גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מדד הגיוון התעסוקתי: הערביות האקדמאיות בתחתית; "הפרדה אתנית" בתעסוקת יוצאי אתיופיה

נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואוניברסיטת ת"א מפרסמים היום את מדד הגיוון בתעסוקה לשנת 2018 ● אחד הממצאים המרכזיים והמטרידים: ההשכלה האקדמית מרחיבה פערים בין קבוצות

נשים חרדיות מועסקות בהיי־טק/ צילום: תמר מצפי
נשים חרדיות מועסקות בהיי־טק/ צילום: תמר מצפי

נשים ערביות אקדמאיות הן הקבוצה המופלית ביותר בשוק העבודה הישראלי - כך עולה ממדד הגיוון בתעסוקה לשנת 2018 שמפרסמים היום (ב') נציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואוניברסיטת תל-אביב.

המדד, שבדק את שיעורי ההשתלבות בעבודה ואת רמות השכר של קבוצות מיעוט (יהודים חרדים, ערבים ויהודים-יוצאי אתיופיה) בשוק הפרטי, מצא כי נשים אקדמאיות מקבוצות המיעוט, עומדות בפני חסמים גדולים יותר בשוק העבודה מנשים לא-אקדמאיות ומגברים, הן בהעסקה והן בשוויון בשכר.

בעוד פערי השכר הגדולים ביותר נמצאו אצל נשים ערביות אקדמאיות, מעלה המדד "דפוס בולט של הפרדה אתנית" בתעסוקת יוצאי אתיופיה: מצד אחד יוצאי אתיופיה אינם מועסקים כלל בענפים מסויימים ומצד אחר, יש להם ייצוג יתר שמגיע עד פי חמישה משיעורם בגילאי העבודה בענפים המשלמים שכר נמוך מאוד (כשגם בהם שכרם נמוך משכר מקביליהם שאינם מקבוצות מיעוט בכ-25%).

אחד הממצאים המרכזיים והמטרידים העולים מהמדד הוא שההשכלה האקדמית מרחיבה פערים בין קבוצות: מצב התעסוקה ושוויוניות השכר של נשים חרדיות וערביות ללא תואר אקדמי טוב יותר ממצב התעסוקה של חרדיות וערביות שרכשו השכלה בכל עשרים הענפים שנבחנו. נשים ערביות בעלות תואר אקדמי סובלות משיעור ההשתלבות בתעסוקה הנמוך ביותר מבין כל קבוצות המיעוט.

באשר לרמות השכר מצא המחקר כי נשים יוצאות אתיופיה ונשים ערביות מרוויחות פחות מ-50% מהשכר הממוצע בעשרים הענפים שנבדקו. אישה חרדית אקדמאית מרוויחה 55% מהשכר הממוצע בענפים אלו, ואישה חרדית שאינה אקדמאית מרוויחה69% מממוצע השכר בענפי הייחוס. 

פערים מדאיגים בייצוג ושכר בשוק העבודה בקרב נשים וקבוצות מיעוט בישראל / המרכז לסטטיסטיקה, אוני' ת"א

בקרב גברים מקבוצות מיעוט, לגברים חרדים שוויוניות שכר הגבוהה ביותר ולגברים יוצאי אתיופיה שוויוניות שכר הנמוכה ביותר. יוצאי אתיופיה, גברים ונשים, נהנים משיעורי הייצוג הגבוהים ביותר בעבודה מקרב קבוצות המיעוט אך מבחינת שכרם הם סובלים מאי-שוויוניות דומה לזו של העובדים הערבים, ביחס לממוצע.

"ממצאי המדד מצביעים באופן ברור על הצורך בפיתוח של מדיניות גיוון ושוויון מובחנת מגדרית, אשר מתייחסת באופן נפרד לחסמים העומדים בפני גברים ונשים מקבוצות מיעוט, בייחוד בקרב בעלי השכלה אקדמית, בכניסה לשוק התעסוקה ובהשתלבות בו" כותבים עורכי המחקר.

