המינהל ורש"ת תובעים מארקיע 52 מיליון שקל בגין דמי שימוש בשדה דב

זאת, בטענה לאי תשלום דמי שימוש ראויים ודמי אחזקה מאז שנת 2002 בגין המקרקעין

מינהל מקרקעי ישראל ורשות שדות התעופה (רש"ת) הגישו לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה בסך 52.2 מיליון שקל נגד ארקיע. זאת, בטענה לאי תשלום דמי שימוש ראויים ודמי אחזקה מאז שנת 2002 בגין המקרקעין המשמשים את שדה דב בת"א.

בכתב התביעה נאמר, כי ארקיע מחזיקה ועושה שימוש במקרקעין שבשדה דב, מבלי שנחתם עימה הסכם הרשאה ומבלי שהיא משלמת למינהל ולרש"ת דמי שימוש ראויים. זאת, תוך הפרת חובת תום הלב, פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית ובניגוד גמור לתקנת הציבור.

מאז תחילת שנות ה-90 נוהלו בין רש"ת לארקיע מגעים לצורך הסדרת השימוש שעושה ארקיע בשדה דב. הצדדים אף הגיעו בספטמבר 93' להסכם פשרה, בו סוכם כי ארקיע תשלם רק כ-1.8 מיליון שקל לכיסוי חובות העבר בגין השימוש. ההסכם הותנה בכך שארקיע תחתום על הסכם הרשאה כנדרש ותשלם דמי שימוש ראויים מעתה ואילך. עוד נקבע בהסכם, כי על הצדדים להמשיך במו"מ ולהגיע לסיכום לעניין תשלום דמי השימוש הראויים מינואר 94' ואילך.

לדברי התובעות, מאז שנת 96' משלמת ארקיע דמי שימוש "על חשבון" בלבד בסכום של 890 אלף שקל לשנה והיא נמנעה מלחתום על הסכם הרשאה שיסדיר את נושא תשלום דמי השימוש. בכתב התביעה מצוין כי הפרקליטות הודיעה לארקיע על ביטול זכות השימוש בנכסי המדינה שניתנה לה, אם לא ייכרת חוזה הרשאה מסודר בתוך 30 יום, ונמסרה לה הודעה מוקדמת על פינוי כל נכסי המדינה. ואולם, מכתב ההתראה לא זכה עד היום לתגובת קבוצת ארקיע.

ביהמ"ש מתבקש לחייב את קבוצת ארקיע ב-53 מיליון שקל לכיסוי חלק מחובות העבר וב-7.14 מיליון שקל כדמי שימוש ראויים לכל שנה מעתה ואילך. טרם הוגש כתב הגנה. (ת.א. 2385/08).

צרו איתנו קשר *5988