חשמל הצפון | בלעדי

חברת החשמל עלולה לפתוח בטעות תיבת פנדורה באחת מפרשות השחיתות החמורות בתולדותיה

בפרשת "חשמל הצפון" הורשע בכיר בחברת החשמל בקבלת שוחד על בסיס עדות של עד מדינה, שהתחייב למסור את כל המידע שבידיו • בעקבות תשובה של חח"י שהוגשה לאחרונה לביהמ"ש, עולה החשד שבידי העד מידע בנוגע למעשי שחיתות ובכירים נוספים שלא נחקרו מעולם

חברת החשמל /  צילום: יוסי וייס
חברת החשמל / צילום: יוסי וייס

האם אחת מפרשות השחיתות החמורות ביותר בתולדותיה של חברת החשמל, שזכתה לכינוי "פרשת חשמל הצפון", צפויה להיפתח מחדש? והאם עד המדינה שהביא להרשעתו של בכיר חברת החשמל לשעבר העלים מהמדינה מידע מפליל על אודות מעשי מרמה ובכירים נוספים לשעבר בחברה?

בשנת 2008 נשלח לשש שנות מאסר אשר כהן ז"ל, לשעבר מנהל אגף האספקה ויו"ר ועדת מכרזים בחברת החשמל לאחר שהורשע בקבלת שוחד של 1.3 מיליון שקל מאנשי העסקים נעים טוקאן ורוני ריטבלט, בתמורה להטיית מכרזים לטובתם. השניים היו בעלי חברת "חשמל הצפון", שהתקשרה עם חברת החשמל במכרזים בשווי 65 מיליון שקל.

חשיפת פרשת השחיתות והרשעתו של כהן המנוח התאפשרו הודות להודאתו של טוקאן במתן השוחד ומידע שהביא במסגרת הסכם עד המדינה שאליו הגיע עם פרקליטות מחוז חיפה בשנת 2004. לאור הסכם עד המדינה, נגזר על טוקאן עונש של שישה חודשי עבודות שירות וקנס של 200 אלף שקל בלבד, בעוד ששותפו למתן השוחד ריטבלט, שלא הגיע להסכם עם רשויות החקירה, נשלח לארבע שנות מאסר.

ואולם, כעת, 16 שנים מאוחר יותר, מתברר כי ייתכן שטוקאן לא הביא לרשויות החקירה את כל המידע שהיה ברשותו על פרקטיקות מושחתות שפשטו באותם ימים בחברה.

החשש הזה עלה בעקבות שני הליכים אזרחיים, ספיחים לפרשה, שמתנהלים בימים אלה. האחד - תביעה אזרחית בסך 20 מיליון שהגישה חברת החשמל נגד המעורבים העיקריים בפרשת השחיתות. השני - בקשה לקבלת מסמכים בטרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת שהגישה בעלת מניות מהציבור בחברת החשמל. בעלת המניות מבקשת שחברת החשמל תתבע נושאי משרה בה בגין הנזקים שנגרמו לטענתה לחברה בעקבות הסכם פשרה שכרתה עם טוקאן, שבעקבותיו הוסר שמו מהתביעה האזרחית שהגישה חברת החשמל.

כעת, בניסיון להביא לדחיית הבקשה לקבלת מסמכים בטרם הגשת בקשה נגזרת, חשפה חברת החשמל מדוע נאותה לשחרר את טוקאן מתביעת העתק שהגישה, שבה היה אמור לשמש טוקאן, המשחד, כנתבע הראשי. על פניו, תגובת חברת החשמל והתצהיר שנלווה אליה תומכים בהחלטתה של חברת החשמל להגיע עם טוקאן להסכם הפשרה. לפי התשובה, טוקאן אכן סיפק לחברת החשמל מידע ופרטים בעלי ערך רב, חשף בפניה מעשים מושחתים נוספים לכאורה, ואלה אף הובילו אותה לתקן את כתב התביעה ולהוסיף אליו טענות נוספות. אלא שתשובת חברת החשמל גם חושפת לכל הפחות אפשרות שמא טוקאן לא מסר לרשויות החקירה את כל המידע שידע בנוגע לפרשת "חשמל הצפון". זאת, בניגוד להתחייבויותיו המפורשת במסגרת הסכם עד המדינה.

רוני ריטבלט / צילום: רפי קוץ
 רוני ריטבלט / צילום: רפי קוץ

1. הסכם עד המדינה - "הכול כולל הכול" (2004)

כדי להבין את הסיפור עד תומו צריך לחזור להסכם עד המדינה שחתמה באפריל 2004 פרקליטות מחוז חיפה עם טוקאן. בזכות ההסכם זכה כאמור האחרון להקלה משמעותית, וחמק מעונש מאסר בפועל. בתמורה, התחייב טוקאן "למסור עדות אמת, נכונה, מלאה ומפורטת בקשר לנושאי החקירה ועבירות שבוצעו על ידי המעורבים".