מדד הגיוון שפותח על ידי הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ופרופ' אלכסנדרה קלב מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, במטרה לספק תמונת מצב על אי השוויון בייצוג במקומות העבודה ובשכר של חמש קבוצות אוכולוסייה - נשים, ערבים, חרדים, ילידי אתיופיה ובני 45 ומעלה בעשרים ענפי כלכלה מרכזיים, בהם מועסקים כמיליון עובדים ושמהווים כמחצית משוק העבודה הפרטי בישראל. המדד הושק לראשונה בשנת 2016 ומתפרסם זו השנה השלישית.

החידוש במדד השנה היה נתונים עם פילוח מגדרי בתוך קבוצות המיעוט שנבחנו. הפילוח אפשר לחוקרים לזהות בין היתר כי בקרב הנשים מקבוצות המיעוט, לנשים חרדיות שוויוניות שכר גבוהה ביותר, ולנשים ערביות הנמוכה ביותר. על-פי נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה עו"ד מרים כבהא הנתונים שעלו מהפילוח "מצביעים בבירור על הצורך בפיתוח מדיניות גיוון ושוויון שמתייחסת באופן נפרד לחסמים העומדים בפני גברים ולחסמים העומדים בפני נשים". כבהא הוסיפה כי הדברים נכונים "בייחוד בקרב גברים ונשים בעלי השכלה אקדמית בכניסה לשוק התעסוקה ובהשתלבות בו".

סטודנטים ערבים./צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

תעסוקה ושכר אצל ערבים

ממצאי המדד מראים כי השילוב של נשים בולט לרעה לעומת גברים גם בענפים אשר נחשבים למגוונים ולמשלבי קבוצות מיעוט. כך למשל ענף השירותים הפיננסיים, שמשלם שכר גבוה מאוד, ממוקם במקום הראשון במדד הייצוג של גברים ערבים לא אקדמאים, ורק במקום ה-13 במדד הייצוג של נשים לא אקדמאיות. ענף ייצור מחשבים נמצא במקום 3 במדד שוויוניות השכר לחרדים לא אקדמאים ובמקום ה-13 לנשים חרדיות לא אקדמאיות. בכל הענפים גברים ערבים אקדמאים מרוויחים יותר מנשים ערביות אקדמאיות ושכרם נע בין 60% ל-90% מהשכר הממוצע של כלל היהודים האקדמאים באותו ענף.

עורכי המחקר מציינים כי בענפי צווארון לבן המשלמים שכר גבוה מאוד בענפים, ייצוג הגברים הערבים האקדמאים הוא נמוך מאוד, אך ייצוג הנשים האקדמאיות נמוך עוד יותר, ושכרן הוא כמחצית משכר הגברים. לדוגמה, בענף ייצור מחשבים ייצוג הגברים והנשים האקדמאים הערבים הוא פחות מ-10% משיעורם בגילאי העבודה, אולם השכר של גברים אקדמאים ערבים הוא כ-80% משכר כלל היהודים בענף, בעוד שכרן של נשים ערביות אקדמאיות הוא כ-50% משכר כלל היהודים בענף. ענף ייצור המחשבים מדורג במקום הראשון במדד שוויוניות השכר אצל גברים ערבים אקדמאים ורק במקום שמיני עבור מקבילותיהם הנשים. הפערים בשכר בענף ייצור המחשבים בולטים עוד יותר לגבי נשים ערביות ללא תואר אקדמי, המרוויחות רק 37% משכר היהודים ללא תואר אקדמי.

שיעור השתלבותן של נשים ערביות מגיע רק ל-25% משיעורן היחסי בכוח העבודה (למרות שעורכי המחקר מציינים כי שיעור השתלבות גבוה יותר של נשים ערביות במגזר הציבורי "מפצה" על-כך במידת מה). השתלבותן בתעסוקה של נשים אקדמאיות יוצאות אתיופיה גבוהה בהרבה בהשוואה לנשים ערביות וחרדיות וקרובה להשתלבות בתעסוקה של גברים אקדמאים יוצאי אתיופיה. ואולם מדובר לרוב בייצוג יתר בענפי הצווארון הכחול המשלמים שכר נמוך. 

