loading
מי צריך סוכן? גש למכונה האוטומטית וקח לך רכב חדש
להזמין את נסיעת המבחן באינטרנט, להגיע למרכז שירות שבו יכולים העובדים לזהות אתכם באמצעות טכנולוגיית זיהוי תווי פנים ולקחת את הרכב החדש מ"מכונת מכירה אוטומטית" בת שמונה קומות. עליבאבא עורכת ניסוי למכירת רכבים בשיטה מקוונת ואוטומטית ללא סוכנים בדרך. הפרטים בוידאו
02:15 10/04/2018 12:33
לכל כתבות ארכיון גלובס טק >>