אי.די.בי לסלינגר: לדחות המכירה הכפויה של מניות כלל ביטוח

לפי הוראות הממונה כיום, אי.די.בי נדרשת למכור כצעד ראשון לפחות 5% ממניות כלל ביטוח, מתוך כ-55% מניות החברה שבידיה, עד 7 במאי

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

אי.די.בי פתוח, שבשליטת ובראשות אדוארדו אלשטיין, פנתה לממונה על שוק ההון במשרד האוצר, דורית סלינגר, בבקשה כי תדחה את מועד יישום המתווה למכירת מניות שהיא מחזיקה בכלל ביטוח, עד לגיבוש מתווה חלופי לפי אחת החלופות שהיא מציעה.

לפי שעה, הוראת הממונה היא כי על אי.די.בי פתוח למכור לפחות 5% ממניות כלל ביטוח, מתוך כ-55% מניות כלל ביטוח שבידה, עד ה-7 במאי, ולאחר מכן להמשיך במכירת לפחות 5% נוספים מדי ארבעה חודשים.

במסגרת מכתב הבקשה שהעבירה לסלינגר, שהודיעה כי תנהל את הליך המכירה עליו הורתה באמצעות הנאמן למניות השליטה מטעמה, משה טרי, מתוקף סמכותה ובהתאם למתווה שהובהר מספר פעמים בעבר - הציעה אי.די.בי פתוח כי הממונה תאפשר דחייה של כשנתיים לתחילת יישום המתווה, כאשר בתום התקופה האמורה תתחייב החברה למכור כ-20% ממניות כלל ביטוח. לחילופין, הציעה אי.די.בי פתוח כי יגובש מתווה חלופי שלפיו לא יופעלו זכויות ההצבעה בגין מניות כלל ביטוח שבבעלות החברה.

"אי.די.בי מעוניינת ומבקשת להביא למהלך סביר, מידתי והגיוני (מאלו שפורטו במכתב, או כל רעיון סביר אחר שיהיה מקובל על הממונה), אשר יביא לידי ביטוי את צרכי הרגולטור וכלל האינטרסים של הציבור עליהם הוא מופקד מחד גיסא, יחד עם צמצום הנזק הרב הצפוי ביישום המכירה הכפויה על-פי המתווה בעת הזו, מאידך גיסא", כתבו באי.די.בי פתוח.

לא רק אי.די.בי פתוח מתנגדת להליך המכירה שנכפה עליה - גם מחזיקי אג"ח ובעלי מניות בכלל ביטוח מתנגדים. אך נזכיר כי לא מדובר בהוראה שניחתה עליהם בהפתעה, שכן מתווה הממונה היה ידוע כבר מ-2013 והוא תוצאה של קריסת קונצרן אי.די.בי, עוד תחת ההנהלה הקודמת.

באותה עת מינה האוצר נאמן למניות השליטה בכלל ביטוח שבידי אי.די.בי, והקציב לה פרק זמן מוגבל, ומוסכם, למכירת השליטה לגורם שלישי. לאורך התקופה נתנה סלינגר אורכה של שנה לאי.די.בי, על מנת שזו תוביל עסקה למכירת השליטה בכלל ביטוח כאמור.

הנושא יגיע כנראה לבית המשפט

לבסוף, אי.די.בי לא עמדה בהוראות הממונה ולא חתמה על הסכם למכירת כלל ביטוח. כמעט ונחתם הסכם עם חברת סינית, אך זו פרשה מההליך המתקדם שניהלה, ככל הידוע משום שחשה חוסר היענות ואף מוכנות לאישורה מצד האוצר.

אי.די.בי פתוח אמנם הבהירה כי ייתכן שתידרש למכור קצת ממניות כלל ביטוח לטובת צרכי הנזילות שלה, אך נראה כי הסוגיה בדרך לביהמ"ש, שיידרש להכריע, לאחר שעד כה הבהירה סלינגר כי היא איתנה בדעתה לקדם את המתווה האמור. למעשה, הנושא יגיע לביהמ"ש כבר לאחר החג, ב-4 במאי.

נכון להיום נסחרת כלל ביטוח לפי שווי חברה של כ-2.7 מיליארד שקל, הגוזר להחזקות אי.די.בי פתוח בה שווי של כ-1.47 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988