מדד הגיוון השנתי של נציבות שוויון הזדמנויות במשרד העבודה והרווחה

תעסוקה ושכר אצל יוצאי אתיופיה

לגבי יוצאי אתיופיה המחקר מצביע על דפוס בולט של הפרדה אתנית בשוק העבודה, שכן כמעט שאין פיזור של ענפים על ציר הייצוג. מצד אחד, יוצאי אתיופיה, הן גברים והן נשים עם תואר אקדמי, אינם מועסקים כלל בכמה ענפים: טקסטיל והלבשה, מסחר בכלי רכב, הוצאה לאור והפקה, רדיו וטלוויזיה, תעשיית מתכות ואדריכלות והנדסה, מחקר מדעי ופיתוח לגבי נשים בלבד, שירותי פרסום ותקשורת לגבי גברים בלבד. ענפים אלה אינם מופיעים בתרשים. מצד אחר, בכמעט מחצית מהענפים שבהם מועסקים נשים וגברים אקדמאים יוצאי אתיופיה, יש להם ייצוג יתר שמגיע לפי 5.1 עד פי חמישה משיעורם בגילאי העבודה. מדובר בעיקר בענפי השירותים, המכירות והמזון המשלמים שכר נמוך מאוד. בענפים אלו גברים אקדמאים יוצאי אתיופיה משתכרים הרבה יותר מנשים אקדמאיות יוצאות אתיופיה, אך שכרם אינו עולה על 75% משכר יתר היהודים בעלי השכלה אקדמית. 

תעסוקה ושכר אצל חרדים

גברים חרדים אקדמאים הם קבוצת המיעוט המשולבת בצורה המיטבית ביותר בשוק העבודה, הן בהיבט של ייצוג והן בהיבט של שכר, קובעים עורכי המדד. לדבריהם "לקבוצה זו ייצוג גבוה ושוויוניות שכר גבוהה יחסית בכמה מהענפים הרווחיים ביותר במשק, כמו ייצור תרופות, מחקר מדעי ופיתוח, ייצור מחשבים, תכנות מחשבים ושירותים פיננסיים. נתוני הייצוג ושוויוניות השכר בקרב נשים חרדיות אקדמאיות נמוכים בהשוואה לגברים חרדים אקדמאים ברוב הענפים, אך גבוהים ביחס לנשים ערביות ויוצאות אתיופיה. גם בענפים הבודדים שבהם הן זוכות לייצוג שוויוני, כמו תכנות מחשבים, משפטים וחשבונאות, שוויוניות השכר של נשים חרדיות נמוכה משל הגברים החרדים ועומדת על בין 60% ל-70% משל יתר היהודים האקדמאים באותו ענף. בענף שירותים פיננסיים, לדוגמה, שהוא אחד הענפים הרווחיים ביותר במשק, נשים חרדיות אקדמאיות משולבות במחצית משיעורן בגילאי עבודה, ושכרן עומד על כ-60% מהשכר הממוצע של אקדמאים יהודים שאינם חרדים בענף זה. גברים חרדים משולבים כמעט באופן מלא בענף זה, ושכרם עומד על 85% מהשכר הממוצע של אקדמאים יהודים שאינם חרדים בענף זה.

עוד כתבות

דירות למכירה ולהשכרה / צילום: פאול אורלייב

רוכשי הדירות חזרו לשוק: נפח העסקאות ביוני היה אחד הגבוהים בעשור האחרון

על פי נתוני הכלכלנית הראשית באוצר, נרכשו בחודש זה 10.9 אלף דירות - עלייה של 16% לעומת התקופה המקבילה ● הזוגות הצעירים אחראיים ל-53% מכלל העסקאות ● עם זאת, היקף העסקאות ברבעון השני כולו הוא הנמוך ביותר מאז המחאה החברתית ב-2011

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מבקר בביה"ח לחולי קורונה במדינה / צילום: Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool, AP

רוסיה אישרה חיסון לקורונה; פוטין: "הבת שלי קיבלה אותו"

ממשל רוסיה אישר את החיסון הראשון בעולם לקורונה ● המוצר עבר עד כה ניסויים המקבילים לשלב 1 בלבד של ה-FDA

חיים רמון  / צילום: אביב חופי

חיים רמון: "אי-החוקיות של קנאביס היא בעיני אחד הדברים המטומטמים ביותר שהמדינה עושה היום"

