התחדשות עירוניתמילון מונחיםאִלּוּצִים תִּכְנוּנִיִּים בִּבְנִיָּה

מילון מונחים

למילון מונחים
אִלּוּצִים תִּכְנוּנִיִּים בִּבְנִיָּה

הוראות התב״ע החלות על מגרש המיועד לפרויקט התחדשות עירונית של פינוי בינוי או מסוג תמ״א 38, כמו גם מאפייני המגרש, עלולים לייצר מגבלות לאפשרות להציע תמורה בהיקף מסוים או תמורה שוויונית לחלוטין לבעלי הדירות השונים במתחם. למשל, ייתכן שלא יתאפשר להוסיף ממ״ד או מרפסת בגודל זהה בכל הדירות או להציע את תוספת השטח המקסימלית האפשרית על פי תמ״א 38. אילוצים תכנוניים אלה עלולים להקשות השגת הסכמה של כל בעלי הדירות במתחם לבצע את הפרויקט.