ענתבי מגביר את הרגולציה על הגופים המוסדיים: חלוקת דיבידנדים תותר רק באישורו המוקדם ותחת מגבלות משמעותיות

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר: "ככלל, לא תאושר חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על 25% מהרווח המותר לחלוקה" לחברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר, ידין ענתבי ממשיך להכביד את הרגולציה על הגופים המוסדיים - חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה, בעקבות המשבר הכלכלי.

במסגרת זו שלח ענתבי הערב (ד') מכתב למנהלי הגופים המוסדיים בו הורה על הפסקה של חלוקת דיבידנדים, תוך שקבע כי חלוקת דיבידנדים תותר רק באישור מוקדם שלו ותחת מגבלות משמעותיות.

במכתבו אמר ענתבי כי "החל מהדו"חות הכספיים לשנת 2008 ועד ליום 30 בדצמבר 2010, חברת ביטוח וחברה מנהלת לא תחלק דיבידנד, אלא באישורו המוקדם של המפקח. ככלל, לא תאושר חלוקת דיבידנד בשיעור העולה על 25% מהרווח המותר לחלוקה"

על רקע המשבר החמור הציגו בימים האחרונים חברות הביטוח הפסדים גדולים בדוחות הכספיים לסיכום שנת 2008. במקביל, בתקופה האחרונה פרסם ענתבי את התוכנית החדשה של אגף שוק ההון באוצר לרפורמות בשוק החיסכון הפנסיוני.

במסגרת הרפורמות הללו הבהיר ענתבי כי אחת הסוגיות החשובות ביותר הינה יציבות הגופים הפנסיוניים כך שבין היתר, יוגדלו דרישות ההון מחברות ניהול קופות הגמל וקרנות הפנסיה במידה משמעותית.

עוד נזכיר כי כבר בשנה שעברה הוציא ענתבי הנחייה שהקשתה על חלוקת דיבידנדים של חברות הביטוח. באוקטובר האחרון פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר טיוטה ראשונה של ההנחיות לחיזוק דרישות ההון המינימלי הנדרש, שמחייבות את החברות להגדיל את ההון העצמי המינימלי שלהן בהיקף מצרפי של כמה מיליארדי שקלים.

בתחילה, קבע האוצר כי על חברות הביטוח לעמוד בהנחיות אלו עד סוף שנת 2011. באפריל פרסם טיוטה שנייה בנושא, שבה גם הקדים בשנה את מועד ההיערכות של חברות הביטוח לתקנות ל-2010. אז קבע האוצר כי על החברות להשלים לפחות 33% מההפרש בין ההון המינימלי שלהן כיום לדרישות החדשות עד 31 בדצמבר 2008, והיתרה, 66%, תושלם עד 31 בדצמבר 2009.

כלכלני לידר שוקי הון העריכו ב-22 בפברואר כי הגדלת הדרישות ב-30%-50% תביא להמשך גיוסים מצד החברות. ואמרו: "דרישות ההון מחברות הביטוח יוחמרו בשנים הקרובות - אפשר לשכוח מדיבידנדים".

צרו איתנו קשר *5988