loading
"יש לנו המון מקומות שמהם ניתן להגדיל את תקציב הבטחון"
"אלו שלוש השנים אולי הכי טובות שהיו לנו. מבחינת ההתעצמות, מבחינת היעילות הכלכלית שלה. מערכת הביטחון אוהבת ורוצה לשמור על הסיכום הזה. עופר מרגלית, אחראי על תקציבי צה"ל וזרועות הביטחון טוען שיש מאין להגדיל את תקציב הבטחון אם נדרש לכך. צפו ב-"נערי האוצר" מדברים
02:07 09/09/2018 18:10
לכל כתבות ארכיון בארץ >>