שוק הרכב | ניתוח

ענף הרכב נערך לקראת משבר הקורונה: המכה הראשונה - ירידה חדה ברכישות הרכב של חברות ההשכרה לקראת הפסח

ב"מידרוג" מעריכים היום כי חברות הליסינג, שחשופות לאג"ח וממונפות במיליארדים, יצטרכו לנקוט בצעדי צמצום ובלימה

אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ
אבי שטרנשוס, מנכ"ל חברת מידרוג / צילום: יח"צ

בענף הרכב העריכו היום כי המשבר בשוק התיירות הנכנסת צפוי להשפיע בצורה משמעותית על רכישות הרכב החדש של חברות הליסינג וההשכרה בחודש מרץ ובחודש אפריל, שהם חודשי הצטיידות מרכזיים לקראת עונת התיירות המסורתית של חג הפסח. מדובר בירידה פוטנציאלית של אלפי מכוניות ובביטולים פוטנציאליים של הזמנות קיימות.

במקביל חברת הדירוג "מידרוג" מעריכה היום כי המגמה השלילית בשווקי ההון בשל משבר הקורונה מעיבה על יכולת המימון מחדש של חברות הליסינג לרכב לפחות בטווח הקרוב. בדו"ח מיוחד כותבים האנליסטים של מידרוג כי "חברות הליסינג הפועלות בישראל יכלו להיכלל במעגל הרחוק יותר של "נפגעי וירוס הקורונה" מבין החברות במגזר העסקי, אלמלא תלותן הרבה בשוק החוב המקומי, ובפרט שוק האג"ח הסחיר. השלכות משבר וירוס הקורונה לא פסחו על אגרות החוב של חברות הליסינג, שרובן אינן חברות שמניותיהן סחירות, והדבר ניכר בעלייה חדה בתשואות של אגרות החוב שלהן". יצוין כי בשבוע האחרון נרשמה באג"חים של ענף הליסינג ירידה של 4.5%-6%".

במידרוג מוסיפים כי "חברות הליסינג, הפועלות במודל של אחזקת צי רכב גדול והחכרתו למעסיקים (בעיקר) לטובת ניידות עובדים, נסמכות על גיוס חוב בהיקפים גבוהים - עם יחס הון למאזן שבין 12% - 18%. רמת החוב הגבוהה משמשת את חברות הליסינג בעיקר לצורך הקמת הצי ושימורו לאורך השנים".

על פי נתוני מידרוג, סך חלויות החוב השוטפות של ארבע חברות הליסינג הציבוריות (שלמה רכב, אלדן, אלבר ויוניברסל מוטורס) נע סביב כ-3.5 מיליארד שקל נכון לספטמבר 2019. בענף מעריכים כי המינוף הכולל של ענף הליסינג כולו, כולל אשראי של היבואנים ואשראי ממקורות חיצוניים, נע סביב 12-14 מיליארד שקל. עם זאת, חלק לא מבוטל של ענף הליסינג נמצא בבעלות מלאה או חלקית של יבואניות רכב שהן קבוצות עסקיות רב תחומיות, שנהנות מנזילות גבוהה.

במידרוג טוענים כי הגמישות הפיננסית העומדת לטובת חברות הליסינג על מנת להתמודד עם "עצירת גיוסים" כתוצאה מהמשבר, כוללת מספר מהלכים כתלות במשך המשבר. העיקרי הוא מימוש צי הרכב שלהן, או חלקו, אולם "סביר להניח שזה לא יהיה המוצא הראשון". עוד לפני כן יכולות החברות לנקוט בצעדים על מנת לדחות את מחזור החוב בשוק ההון בעיקר לטווח הקצר כמו הסטת מימון לטובת בנקים וגופים מוסדיים באמצעות הלוואות פרטיות (כמו למשל מיבואני הרכב), הארכת עסקאות הליסינג, מהלך שיכול להיות אפקטיבי למשך מספר חודשים, הארכת אשראי ספקים וכאמור צמצום צי הרכב ומכירת כלי רכב.

