כלל ביטוח: סלינגר תעניק ארכה של שנה למציאת רוכש

כפי הנראה הממונה תאפשר לבעלי השליטה באי.די.בי להיות מעורבים בהליך למציאת רוכש לכלל ביטוח, ובכלל זה כל אחד מהשניים בנפרד, עד סוף 2015

אדוארדו אלשטיין מוטי בן משה / צלם: רויטרס תמר מצפי
אדוארדו אלשטיין מוטי בן משה / צלם: רויטרס תמר מצפי

‎‎המפקחת על הביטוח באוצר דורית סלינגר צפויה להאריך בשנה את התקופה שבה יוכלו בעלי השליטה באי.די.בי - מוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין, למצוא רוכש למניות השליטה בכלל ביטוח , וזאת בשיתוף עם הנאמן שמונה על ידי האוצר למניות השליטה בכלל ביטוח - משה טרי. בכלל זה, יתאפשר מהלך ניסיון רכישה בידי כל אחד מהם, בנפרד ו/או עם שותפים חדשים (אך לא לשניהם ביחד). היה ויימצא רוכש אסטרטגי למניות כלל במהלך השנה הנוספת, המפקחת תיתן אפשרות לאותו רוכש פוטנציאלי להשלים את ההליך לקבלת היתר שליטה בחברת הביטוח עד ל-30 ביוני 2016. כך על פי מתווה שהמפקחת ובעלי אי.די.בי פתוח צפויים לסכם עליו ביומיים הקרובים.

‏כלומר, ‏סלינגר צפויה לאפשר לאלשטיין ובן משה לנסות ולמכור את השליטה בחברת הביטוח עד סוף 2015, ולא רק עד סוף 2014 - המועד המקורי שקבעה המפקחת. לפיכך, אלשטיין, בן משה ואי.די.בי פתוח לא "ייצאו מהלופ" בהליך לשינוי השליטה בכלל ביטוח כבר בעוד יומיים. המניות שמחזיקה אי.די.בי בכלל ביטוח (55%) נמצאות כיום תחת שליטת הנאמן טרי.

‏‏‏‏כזכור, בנובמבר 2013, עוד בטרם סוכם הסדר החוב באי.די.בי, קבעה סלינגר כי לקבוצות המתמודדות יינתן פרק זמן של קצת יותר משנה שבמהלכו יורשו לעמוד בדרישות הפיקוח על הביטוח, ולקבל אישור קבוע להחזקת אמצעי השליטה בכלל ביטוח; או לסכם על מכירת השליטה בחברה לצד ג' (במקרה זה היה ניתן לרוכש הפוטנציאלי חלון זמנים לקבלת ההיתר מהפיקוח עד לאמצע 2015). עוד קבעה אז המפקחת כי אם אי.די.בי פתוח לא תקבל לידיה את ההיתר, או תחתום על הסכם מכירה לצד ג' עד סוף 2014, אזי החל מינואר 2015 הנאמן שמינה הפיקוח יפעל למכור את החברה לצד ג' או בבורסה, כראות עיניו.

‏‏בעקבות המגעים שהתנהלו לאחרונה בין צמד בעלי השליטה באי.די.בי, המסוכסכים ביניהם, לבין המפקחת, מתכוונת כאמור סלינגר להאריך את התקופה למכירת השליטה בכלל ביטוח עד סוף 2015, כשבמהלך תקופה זו תתאפשר לאלשטיין ולבן משה מעורבות לצד משה טרי. סלינגר תפרסם את החלטתה הרשמית בנושא עד סוף השבוע.

‏‏מאי.די.בי פתוח נמסר היום כי "הדירקטוריון החליט לפעול לקידום מתווה כפי שיוסכם עם הממונה בקשר עם כלל עסקי ביטוח. בהתאם לטיוטות המתווה שנדונות עם הממונה, בין היתר יתאפשר לחברה לפעול למכירת גרעין השליטה בכלל ביטוח ולחתום על הסכם מכירה עד ליום 31 בדצמבר 2015. לרוכש הפוטנציאלי תינתן אפשרות להשלים הליך של קבלת היתר שליטה עד ליום 30 ביוני 2016. למועד זה, אין ודאות באשר לסיכום עם הממונה ביחס למתווה. אם וכאשר יושג סיכום כאמור, תדווח החברה בהתאם".

‎‎חשש מתביעות נגד המפקחת

‏‎‎המפקחת על הביטוח לא תיתן לפי שעה אישור להחזקת אמצעי שליטה בכלל ביטוח לאי.די.בי פתוח ולשני בעלי השליטה בקונצרן יחדיו. כפי הנראה, היא תאפשר לאלשטיין ובן משה לקחת חלק במציאת רוכש לחברה מעבר לשנת 2014, וזאת בין היתר בשל הרצון להימנע ממאבקים משפטיים ותביעות כנגדה - אם השליטה בכלל תימכר דרך הבורסה ללא פרמיה על השליטה.

‏עוד נוסיף, כי בפיקוח על הביטוח לא אוהבים לראות את מערכת היחסים הבעייתית ששוררת כיום בין בן משה לאלשטיין. עם זאת, היה ואחד מהשניים יבקש לקבל את השליטה בכלל ביטוח ללא שותפו, אלא לצד שותפים חדשים, הדבר יתאפשר והם יוכלו להגיש בקשה לקבלת אישור שליטה. כמובן שקבלת אישור השליטה בחברת ביטוח אינה דבר מובן מאליו.

‏מוקדם יותר השנה כשלו מגעים למכירת השליטה בכלל ביטוח לקבוצת משקיעים סינים. העסקה עם הסינים לא צלחה על רקע אי קבלת אישור מהפיקוח על הביטוח לסינים. כלל ביטוח אינה חברת הביטוח היחידה שעל המדף - בחודשים האחרונים התקיים מו"מ למכירת השליטה בהפניקס, מידי קבוצת דלק לידי משפחת קושנר האמריקאית, שלפי שעה לא צלח. ‏‏‎‎‏

‏‏‎‎במהלך השנה תתאפשר לאלשטיין ולבן משה מעורבות לצד נאמן מניות כלל ביטוח שבידי אי.די.בי, משה טרי. סלינגר תפרסם החלטתה הרשמית עד סוף השבוע.

צרו איתנו קשר *5988