loading
שלום לכם שלום, תם עידן החינוכית
היום, כך פסק בית המשפט, תם עידן "הטלוויזיה החינוכית" בישראל ויחד איתו אנחנו נפרדים לעד מכמה דמויות שעיצבו את נוף ילדותנו ביניהן גם "קישקשתא" 5 דברים שלא ידעתם על "קישקשתא".
00:46 12/08/2018 18:50
לכל כתבות ארכיון בארץ >>