אנטרופי | בלעדי

אנטרופי תמשיך לייעץ למוסדיים? הרגולטורים מחפשים מתווה פשרה להמשך פעילות חברות הייעוץ בשוק ההון

בין המתווים שנבחנים בין ראשי רשות שוק ההון, רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש: גידור של מקרים שבהם המוסדיים יורשו להיעזר בשירותי הייעוץ של חברות כגון אנטרופי, והחלה לראשונה של רגולציה ישירה על חברות הייעוץ למוסדיים

גל סטאל, יו"ר ובעלי אנטרופי / צילום: יונתן בלום, גלובס
גל סטאל, יו"ר ובעלי אנטרופי / צילום: יונתן בלום, גלובס

לקראת מתווה פשרה שישמור על מעמדה של אנטרופי בתחום הייעוץ למוסדיים? על רקע הרגולציה שמנסה להוביל הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת, שבמסגרתה יידרשו הגופים המוסדיים להקים מערכים פנימיים לצורך קבלת החלטות כיצד להצביע באסיפות כלליות, ל"גלובס" נודע כי בתקופה האחרונה מתנהלים מגעים למתווה שכזה. לוקחים בהם חלק, מלבד רשות שוק ההון, גם רשות ניירות ערך בראשות ענת גואטה וכן המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי) מאיר לוין, שמכיר את שוק ההון היטב משנותיו כבכיר ברשות נ"יע.  

בד בבד, צפויה רשות שוק ההון לפרסם דוח ביקורת שעשוי להתברר כחריף בנוגע להתנהלות חברת הייעוץ, ושעשוי לסייע לרשות לבסס את רצונה להסדיר מחדש את התחום. אם וככל שהנחייתו של ברקת תהפוך למחייבת - מה שבינתיים לא קרה - יידרשו המוסדיים להפסיק להתבסס על ההמלצות וחוות הדעת של חברות הייעוץ העצמאיות, ובראשן אנטרופי, דבר המאיים על המודל העסקי שלהן. על רקע זה, מתקיימים כאמור נסיונות גישור בין הצדדים במטרה להגיע למתווה פשרה מוסכם, כאשר שתי הרשויות והמשנה ליועמ"ש הציגו כל אחד את השקפתו לגבי הבעייתיות במצב הנתון בשוק וברגולציה המוצעת.

ברשות ניירות ערך וגם במשרד המשנה ליועמ"ש לא מסכימים עם הפיתרון שברקת ניסח לבעיית ניגודי העניינים הפוטנציאליים שזיהה בפעילות אנטרופי, ואינם רוצים בהוצאתה של החברה משוק הייעוץ למוסדיים, למרות שגם הם ערים לפוטנציאל של ניגודי עניינים בפעילות אנטרופי. בניגוד לברקת, שהיה רוצה לראות שההחלטות לגבי הצבעה באסיפות כלליות יהיו לגמרי באחריות הגופים המוסדיים, ויתקבלו באמצעות מערכים פנימיים, הרי שברשות ניירות ערך ובמשרד המשנה ליועמ"ש רואים חשיבות בהמשך קיומן של חברות הייעוץ למוסדיים. זאת, בשל חשש כי הוצאתן מהשוק תביא להקטנת המניות וההשקעות שהמוסדיים ישקיעו בהן - מתוך חוסר רצון להשקיע משאבים אדירים גם בהשקעות קטנות. 

מי שמרכז את הפעילות בנושא מטעם רשות ניירות ערך הוא היועמ"ש של הרשות, אמיר וסרמן, ולא היו"רית גואטה, מאחר שהייתה שותפה להקמת אנטרופי שירותי מחקר כלכלי ואף ניהלה את החברה עד למינויה ליו"רית רשות ניירות ערך, ולכן היא מנועה מלעסוק בענייני אנטרופי.

