תרמתם? המעביד יוכל לתת לכם זיכוי ממס דרך תלוש השכר

רשות המסים פיתחה מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת לאלפי מעבידים במשק לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה

צדיק וטוב לו? רשות המסים פיתחה מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת לאלפי מעבידים במשק לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בגובה של 35% מסכום התרומה, בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה, באמצעות תלוש השכר. זאת, ללא צורך בפנייה של המעביד לקבלת אישור פרטני לקבלת הרשאה למתן זיכוי במס, או לחילופין ללא צורך של העובדים התורמים להגיע למשרד השומה לקבלת החזר המס.

תקנות מס הכנסה מקנות למנהל רשות המסים סמכות להורות למעבידים או לחלק מהם על הקטנת ניכוי המס מתלוש השכר של עובדיהם בשל פטורים או זיכויים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

עד היום נאלצו המעבידים במשק לפנות בבקשה לרשות המסים לקבלת אישור פרטני בכתב שאיפשר להם לתת זיכוי מס, לפי סעיף 46 לפקודה, בתלוש השכר של עובדיהם, וזאת כנגד קבלות התרומה אותן המציאו העובדים. הסדר זה היה פתוח למעבידים המעסיקים 200 עובדים לפחות.

המערכת הממוחשבת שפותחה על-ידי שע"מ, בשיתוף החטיבה המקצועית ברשות המסים, מאפשרת שיפור הנגישות לציבור המעבידים בשני אופנים: הראשון - רישום המעביד במערכת באמצעות המייצג דרך ממשק שע"מ; השני - הגשת בקשה ידנית על-ידי המעביד או על-ידי נציגיו, והעברתה לשידור במערכת על-ידי עובדי פקיד השומה המטפל.

בנוסף, המערכת החדשה תאפשר רישום מעבידים המעסיקים לפחות 50 עובדים, ובכך תאפשר הרחבת ההסדר לעוד כ-6,000 מעבידים נוספים במשק, אם ירצו בכך.

בעת הרישום, המערכת מבצעת סדרת בדיקות ממוחשבות לגבי המעביד בכדי לקבוע עמידתו ברף נורמטיבי ראוי, ובין השאר, עמידה בחובות פרוצדוראליות שונות, עבר ללא דופי וכיוצא באלה. בכפוף לעמידה ברף זה מונפק האישור למעביד ומתועד במערכת.

לדברי דורון ארבלי, מנהל רשות המסים, "מזה שנים הרשות שותפה בפורומים שונים הנוגעים למגזר השלישי בישראל, ומודעת היטב לקושי ההולך וגובר בגיוס הון לצורך מימון פעילויותיו. אנו תקווה כי המערכת החדשה, בזכות פשטותה ונגישותה, תסייע במינוף תחום ה'מיקרו-תרומות' (תרומות בסכומים קטנים) דווקא מציבור העובדים, בכדי לבסס מקור הון חדש ויציב למגזר חשוב זה. להיצע הון חדש יש יתרון נוסף, שכן, להערכתו, הביקוש הגבוה ייצור תהליך בריא של התייעלות ושקיפות בקרב מוסדות הציבור המתחרים על הון זה".

ארבלי הוסיף כי "נושא השרות ושיפור השרות והנגישות הניתן ללקוחות הרשות הינו אחד היעדים שהציבה לעצמה רשות המסים כיעד בשנת 2012, ועל כן כוונתנו לייעל את ההליך עבור המעבידים המבקשים להצטרף להסדר".

חשוב לציין כי במקביל לפיתוח המערכת הממוחשבת, פורסמה הצעת חוק ממשלתית (מספר 636), אשר בין היתר, אם תקבל את אישור כנסת ישראל, תאפשר שינוי מדרגות התרומה לעניין סעיף 46 לפקודה.

על-פי ההצעה, הרף העליון לתרומה יעמוד על סך 7,500,000 שקל, במקום 4,200,000 שקל כיום; ואילו הרף התחתון לתרומה יעמוד על סך של 180 שקל, במקום 400 שקל כיום. על-פי הרף התחתון המוצע, עובדים יוכלו לקבל זיכוי ממס גם בגין "מיקרו-תרומה" חודשית בסך של 15 שקל לחודש.

בנוסף, רשות המסים תפרסם בימים הקרובים הוראת ביצוע למעבידים בנושא מתן הזיכוי לפי סעיף 46 באמצעות תלוש השכר.

צרו איתנו קשר *5988