loading
הבעיה הגדולה שמחכה לנגיד החדש - נערי האוצר
יוסי פרנק על הפלונטר הסבוך והמחלוקת הקשה של אנשי בנק ישראל עם נערי האוצר שדירדרה בחודשים האחרונים את המשק הישראלי אל פי תהום
03:03 20/10/2013 12:53
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>