IDB: מכירת כלל ביטוח לפי מתווה סלינגר - השמדת ערך עצומה

כך כותבת החברה במסמך שהגישה לבית המשפט ■ באי.די. בי טוענים: לעסקה השלכות מרחיקות לכת, שישפיעו גם על עוד גורמים הקשורים אליה

אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי
אדוארדו אלשטיין / צילום: תמר מצפי

מכירת מניות השליטה בכלל ביטוח דרך הבורסה לפי המתווה אותו קבעה דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, תביא עימה ל"מחיקת ערך עצומה, בלתי מידתית ושאינה נדרשת", כך טוענת החברה האם, אי.די.בי פתוח, במסמך שהגישה לבית המשפט. לטענת אי.די.בי, למהלך כזה יהיו "השלכות מרחיקות לכת" עליה ועל גורמים נוספים הקשורים אליה.

אי.די.בי מחזיקה בכ-55% ממניות כלל ביטוח בעלות שווי שוק של 1.3 מיליארד שקל. לקראת סוף 2015 ניהלו בכירי אי.די.בי מו"מ מתקדם למכירת מניות השליטה לחברת מקרולינק הסינית תמורת כ-2.5 מיליארד שקל. עם זאת, בתחילת ינואר נסוגו בכירי החברה הסינית מהרכישה, לאחר שהבינו כי יתקשו לקבל את אישורה של סלינגר לעסקה.

בעקבות ביטול העסקה עם הסינים, נכנסה לתוקפה הוראה של סלינגר, לפיו נדרש משה טרי, הנאמן שמונה מטעמה למניות השליטה, למכור אותן בבורסה בקצב של 5% מידי ארבעה חודשים. באמצע פברואר הוגשה לביהמ"ש המחוזי בת"א בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח והדירקטורים שלה, בטענה כי היה עליהם לפעול למכירת נכסי החברה לחברות ביטוח אחרות בישראל, בדרך של מכרז.

כלל נגד צו המניעה

במסגרת אותה בקשה, הגיש התובע גם בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני, לעיכוב מכירת מניות כלל ביטוח בבורסה עד להכרעה בתביעה הייצוגית. אתמול הגישה אי.די.בי את תגובתה לבקשה לצו מניעה זמני, במסגרתה טוענת גם היא כי בנסיבות השוק הנוכחיות, אין לפעול למכירת מניות כלל עסקי ביטוח במתווה שעליו הורתה הממונה.

לדעת אי.די.בי, יש מקום לגבש מתווה חלופי, שיאפשר לה למכור את מניותיה בכלל ביטוח "במסגרת עסקה למכירת גרעין שליטה, או כל מתווה אחר אשר ימנע את השמדת הערך שתיגרם לחברה אם ייושם מתווה הממונה".

במסמך נכתב עוד כי "יישום הוראות המתווה וביצוע המכירה הכפויה צפוי לגרום למחיקת ערך עצומה, בלתי מידתית ושאינה נדרשת והינו בעל השלכות מרחיקות לכת על החברה ועל גורמים נוספים. נסיבות העניין מצדיקות בחינה, האם במכלול השיקולים, מכירת המניות כאמור הינה במתחם הסבירות באופן המאזן בצורה נכונה בין צרכי וטובת המבוטחים בכלל עסקי ביטוח מחד, לבין הפגיעה הקשה הממשית הצפויה לבעלי מניות כלל עסקי ביטוח, לחברה, לבעלי מניות החברה ולנושי החברה מאידך".

מנגד, הגישה כלל ביטוח לביהמ"ש תגובה ובה התנגדות לבקשה לצו מניעה זמני, וזאת "לאור קיומן של טענות כבדות משקל בגינן יש לדחות את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית לגופה והקשר בין שני ההליכים".

לאי.די.בי אין בשנים האחרונות אישור לשלוט בכלל ביטוח, ולכן היא רושמת את אחזקותיה בחברה הבת לפי ערכן הבורסאי. ברבעון הרביעי של 2015 ספגה מניית כלל ביטוח ירידה של 18% והסבה לאי.די.בי הפסד הון של כ-320 מיליון שקל. בעקבות הפסד זה, צפויה אי.די.בי לדווח על הפסד נקי של 360-400 מיליון שקל ברבעון הרביעי ולרשום ירידה של 320 מיליון שקל בהון העצמי, שימחק אותו כליל.

צרו איתנו קשר *5988