רמון, שמונה לאחרונה ליו"ר חברת וונטייז הצפויה להיכנס לתחום הקנאביס לצורכי פנאי בקולורדו, טוען כי "כבר לפני ארבע שנים כמעט פרסמתי מאמר תמיכה בלגליזציה" ● "לכל מי שאמר לי אז שהוא משקיע בציפיה ליצוא קנאביס בישראל, אמרתי שאני לא ממליץ"

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

המועמד של טראמפ לשגריר בברלין מעורר סערה: "זילות השואה"

ביקורת חריפה נגד כוונתו של טראמפ למנות את דגלס מקגרגור לשגריר בברלין ● מקגרגור אמר ב-2018 כי "יש סוג של מנטליות חולנית, שטוענת שדור אחרי דור צריך לכפר על מה שקרה במהלך 13 שנים של היסטוריה גרמנית" ● בפנייה לפומפאו כתבה הליגה נגד השמצה כי מקגרגור "לא יוכל לתפקד מהתחלה כשליח אפקטיבי"

מפגינה בביירות מחזיקה בדגל לבנון מול כוחות הביטחון  / צילום: Hassan Ammar, Associated Press

ההפגנות הסוערות בלבנון יתקשו ליצור סדר יום חדש

המעמד הבינוני יתקשה לשנות את יחסי הכוחות במדינה או לפגוע בחיזבאללה

חיים כץ / צילום: יוסי זמיר

מגעים להסדר טיעון בין הפרקליטות לבין השר חיים כץ

בקשה מבג"ץ: לדחות את הדיון שאמור להתקיים מחר בשלוש העתירות שהוגשו נגד החלטת הכנסת להעניק לכץ חסינות מפני העמדה לדין ● בהודעת המדינה נכתב כי מתקיימים "מגעים מאומצים אשר עשויים לייתר את הצורך בהכרעת בית המשפט הנכבד בעתירות"

אודי אדירי   / צילום: שלומי יוסף

משרד האנרגיה עוצר הקמתן של 4 תחנות כוח מזהמות

שר האנרגיה מבטל הקמתן של 4 תחנות כוח מזהמות שתוכננו לקום ברחבי ישראל ● ההחלטה מתקבלת לאחר מאבק של ארגוני הסביבה והמשרד להגנ"ס ● שטייניץ: "התוכנית החדשה להכפלת השימוש באנרגית השמש מאפשרת לנו לצמצם בצורה דרמטית את הקמתן של תחנות כוח חדשות"

ירדן אברבנל  / צילום: Q elite

מנכ"לית חדשה מונתה לתוכנית ההאצה לסטארט-אפים של עמותת בוגרי 8200

ירדן אברבנאל תחליף את מור חן בתפקיד ● וגם: עופר ברנדט מונה לתפקיד האקטואר הראשי ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ● השיחה

בדיקת קורונה בתל אביב / צילום: דוברות מד"א

ישראל עברה את סין בכמות חולי הקורונה, אבל האם זו באמת סיבה לדאגה?

לראשונה מאז פרץ הנגיף לחיינו ישראל משאירה מאחור את "מפיצת המחלה", אבל האם זהו באמת הבסיס הנכון להשוואה? • המומחים מציגים מודלים המראים כי ישראל בדרך לירידה בהיקף החולים הקשים, וכי מדינות אחרות שיצאו מהסגר רושמות גם הן עלייה בתחלואה

ערן יעקב / צילום: איל יצהר

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עד 400 מיליון שקל יצא לדרך

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עבור החודשים מאי-יוני 2020, שיראו פגיעה מינימלית של בין 40% ל-80% במחזורם ● גובה המענק המרבי עומד על 500 אלף שקל

פרופ' אלי שפרכר, סמנכ"ל מו"פ, איכילוב, ד"ר יובל בלוך, מנכ"ל איכילוב אינוניישן / צילום: יח"צ

איכילוב אינטרנשיונל: בית החולים וקרן אינפיניטי מקימים חברה לשת"פ בין-לאומי

החברה החדשה, שנקראת איכילוב אינוניישן, תפעל לקדם שיתופי פעולה בעיקר עם סין ● החברה בבעלות מלאה של אינוניישן מקבוצת אינפיניטי

החנות היוקרתית של לורד אנד טיילור בשדרה החמישית בניו יורק נסגרה ב־2019  / צילום: Kathy Willens, Associated Press

האם ניתן עוד להציל את חנויות הכלבו האמריקאיות

לפני מספר שנים הן נחשבו לחדשניות ולסמל של קידמה, אך כיום הן נסגרות אחת אחרי השנייה ● הרשת האחרונה שנכנסה בשבוע שעבר למצעד פושטי הרגל היא "לורד אנד טיילור" שהחלה את דרכה לפני 184 שנים ● האם נגזר סופן או שניתן עדיין להציל אותן?

