loading
מה צריך לקרות כדי שהרגע שכל העולם מצפה לו יתממש?
יוסי פרנק מציג את הגורמים והנתונים הקריטיים שיתפרסמו בחודש הקרוב ויקבעו האם העלאת הריבית בארה"ב תתרחש עוד השנה, או שמשחק הריבית האפסית ייגרר לתוך שנת 2016. צפו בוידאו
02:58 10/11/2015 10:36
לכל כתבות ארכיון גלובלי ושוקי עולם >>