התחייבותו של טוקאן למסור את כל שידוע לו על הפרשה הופיעה פעמים רבות בהסכם עד המדינה. טוקאן התחייב בנוסף למסור לרשויות "כל מסמך וראיה המצויים ברשותו והנוגעים לפרשה, וכן פרטים על מסמכים וראיות אחרות שהיו ברשותו או ברשות אחרים הקשורים לפרשה". עוד התחייב טוקאן "לעשות את כל המאמצים להשגת המסמכים והראיות שיש ביכולתו להשיג", ואף למסור לרשויות החקירה "פרטים והסברים מלאים" לפני עדותם בבית המשפט, וכן "להושיט כל עזרה אפשרית לרשויות החקירה".

ההסכם מזכיר מפורשות גם מה יהיה הדין במקרה של הפרת ההסכם מצידו של טוקאן, ומבהיר כי די בכך שרק אחד מתנאיו יופר כדי שהפרה זו "תיחשב כהפרת ההסכם כולו." במקרה של הפרה, נקבע, תהיה הפרקליטות רשאית לחזור בה מהתחייבויותיה ולהעמידו לדין.

נראה כי הסכם עד המדינה השיג את מטרתו העיקרית, שכן פסק הדין שהרשיע את שותפו של טוקאן במתן שוחד ואת כהן ז"ל בקבלת שוחד התבסס בעיקר על עדותו של טוקאן והראיות שסיפק. אלא שתשובתה של חברת החשמל לבקשה מקדמית בטרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת מעלה כאמור  את התהייה שמא טוקאן הפר את הסכם עד המדינה וכי לפרקליטות עומדת הזכות לבטלו.

2. הסכם הפשרה - "מידע רב ערך" (2010)

בעקבות ההרשעות במסגרת "פרשת חשמל הצפון" והקביעות החמורות במסגרת ההליך הפלילי האמור, הגישה חברת החשמל תביעה אזרחית על סך 20 מיליון שקל נגד כהן ז"ל, טוקאן וגורמים נוספים שהיו מעורבים בפרשה.

לאחר הגשת התביעה החליטה חברת החשמל לחתום על הסכם פשרה עם טוקאן, שבעקבותיו הוא הוסר מהתביעה האזרחית.

הסכם הפשרה הסיר כליל מעל טוקאן את סכנת החיוב במיליונים שריחפה מעליו בשל התביעה שהראיה המרכזית בה אמורה להיות הרשעתו בפלילים והודאתו במעשים. בתמורה להסרתו מכתב התביעה, העביר טוקאן לחברת החשמל, כהגדרתה, "מידע רב ערך אודות מעשי השוחד שנעשו כלפיה".

מיד עם הגשת הסדר הפשרה לאישורו של בית המשפט, נמתחה ביקורת רבה על המהלך, ומספר גורמים, דוגמת יורשיו של אשר כהן ז"ל, טענו כי מדובר בהפרה של הסכם עד המדינה ובהתנהלות לא סבירה מצד חברת החשמל. ואולם בית המשפט המחוזי בחיפה אישר את הסכם הפשרה וקיבל את עמדת חברת החשמל כי מדובר במהלך לגיטימי שבסמכותה. גם הפרקליטות, מצדה, לא נקטה כל צעד ביחס להסכם עד המדינה שנכרת עם טוקאן, וממילא לא ביקשה לבחון אותו מחדש.

היו מי שלא הסתפקו בכך, והמשיכו במאבקים משפטיים נגד החלטתה של חברת החשמל לכרות את ההסדר עם טוקאן.

אשר כהן ז"ל / צילום: פאול אורלייב
 אשר כהן ז"ל / צילום: פאול אורלייב

3. תשובת חברת החשמל לבקשה הנגזרת - "מידע שלא נמסר בהליך הפלילי" (2020)

"חברת החשמל, לרבות עובדיה ומנהליה, ממשיכה בהתנהלות כלכלית, ציבורית ותרבותית רשלנית וחסרת עכבות, אשר מעודדת קיומה של שחיתות ותרבות נפסדת ואף למרבה ההפתעה ממשיכה לתגמל גם מנהלים סוררים ועובדים אשר שלחו את ידם במעל" - כך נפתחת הבקשה לקבלת מסמכים בטרם הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד חברת החשמל הנוגעת כולה לפרשת "חשמל הצפון". הבקשה הנגזרת מופנית בעיקר נגד ההחלטה של חברת החשמל לתגמל את טוקאן ולמחוק אותו מכתב התביעה האזרחית שהגישה בעקבות הפרשה. זאת אף שטוקאן "שיחד והעניק טובות הנאה למנהליה ועובדיה של החברה".

