הרווח של חברת החשמל גדל ברבעון הראשון ב-300 מיליון שקל

במהלך הרבעון היו לחברה גם רווחים חד-פעמיים בהיקף של כ-900 מיליון שקל, כך שהרווח המדווח לאחר מס עמד על 1.2 מיליארד שקלים

יו``ר חברת חשמל יפתח רון-טל / צילום: דוברות חח``י
יו``ר חברת חשמל יפתח רון-טל / צילום: דוברות חח``י

חברת החשמל הרוויחה ברבעון הראשון 300 מיליון שקלים, לא כולל רווחים חד-פעמיים ב-900 מיליון שקלים, שחלקם בעקבות משבר הקורונה.

השפעת משבר הקורונה על הריבית בשווקים תרמה לרווח חשבונאי חד-פעמי של כ-670 מיליון שקל, ומנגד החברה ספגה ירידה בהכנסות כתוצאה מהוזלת תעריף החשמל והגדילה את ההפרשה לחובות מסופקים בכ-120 מיליון שקל.

חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2020 ברווח של כ-300 מיליון שקל, בנטרול אירועים חד-פעמיים, לעומת רווח של כ-200 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2019. במהלך הרבעון היו לחברה גם רווחים חד-פעמיים בהיקף של כ-900 מיליון שקל, כך שהרווח המדווח לאחר מס עמד על 1.2 מיליארד שקלים. הרווחים החד-פעמיים היו בעיקרם כתוצאה מתשלומים בהיקף של 740 מיליון שקל ששילמה חברת החשמל המזרח ירושלמית בגין חובות העבר, ומהכנסות מימון חשבונאיות חד פעמיות בסך של כ-670 מיליוני שקלים שמקורן בין היתר בעליית הריבית בשווקים בסוף מרץ.

החוב הפיננסי של החברה הצטמק במהלך הרבעון בכ-1.8 מיליארד שקלים ועומד נכון ל-31 במרס על כ- 34.3 מיליארד שקלים (לעומת חוב פיננסי בסך 36.1 מיליארדי שקל ליום 31 בדצמבר 2019. בחברה מסבירים את ירידת החוב ב"פירעונות אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים שביצעה החברה" וכן מהשיערוך החשבונאי החד-פעמי. הרווח קוזז בחלקו על-ידי הקדמת תשלומים לספקים בעת מגפת הקורונה. ההון העצמי של החברה גדל בכמעט 3 מיליארד שקל מתחילת השנה והסתכם בכ- 27.5 מיליארד שקל לעומת סך של כ-24.6 מיליארד שקל בסוף 2019.

בחברה אומרים כי למשבר הקורונה שפרץ בשבועיים האחרונים של הרבעון הראשון הייתה השפעה קטנה על היקף מכירות החשמל ברבעון הראשון, אך מציינים כי הייתה למשבר השפעה באופנים אחרים. בין היתר הודיעה החברה על שורת הקלות לצרכנים ובהם הארכת ימי האשראי של לקוחותיה וצמצום הליכי אכיפת גבייה, (בעיקר החל מה-1 לאפריל).

בנוסף חלה עליה בסיכון האשראי של חלק מלקוחות החברה שגרמה להגדלת ההוצאה בגין הפרשה לחובות מסופקים של החברה בסך של כ-120 מיליוני שקלים. בנוסף בוצעו כאמור שינויים חשבונאיים שיצרו הכנסות מימון החד פעמיות בהיקף של כ-670 מיליוני שקלים ( כ- 520 מיליון שקל נטו ממס). מדובר על-פי הודעת החברה ב"שינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה, ובהם, שיעורי הריבית ,שערי החליפין וציפיות האינפלציה אשר הושפעו ממשבר נגיף הקורונה".

בנוסף בעקבות מגבלות התנועה והתעסוקה שהוכרזו בסוף מרס החברה עברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת חלק מהעובדים לחופשה על חשבון ימי החופש  מהבית ללא מגבלה קשיחה, והיא צמצמה את פעילותה לזו הנדרשת להבטחת פעילותה החיונית. לתאריך החתימה מרבית עובדי החברה חזרו לעבודה סדירה.

חברת החשמל חסכה כ-600 מיליון שקלים ברבעון (לעומת הרבעון המקביל אשתקד) בעלויות הדלקים, זאת כתוצאה מירידה במחירי הפחם, מירידה בעלויות צריכת גז טבעי בעקבות רכישת גז טבעי בעלויות נמוכות יותר משדה לוויתן שנכנס לפעולה בסוף שנת 2019, מירידה בשימוש בסולר לאור היצע הגז מלוויתן והן מירידה בייצור החשמל של החברה.

מנגד, עלות רכישת חשמל מיצרנים פרטיים, כולל מאנרגיות מתחדשות גדלה ברבעון הראשון ל-1.1 מיליארד שקלים, לעומת 0.86 מיליארד שקל, בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ31% (כ-273 מיליוני ₪ ). הנובעת בעיקר מרכישות חשמל מיצרנים פרטיים חדשים וביניהם כניסת יצרן פרטי אלון תבור, תחנת כוח שהחברה מכרה בשנת 2019 במסגרת השינוי המבני.

התשלום בסך כ-740 מיליון שקלים התקבל בינואר מחברת החשמל מזרח ירושלים וזאת על חשבון חובותיה שהצטברו משנת 2016.

יו"ר חברת החשמל האלוף במיל' יפתח רון-טל אמר כי : "התוצאות מדברות בעד עצמן. חברת החשמל עוברת תהליך התייעלות חסר תקדים ומרשים במיוחד, מיישמת את הרפורמה בהתאם ללו"ז שנקבע ע"י המדינה ואף מקדימה אותו. כך לגבי פרישות עובדים, מכירת נכסים ותחנות כוח". רון טל ציין כי החוב הפיננסי נטו של החברה ירד בשנים האחרונות בלמעלה מ-16 מיליארד שקלים וכי כלל עובדי החברה ומנהליה נרתמו לקידום השינויים האירגוניים בחברה.

מנכ"ל חברת החשמל עופר בלוך אמר כי "הדוחות משקפים שחברת החשמל בדרך הנכונה. למרות השינויים הדרמטיים שהחברה עוברת, המגיפה מצאה חברה אחראית, יציבה פיננסית עם יכולות התמודדות וביצוע פנומנאליות בעיתות משבר כבשגרה. המצב איפשר לנו לבוא לקראת בעלי העסקים ולדחות תשלומים וכן להכיל מודל עבודה מרחוק בכלים מתקדמים".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988