ארקיע: מינהל מקרקעי ישראל מנסה לנשל את החברה מזכויותיה במקרקעין בשדה-דב

טוענת כי התביעה בסך 53 מיליון שקל שהגישו נגדה המינהל ורשות שדות-התעופה לתשלום בגין השימוש בשדה-התעופה שדה-דב, מהווה ניסיון בוטה לנשלה מזכויותיה הקנייניות במקרקעין הפוטרות אותה מדמי שימוש

ארקיע טוענת כי התביעה בסך 53 מיליון שקל שהגישו נגדה מינהל מקרקעי ישראל ורשות שדות-התעופה (רש"ת) לתשלום דמי שימוש בגין השימוש בשדה-התעופה שדה-דב, מהווה ניסיון בוטה לנשל אותה מזכויותיה הקנייניות במקרקעין, הפוטרות אותה מדמי שימוש.

בכתב הגנה שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מבהירה ארקיע כי לפי הסכם פשרה בין הצדדים, היא העבירה מ-1995 מדי שנה תשלום בסך של 890 אלף שקל - ובסך-הכל כ-15.7 מיליון שקל - בגין מלוא שימושיה בשדה-דב, ולכן המינהל ורש"ת אינם יכולים להודיע באופן חד-צדדי על ביטול ההסכם או שינויו.

לטענתה, הרקע להתעוררות הדרישה לתשלום דמי שימוש לאחר כ-14 שנים הינו פרויקט נדל"ן, המצוי בעיבורו של מתחם הגוש הגדול במקרקעין, שבכוונת המינהל ורש"ת לקדם.

המינהל ורש"ת טענו כי ארקיע עושה שימוש במקרקעין שבשדה-דב מבלי שנחתם עימה הסכם הרשאה ומבלי שהיא משלמת להם דמי שימוש ראויים.

ארקיע טוענת בתגובה כי יש לה אחזקות וזכויות במקרקעין של שד- דב מ-1950, וזכויות אלה ניתנו לה, בין במפורש ובין בשתיקה, על-ידי בעלי החלקה, לרבות המינהל.

לדבריה, המינהל ורש"ת מנסים להלך עליה אימים באמצעות התביעה כדי שתוותר על זכויותיה. כך, למשל, נטען כי בטרם הוגשה התביעה פנו המינהל ורש"ת לארקיע בדרישה שתחתום על הסכם הרשאה בניסיון לשלול את זכויותיה הקנייניות, ואיימו כי אם לא תחתום, תוגש נגדה תביעה.

ארקיע מציינת גם כי עומדת לה הזכות לקזז מהחוב הנטען ב כ-28 מיליון שקל שהשקיעה במקרקעין. (ת.א. 2385/08).

צרו איתנו קשר *5988