להרשמה

תקנון גלובסקול בשיתוף אינטל

תקנון פעילות לתמיכה בעסקים בשיתוף אינטל וגלובסקול :

1. במסגרת פעילות של גלובסקול בשיתוף עם אינטל (להלן: " הפרויקט "), יסופקו במסגרת אתר גלובס המופעל על ידי חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: " גלובס "), בעמוד "גלובסקול" - קורסים שבועיים חינמיים, לעסקים קטנים ובינוניים, וזאת במסגרת סיוע לקהילה ולעסקים ישראליים.

2. מהות הפעילות היא כאמור עריכת קורסים חינמיים, תוך שיתוף עם חברת אינטל ישראל (להלן: " אינטל "), על מנת לסייע לעסקים שנפגעו בתקופת הקורונה.

3. חברה המעוניינת להשתתף בפרויקט ובקורסים, תמלא טופס בקשה ורישום פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי החברה ותחום העסקים שלה, והקורס שבו היא מעוניינת. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.

4. הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם אינטל וגלובס (להלן: " הפורום המנהל").

5. מספר המקומות והמשתתפים בקורסים מוגבל, בהתאם לשיקול דעת הפורום המנהל. תינתן העדפה לעסקים המקדמים גיוון תעסוקתי.

6. פירוט הקורסים הם:

א. טכנולוגיות שמשדרגות את העסק
ב. שיווק בעידן החדש
ג. אומנות המכירות וניהול לקוחות

7. מיקום הקורס: אפליקציית זום באמצעות האינטרנט. כמות מפגשים לקורס: 5. סה"כ 15 שעות.

8. תקופת פעילות: יולי- אוגוסט. תקופה זו עלולה להשתנות בהתאם לשיקול דעת הפורום המנהל.

9. המרצים: אנשי מקצוע בתחומי הקורסים.

10. בסיום הקורס יתבקשו המשתתפים למלא שאלון איכות, וכך גם בסיום כל שיעור ייערך מבחן ויבוצע משוב קצר. מובהר כי הקורס מיועד להעשרה בלבד ולמשתתף לא תסופק תעודה בסיום הקורס.

11. ידוע למשתתף בקורסים כי גלובס, אינטל והפורום המנהל של הפרויקט אינם אחראים על יעילות ו/או הצלחת הקורס והיעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והפרויקט ע"י אינטל וגלובס כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותם של עסקים ישראלים, ללא תשלום.


גלובס, אינטל וכן כל גורם מטעמן, לרבות הפורום המנהל של הפרויקט, לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי העסק המשתתף ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או הליווי והיעוץ הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

12. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות אינטל ו/או גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

13. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר החברות שיצטרפו לפרויקט.

14. החברה מאשרת בזה כי הפרטים שאותם תמסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. החברה מאשרת כי לא תבוא אל אינטל ו/או גלובס וכל גורם הבא מטעמן לרבות הפורום המנהל, בכל טענה בקשר לפרויקט.

15. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

16. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.

© כל הזכויות שמורות לגלובס