האוצר מפרסם קריטריונים לבחירת מנהלי קרנות הפנסיה ברירת מחדל

הקרנות יחלו לפעול בספטמבר - בדמי ניהול מהפרמיה השוטפת של עד 2% לכל היותר

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

קרנות הפנסיה ברירת מחדל לכלל העובדים במשק, שנועדו להביא להפחתה ניכרת בדמי הניהול שמשלמים העובדים הלא מאוגדים, יצאו לדרך ב-1 בספטמבר 2016. כך הודיע היום (ה') אגף שוק ההון באוצר, בראשות דורית סלינגר, שפרסם את הקריטריונים לבחירת שתי קרנות הפנסיה שיזכו להפוך לברירת המחדל של העובדים שלא חוסכים דרך מסלול מיטיב במקום העבודה או שבחרו באופן מודע ומרצון לחסוך בחברה מנהלת מסוימת. כמו כן, בכוונת האוצר לפרסם את זהות הקרנות שיזכו במכרז לפני חודש יוני השנה.

באוצר אמנם מקווים להצעות מחיר זולות בהרבה מהנהוג בשוק כיום, אבל הם לא מאשרים מתן הצעות בשיעור 0. כך, במסגרת הקריטריונים לבחירת הקרנות ברירת מחדל קובע האוצר כי על הצעת דמי הניהול מהצבירה להיות גבוהה מ-0%, בעוד שדמי הניהול מהפרמיה השוטפת יכולים לנוע ברמה של מעל 0% ועד 2% לכל היותר.

זאת, לעומת דמי ניהול מקסימליים של 6% מהפרמיה השוטפת ו-0.5% מהצבירה, ודמי ניהול ממוצעים של 0.28% מהצבירה ו-3.17% מהפרמיה השוטפת ב-2015. בנוסף, באוצר מורים למנכ"לים של חברות הניהול של קרנות הפנסיה שיתחרו במכרז להצהיר כי דמי הניהול שהוגשו על ידם "והיתכנותם העסקית, אושרו על ידי דירקטוריון החברה המנהלת". נציין כי הגופים הזוכים מחויבים לגביית דמי הניהול שינקבו במכרז לתקופה של 10 שנים.

כמו כן, כפי שקבע האוצר בטיוטה לחוזר, אך לא בחוזר, "קרן פנסיה שנתח השוק שלה מתוך סך ההפקדות לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות, בשנה שקדמה למועד הקובע, עולה על 5% (כלומר, קרנות הפנסיה של חמש קבוצות הביטוח הגדולות בשוק: מנורה מבטחים, מגדל, כלל ביטוח, הראל והפניקס, ר"ש), יראו את שיעור דמי הניהול המרביים מההפקדות כאילו הם עומדים על 0.5% יותר משיעור דמי הניהול המרביים שהוגש על ידה בפועל, ואת שיעור דמי הניהול המרביים מהצבירה שהוגשו על ידה לצורך הדירוג האמור כאילו הם עומדים על 0.05% יותר משיעור דמי הניהול שהוגש על ידה בפועל".

מדובר בהעדפה לקרנות הקטנות, שבשליטת בתי השקעות וקבוצת הביטוח איילון, בתקווה להביא לשינוי מבני בשוק הפנסיה החדשה המקיפה, והוספת מתחרה משמעותי, אחד לפחות, לחמש הקבוצות הגדולות, שמחזיקות ברוב המכריע של השוק.

פרסום זה של האוצר מגיע ימים ספורים לאחר שפרסם את החוזר שמאפשר את בחירת קרנות ברירת מחדל. מדובר בהליך משמעותי שצפוי להשפיע על כל שוק הפנסיה החדשה, ושבתחילה קודם על ידי האוצר דרך חוק ההסדרים. ואולם, בשלב כלשהו העדיפו באוצר שלא לעבור בנושא חשוב זה דרך הח"כים ועברו להליך של חוזר. נציין כי בין היתר מחריג החוזר האמור את הקרנות והקופות המפעליות, כך שלא תהיינה כפופות לו, וכן הוא כולל מנגנון לבחירת קרן ברירת מחדל במקומות עבודה או על ידי קבוצות מאורגנות ומאוגדות אחרות. ביחס לאחרונים, שבוחרים לעמיתים שלהם הצעות מיטיבות, נקבע בחוזר כי תינתן להם אורכה של עד שלוש שנים לשינוי ההסכמים המיטיבים הקיימים אצלם.

צרו איתנו קשר *5988