לפי הבקשה שהגישה בעלת מניות מהציבור, רות גנוסר, באמצעות עורכי הדין ניר בן חמו וערן לאופמן, חברת החשמל הפכה במרוצת השנים האחרונות "לשבויה במעשי השחיתות של מנהליה הבכירים ביותר, ונגרם לה ולציבור בכללותו נזק כלכלי רב". לטענת המבקשת, דירקטוריון ובכירי חברת החשמל לא מטפלים נכון במעשי השחיתות שהתגלו בחברה בשנים האחרונות, בעיקר כאשר הם נמנעים מהטלת אחריות אישית על מנהלים ודירקטורים המעורבים בפרשות, למעט במקרים נדירים כמו זה של השופט בדימוס דן כהן. "הנזקים הממוניים מגולגלים על הציבור. תרבות והתנהלות זו לא תיפסק ללא שאותם גורמים בעבר ובהווה ואשר חלקם ממשיך לפעול במשיבה, ייתנו את הדין באופן אישי על קיום המקרים על הישנותם ועל מחדליהם בביצוע תפקידם", נטען בבקשה.

נעים טוקאן./ צילום: אלכס רוזקובסקי
 נעים טוקאן./ צילום: אלכס רוזקובסקי

לאחרונה השיבה חברת החשמל לבקשה וגיבתה זאת בתצהיר של שלומי צרפתי, ששימש כמזכיר דירקטוריון חברת החשמל בתקופה הרלוונטית לפרשת "חשמל הצפון". באמצעות עו"ד יוסי אשכנזי ממשרד הרצוג, מי שמשמש גם כסנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועורכי הדין אודליה עופר וארז ניצן, טענה חברת החשמל כי הבקשה "אינה מבוססת ולו באופן מינימלי, ומסתמכת על השערות ספקולטיביות שמנסות להטיל דופי של ממש בחברת החשמל ובנושאי משרה בה".

עוד טוענת חברת החשמל כי מאחורי הבקשה עומדים מניעים זרים וגורמים המבקשים להזיק לה, וזאת בין היתר על סמך "אינדיקציות ברורות לכך שהמבקשת משתפת פעולה עם נתבעים שחברת החשמל תבעה בפרשיות שחיתות אחרות".

לגופו של עניין, וכדי להצדיק את העובדה כי חתמה עם טוקאן על הסכם הפשרה שפטר אותו מכל אחריות אזרחית למעשי השוחד שבהם הודה, הסבירה חברת החשמל כי חלק מהמידע שמסר לה טוקאן בעקבות הסדר הפשרה היה "מידע חדש ומבוסס שלא נמסר במסגרת ההליך הפלילי". המידע שמסר טוקאן, הסבירה חברת החשמל, "היה חדש ולא היה ידוע אז, ושפך אור נוסף על מעשי השוחד והתרמית וצייר תמונה רחבה יותר מהתמונה שהייתה ידועה עד אז לחברת החשמל בעקבות עיון במוצגי ההליך הפלילי ופסק הדין הפלילי".

כלומר, חברת החשמל הודתה שחלק מהמידע שמסר טוקאן לא היה ידוע לרשויות החקירה ולבית המשפט שניהלו את ההליך הפלילי ממנו נחלץ טוקאן, תמורת התחייבות לספק את כל המידע הידוע לו.

מהצהרת חברת החשמל עולה אם כן כי טוקאן מסר לה מידע הנוגע בטבורה של פרשת השחיתות "חשמל הצפון", מידע שעל פניו היה אמור למסור גם לפרקליטות בעקבות הסכם עד המדינה שחתם עליו. כך, למשל, חשפה חברת החשמל כי חלק מהמידע שהעביר טוקאן מסר לימד אותה כי "לא רק שכל התקשרויותיה של חשמל הצפון עם חברת החשמל בחטא יסודן והיו נגועות בשוחד, אלא אף שאופן ביצוען היה נגוע בשיטות פעולה של מרמה ובקרטלים אשר לא היו ידועים עד לאותו מועד. כך גם התבררו מקרים נוספים של מעשי מרמה".

גם טוקאן עצמו השיב לבקשה לגילוי מסמכים, וטען כי הוא עומד בכל התנאים של הסכם עד המדינה שנכרת עמו. לטענתו, הוא "לא עשה שום מעשה שיש בו משום הפרה אפילו מזערית של הסכם עד המדינה, כפי שאושר לחלוטין על ידי הפרקליטות" במהלך ההליך הפלילי שהתנהל נגדו.