בלי שר אוצר - לא ייחתם הנושא

ככל הידוע עדיין ישנם פערים בתפיסה בין שתי הרשויות בנוגע לניגודי העניינים האפשריים שנגזרים מפעילותה ואופיה של אנטרופי, והשפעתם על שוק ההון ועל השוק המוסדי - כמו גם בסוגיה עד כמה ואם בכלל יש לחתוך חלק מהקשר של אנטרופי לשוק. על כן נדונו מספר תסריטים, ובהם "גידור" של מקרים בהם המוסדיים יכולים להסתמך על המלצות של אנטרופי - למשל בהחלטות לגבי החזקות לא מהותיות של גופים מוסדיים גדולים, או לחלופין לאפשר למוסדיים קטנים להסתייע בייעוץ חיצוני בכל החלטותיהם. כן נבחנת האפשרות להשית לראשונה רגולציה ישירה וממשית על חברות הייעוץ למוסדיים. 

בכל מקרה, בהיעדר ממשלה נבחרת חדשה לא ניתן כיום לקדם פיתרון לסוגיית חברות הייעוץ למוסדיים, וגם הגעה למתווה מוסכם, אם תתרחש, רחוקה מלבשר על השלמת ההליך, שכן בסופו של דבר שר האוצר יידרש לחתום על התקנות. עד שלא ימונה או ייכנס לתפקיד שר אוצר בממשלה חדשה, הרי שהנושא לא יוסכם סופית. בכל אופן, לא מן הנמנע שבסופו של דבר לא יושגו הבנות בין הצדדים ורשות שוק ההון תבקש להמשיך במהלכיה, כשברקע, הרשות ביצעה ביקורת על התנהלות אנטרופי והיא צפויה לפרסם בקרוב דוח שלפי הערכות עשוי לחזק את עמדתה המקורית. 

לפני מספר חודשים פרסם הממונה על רשות שוק ההון טיוטת הסדרה שכוללת שינוי משמעותי באופן התנהלות הגופים המוסדיים לקראת הצבעות באסיפות כלליות בחברות שבהן הם מחזיקים, שנתפסת כצעד שיפגע באנטרופי. טיוטת התקנות שקידמה הרשות נועדה לתפיסת ברקת לבסס את ההפרדה בין ניהול כספי העמיתים והמבוטחים אצל הגופים המוסדיים, ובין ניהול כספי הנוסטרו של אותם גופים, ובכלל זה להגביר ולהעמיק את המחויבות והאחריות של המוסדיים להחלטות הצבעה שהם מקבלים במסגרת תפקידם כמנהלי כספי ציבור.

מדובר בהחלטות בנוגע לאסיפות כלליות של חברות שבהן מושקעים כספי הלקוחות של המוסדיים, ושכיום מתקבלות במידה רבה מאוד על בסיס שירותי מיקור חוץ - בעיקר על ידי חברת אנטרופי. אם המוסדיים הגדולים לא יסתייעו באנטרופי, הרי שהמודל הכלכלי שלה יוכה קשות (מלבדה פועלים בשוק עוד שני גופי ייעוץ - חברת עמדה הקטנה בהרבה ופסגות, בפעילות ניהול ההשקעות למוסדיים אחרים).

בעקבות פרסום הטיוטה, טען יו"ר ובעלי אנטרופי, גל סטאל, במאמר שפירסם אז ב"גלובס", כי המהלך של ברקת הוא "ניסיון להרוג עוד שומר סף". מנגד ברקת הגיב ואמר כי "לגבי גוף ייעוץ ספציפי - לא כיוונתי לשום גוף כזה, אבל עצם העובדה שזה תופס את הכותרת המרכזית, רק מעידה על אופי הבעיה. זה ממחיש שמה שקורה פה לא דומה לנעשה בחו"ל, ושיש פה גוף אחד שמייעץ באופן כמעט בלעדי לכל גופי הפנסיה בישראל", תוך שהוסיף כי "הניסיון של גוף לא מפוקח ולא מוסדר לייחס לעצמו מעמד של שומר סף, הוא בדיחה רעה". 

צרו איתנו קשר *5988