התחדשות עירוניתמילון מונחיםהֶתֵּר חֲפִירָה וְדִפּוּן

מילון מונחים

למילון מונחים
הֶתֵּר חֲפִירָה וְדִפּוּן

היתר חפירה ודיפון הוא שלב מקדמי בהליך הביצוע של פרויקט בנייה. תהליך זה מתרחש לאחר היתרי ההריסה שהתקבלו. היתר החפירה והדיפון ניתן לקבלנים ולמבצעי עבודות בשטח ציבורי בתחום שיפוטה של רשות מקומית מסוימת. התהליך כולל הוצאת חול, ביסוס, דיפון ובניית קירות תמך בגבול המגרש. לצורך קבלת היתר חפירה ודיפון יש לפנות למחלקת ההנדסה של הרשות המקומית, להגיש בקשה לאישור תכנון ולאחר מכן להגיש בקשה לקבלת היתר חפירה ודיפון. מתן ההיתר כולל גם התחייבות ואחריות של יוזם החפירה להחזיר את המצב לקדמותו ולנקות את השטח עם תום העבודות. היתר חפירה ודיפון אינו היתר בנייה מלא, אלא שלב אחד מוקדם יותר להיתר הבנייה המלא.