בתגובתו, הסביר טוקאן כי כבר במהלך החקירות הנגדיות שנערכו בהליך הפלילי עלתה הטענה כי הוא הסתיר מהמדינה חלק מהמידע, ולכך השיב כבר אז כי חלק מהמידע שמסר במשטרה לא תועד. "החוקרים אמרו שאינם רוצים להתפרש מעבר למסגרת החקירה ולחשודים שנחקרו", טען טוקאן בתגובתו לבקשה הנגזרת, והזכיר כי בית המשפט שדן בהליך הפלילי קיבל את תשובתו זו, בין היתר לאור עדותו של ראש יאח"ה צפון שאישר את הדברים במהלך המשפט.

4. מה יעשו בפרקליטות מחוז חיפה?

אף טוקאן מכחיש בתוקף כי הפר תנאי כלשהו מהסכם עד המדינה שנכרת עמו, מעלה תשובת חברת החשמל לבקשה הנגזרת, לכל הפחות, את הצורך לערוך בדיקה האם אכן טוקאן מסר מידע שהיה עליו למסור כבר במסגרת ההליך הפלילי. האם יש גורמים שהיו עומדים לדין פלילי לו היה מוסר את הפרטים שמסר לחברת החשמל גם לרשויות החקירה? האם מסר מידע שהיה משנה במשהו את תנאי ההסכם שכרתה עמו הפרקליטות? מהו אותו "קרטל" שלטענת חברת החשמל נחשף בפניה בעקבות הדברים שמסר לה טוקאן?

בפני הפרקליטות עומדות שלוש אפשרויות. האחת, היא לא לעשות דבר. מדובר בפרשה שהטיפול בה כבר הסתיים זה מכבר, ויהיו שיטענו כי בכל מקרה חלה עליה התיישנות. השנייה, לקרוא לטוקאן להשלמת חקירה, ולשקול להעמיד לדין גורמים נוספים לדין בגין מעורבות בשחיתות בחברת החשמל. השלישית, והדרסטית ביותר, היא לבטל את הסכם עד המדינה עם טוקאן, לבקש לבטל את הרשעתו, ולהעמידו לדין מחדש תוך שטוקאן יסתכן בקבלת עונש משמעותי הרבה יותר.

לכל הפחות, ראוי שבפרקליטות יבדקו את הדברים. ומה אם יתגלה כי טוקאן לא מסר כל מידע בעל ערך מיוחד לחברת החשמל במסגרת הסכם הפשרה וכי אין לבטל את הסכם עד המדינה עמו? במקרה כזה, יהיה על חברת החשמל לשקול מחדש את תג המחיר שהצמידה למידע שהסכים טוקאן למסור לה. כך או אחרת, הפרשה מחייבת נקיטת מהלך נוסף מצדן של הפרקליטות ואולי גם חברת החשמל. 

מטעמה של חברת החשמל נמסר בתגובה: "ההליכים שמנהלת חברת החשמל בבית המשפט בעניין פרשיית השוחד "חשמל הצפון" (אשר אירעה לפני למעלה משני עשורים), הם דוגמנ מובהקת למלחמה של חברת החשמל והעומדים בראשה בשחיתות. ההסכם עם טוקאן בתביעה האזרחית אושר על ידי על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה ב 2012. הניסיונות לתקוף את ההסכם עכשיו הם ניסיונות פסולים וחמורים של גורמים בעלי עניין.

עו"ד דוד דרעי, בא-כוחו של נעים טוקאן, מסר בתגובה: "מדובר במיחזור טענות שכבר עלו בעבר. במהלך עדותו בהליך הפלילי, נשאל טוקאן שאלות על כל מיני אנשים נוספים בחברת החשמל שהוא שיחד, ועל כל מיני עובדים נוספים בחברת החשמל. הוא אישר חלק מהדברים. כשנשאל בהליך הפלילי מדוע זה לא מופיע בהודאות שמסר במשטרה והאם זה לא מהווה הפרה של הסכם עד המדינה, הוא ענה בפשטות כי כל מה שידע הוא היה מוכן למסור, אבל לא את הכול רצו לשמוע. הוא הסביר כי נאמר לו שלא רוצים להתפרש על חשודים נוספים, רק על אלה שבחקירה. ראש יאח"ה צפון שניהל את החקירה אישר זאת, וגם מי שהיה אז הפרקליט שאמון על החקירה והיום מכהן כשופט בית המשפט המחוזי, יחיאל ליפשיץ, אישר זאת".

מטעמה של פרקליטות מחוז חיפה (פלילי) נמסר: "הפרקליטות מבקשת להבהיר כי עד כה לא הועברה כל פנייה מצד מי מגורמי האכיפה המוסמכים בעניין זה. יתרה מכך, רק לאחרונה פנייה שנעשתה בנושא זה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות נדחתה על ידי כבוד הנציב - מר דוד רוזן, אשר הבהיר בהחלטתו לפונה כי ככל שישנם חומרים רלוונטיים ברשותו, הוא מוזמן להעבירם למשטרת ישראל".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988