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

המגמה ממשיכה: יותר חוזרים לעבודה, פחות נפלטים

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

אולם בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו

אמור לי מי השופט ואומר לך מה הפסיקה: בג"ץ הפך למשכן הכנסת המהותי

בלי נימוקים משפטיים ועם הרבה דעה פוליטית, הפסיקה נגד הריסת בית המחבל השבוע היא דוגמה לכך שבית המשפט הפך לזירה פוליטית לכל דבר

אזרחות איראניות לובשות מסכות מגן / צילום: Ebrahim Noroozi, AP

עיתון איראני נסגר לאחר שדיווח על נתוני הקורונה "האמיתיים" במדינה - פי 20 מהמספר הרשמי

לפי העורך של היומון הכלכלי, "ג'האן־אה סנאט", השלטונות סגרו אותו לאחר פרסום ראיון עם חבר לשעבר בכוח המשימה הלאומי לקורונה שאמר כי הנתונים הרשמיים של התמותה מקורונה היא רק 5% מהמספר האמיתי

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

נעילה ירוקה בתל אביב: ת"א 35 עלה ב-0.9%, ת"א 90 קפץ ב-2.2%

מדד ביטוח פלוס זינק ב-3.3%, מדד ת"א נדל"ן קפץ ב-2.9% ומדד ת"א פיננסים עלה ב-2.4% ● אס.אר אקורד זינקה לאחר שסיכמה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של 14 מיליון שקל

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון/ צילום: רפי קוץ

בנק ישראל מודה: משבר הקורונה חמור יותר מתרחישי הקיצון שאליהם נערכנו

בדוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של השנה מזהיר הבנק כי רמת הסיכון ליציבות המשק כתוצאה ממשבר הקורונה בינונית עד גבוהה. הפעילות הכלכלית, שוק האשראי ומחירי הנכסים חשופים במיוחד לפגיעה ובשוק ההון היקף החוב הקונצרני שעשוי לעמוד בסיכון מגיע ל-50 מיליארד שקל

מימין: דורית סלינגר וידידיה שטרן. מתמודדים על אותה משבצת / צילום: שלומי יוסף, תמר מצפי

"בלי ניסיון והשכלה משפטית": הקרב על דירקטוריון בנק לאומי מתחמם

הקרב על תפקיד הדירקטור החיצוני בלאומי מגיע לשיאו, ובקרוב בעלי המניות יבחרו בין ידידיה שטרן לדורית סלינגר ● שטרן, שכיהן בתפקיד בעבר, פתח בקמפיין לקראת האסיפה הכללית בחודש הבא

רועי כהן, רשימת העצמאים / צילום: שלומי יוסף

"ציבור העצמאים ועם ישראל כולו לא יסלח למנהיגים שנטשו אותו בעת צרה ומשבר"

נשיא להב, עו"ד רועי כהן, קורא לרה"מ ושר הביטחון, "להפסיק את השיח המפלג שמטרתו לגרור את המדינה למערכת בחירות רביעית בתוך שנה וחצי, כשברקע ועל פי כל התחזיות עד לסוף השנה עתידים לקרוס מאה אלף עסקים, כשרבבות מהם עדיין לא קיבלו כל פיצוי ועוד כמיליון אזרחים יוותרו מובטלים"

הריסת בניינים ישנים בבת ים  /  צילום: כדיה לוי

מתרחבת המגמה של בדיקת איתנות ליזמי תמ"א על ידי עיריות

15 שנה אחרי שתמ"א 38 החלה לפעול, וכשנתיים לפני שתוקפה מסתיים, מודיעות רשויות בארץ כי בכוונתן לבדוק את מצבם הפיננסי של קבלנים שמציעים לדיירים לבצע עבורם את פרויקט החיזוק ● זאת לאור פרויקטים שנתקעו