבהיר כי בחינת "מידת המעורבות של אליהו, המכהן בתקופה האמורה כיו"ר דירקטוריון חברת האחזקות וכדירקטור בחברת הביטוח, ומעורבות דירקטוריון חברת האחזקות בענייניה של חברת הביטוח", מעידה על "תפקוד לקוי של אליהו, בניגוד לחובות המוטלות עליו מכוח הוראות הדין".

אליהו רכש את השליטה בקבוצת מגדל בשלהי 2012 מידי קבוצת ג’נרלי האיטלקית, ולפי שווי חברה של כ-5.1 מיליארד שקל. מאז ועד היום ירד השווי של מגדל, כשכיום הוא עומד על רמה של 1.84 מיליארד שקל - כשהדיבידנדים שחילקה החברה אינם מקזזים את רוב הפער שנפתח במחיר המניה.

כך, לאורך השנים הקבוצה לא ניפקה לו את הדיבידנדים שקיווה להם. העימות בין ברקת לאליהו הגיע לאחר שהממונה בכל זאת איפשר למגדל לחלק דיבידנד שרובו הגיע לאליהו, שמחזיק בכ-68.5% ממניות הקבוצה. 

צרו איתנו קשר *5988