מידרוג מעריכה כי הביקוש לשירותי הליסינג אינו צפויים להיפגע במידה מהותית כל עוד משבר וירוס הקורונה לא יוביל לנזק מתמשך לכלכלה שיתבטא במיתון וגידול בשיעור האבטלה. להערכתה האיום על חברות הליסינג מצד קריסה של עשרות רבות של עסקים קטנים ובינוניים או ביטול עסקאות בהיקף משמעותי עלול להיות ממשי רק אם המשבר הנוכחי יימשך מעבר לרבעון נוסף ובעצימות דומה לזו הנוכחית. עם זאת "אין הדבר נכון בהכרח לגבי חברות ליסינג קטנות, אשר מלבד מגבלות פיזור, נושאות מאפייני סיכון גבוהים יותר בהשוואה לחברות הליסינג הגדולות".

במידרוג מציינים כי מגזר השכרת הרכב לטווח קצר בחברות חשוף במידה רבה יותר בהשוואה למגזר הליסינג, אף שאינו מוטה לתיירות פרטית נכנסת. במגזר הזה צופה מדרוג "השפעה חזקה מצד משבר וירוס הקורונה במהלך הרבעון הראשון והשני של שנת 2020, נוכח האטה משמעותית בתנועת התיירים לתוך ישראל, לרבות עצירת כנסים ואירועים בינלאומיים הפוגעת גם בתיירות העסקית". מידרוג מניחה כי התנועה החלשה של התיירות הנכנסת במהלך חג הפסח הקרוב תיתן אף היא את אותותיה. מידרוג צופה כי המשבר יוביל לירידה בשיעור הניצול של צי ההשכרה לזמן קצר ושחיקה ניכרת ברווחיות מגזר זה, אם כי השפעתו על סך הרווח של חברות הליסינג תלויה במידת החשיפה למגזר זה, המשתנה מחברה לחברה.

ביחס לשוק הרכב המשומש, שמהווה עוגן לרוב הביטחונות של ענף הליסינג כנגד אשראי, מציינים במידרוג כי המודל העסקי של חברות הליסינג נשען בין השאר על מכירת כלי הרכב המשומשים עם סיום עסקאות הליסינג, אשר מהווה מקור מהותי לשירות החוב. "משכך, החשיפה לשווי כלי הרכב בתום חיי העסקה הינה סיכון אינהרנטי להון העצמי של חברות הליסינג ומאפיין שלילי בסיכון האשראי שלהן". להערכת מידרוג, היותו של שוק הרכב המשומש בישראל רחב מאוד ומשוכלל, מהווה גורם ממתן לסיכון שווי הגרט. גורם ממתן נוסף הינה הדומיננטיות של חברות הליסינג במכירות כלי רכב משומשים בגיל 3-4 שנים.

מידרוג סבורה כי הביקוש לכלי רכב משומשים הינו יציב יחסית לאורך זמן, ואף עשוי לגבור בתקופה של מיתון או האטה כלכלית, בעיקר על חשבון הביקוש לכלי רכב חדשים. "ואולם, לצד כל זאת, הביקוש לכלי רכב, לרבות כלי רכב משומשים, הינו מסוג הרכישות שיכולות להידחות בקלות יחסית על ידי משקי בית, בוודאי בטווח המיידי כאשר רמת החשש הכלכלי מטפסת. לאור זאת, מידרוג סבורה כי תיתכן האטה בביקוש לכלי רכב משומשים בטווח הקרוב, במידה שתלחץ את חברות הליסינג להוריד את מחירי המכירה על מנת להימנע מהחזקת מלאים גבוהים, שגם הם עלולים לפגוע ברווחים. יכולת המכירה של כלי רכב משומשים משתנה מחברה לחברה, ומהווה גורם חשוב בניהול המלאי".

צרו איתנו קשר *5988