קן בודקת את הכללים שהוציא ענתבי בנושא הסדרים בין הגופים המוסדיים בעניין החזרי אג"ח

לדברי מומחים בתחום הגבלים עסקיים, "ההוראות של ענתבי סותרות את ההוראות של הממונה על הגבלים" ; ענתבי חייב את הגופים המוסדיים לפעול באופן אקטיבי לגביית תשלום בשל השקעות באג"ח קונצרניות

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, בודקת את טיוטת הכללים שהוציא באחרונה המפקח על הביטוח ושוק ההון, ידין ענתבי, בנושא הסדרים בין גופים מוסדיים לעניין החזרי אג"ח. זאת על רקע דרישות של קן באותו נושא, שבאו לביטוי בגילוי דעת שהוציאה הממונה. כך נודע ל"גלובס". לדברי מומחים בתחום הגבלים עסקיים, "ההוראות של ענתבי סותרות את ההוראות של הממונה על הגבלים".

בטיוטת הכללים שהוציא ענתבי לגופים המוסדיים באחרונה הוא מחייבם לפעול באופן אקטיבי לגביית תשלום בשל השקעות באג"ח קונצרניות והלוואות שניתנו על ידם. בין היתר מנחה ענתבי את הגופים המוסדיים לפעול לגביית החובות באופן עצמאי או במשותף עם גופים מוסדיים, לווים אחרים ותאגידים בנקאיים.

"לאיזה רגולטור להישמע?"

לעומת זאת, בגילוי דעת שפרסמה בזמנו קן, היא הגבילה את שיתוף-הפעולה בין המשקיעים המוסדיים הפועלים לגביית אג"ח קונצרני, ל-3 משקיעים בלבד. כמו כן, הגבילה את יכולתם של משקיעים מוסדיים הלוקחים חלק בשיתוף-פעולה כזה לסחור בניירות ערך של התאגיד המנפיק. עוד קבעה קן מגבלות על סוג המידע שיהיה ניתן לדון בו במסגרת שיתוף-הפעולה ועל זהות המשתתפים בדיונים.

לטענת עו"ד ניב סבר, ראש תחום הגבלים עסקיים במשרד עו"ד פירון, "ההוראות של הממונה מצמצמות מאוד את שיתוף-הפעולה בין המוסדיים, ואוסרות על שיתוף-פעולה מעבר לעקרונות שהוכתבו על-ידה. לעומת זאת, הממונה על שוק ההון מחייב אותי לפעול לשיתוף-פעולה לצורך גביית החוב. לפי איזה רגולטור על הגופים המוסדיים לפעול? מה אני אמור לומר ללקוחות המוסדיים: לפעול לפי הטיוטה של ענתבי שמאפשרת שיתוף ואף ומטילה אחריות לבחון את הצורך בשיתופי-פעולה; או לפי הנחיות הממונה על הגבלים שמאפשרות לי לפעול בשיתוף-פעולה באופן מצומצם ביותר?"

מרשות הגבלים עסקיים נמסר בתגובה: "אגף שוק ההון העביר לרשות ההגבלים העסקיים את טיוטת ההוראות והיא נלמדת בימים אלה על רקע גילוי דעת הממונה בעניין שיתוף-פעולה בין משקיעים מוסדיים".

דובר האוצר מסר בתגובה: "טובתם של החוסכים מחייבת בעת הזו הפעלת מאמץ מרוכז ואינטנסיבי לגביית החובות. אגף שוק ההון יפעל יחד עם הגורמים הרלוונטים להשגת מטרה זו".

צרו איתנו קשר *5988